Home

Coronaire functietest

Coronarografie - Uitgebreidere onderzoeke

Coronaire Angiografie geeft het duidelijkste weer of pijn op de borst wordt veroorzaakt door vernauwde kransslagaders. Met een Coronaire Angiografie onderzoekt de cardioloog de kransslagaderen, de aorta (grote lichaamsslagader) en de verschillende hartholten In september 2019 heb ik een katheterisatie gehad met een coronaire functietest. Hierbij hebben ze kunnen meten dat er inderdaad weerstand is in mijn kleine vaten. Wat er precies aan de hand is met de kleine vaten kunnen ze helaas niet zien

Voor het berekenen van de prevalentie en het aantal nieuwe gevallen van coronaire hartziekten is in de NIVEL Zorgregistratie eerste lijn een cluster gemaakt van K74 en/of K75 en/of K76. Hierbij is ontdubbeld: als mensen twee of drie aandoeningen hebben, tellen ze maar een keer mee Coronaire hartziekten vaker bij mannen en bij ouderen. In 2019 waren er naar schatting 773.000 mensen met coronaire hartziekten (jaarprevalentie). Per leeftijdsklasse zijn er relatief meer mannen dan vrouwen met coronaire hartziekten. Voor zowel mannen als vrouwen stijgt de prevalentie met de leeftijd insufficiëntie, coronaire, onvoldoende bloeddoorstroming van de kransslagaderen (slagaderen op het hart), waardoor de hartspier onvoldoende voedingsstoffen en zuurstof krijgt. Hierdo

Bij een STEMI is snelle reperfusie noodzakelijk. De voorkeur gaat uit naar mechanische reperfusie middels coronaire angiografie en/of percutane coronaire interventie (PCI). Dit wordt primaire angiografie/PCI genoemd en dient z.s.m. maar in ieder geval binnen 120 minuten na de diagnose STEMI op het ECG plaats te vinden [2] coronair coronair bijv.naamw. medisch met betrekking tot de kransslagaders van het hart Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'coronair ' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. 10 definities op EncycloI.) • medisch me.. Coronaire flowreserve. De bloedstroomsnelheid kon vroeger tijdens hartkatheterisatie al bepaald worden met digitale-subtractieangiografie of met behulp van speciale katheters.12 Tegenwoordig zijn er echter ultradunne voerdraden beschikbaar, die uitgerust zijn met een dopplerkristal. Hierdoor is het mogelijk om tijdens hartkatheterisatie selectief en distaal van vernauwingen in de.

Kransslagaderlijden - Hartziekten - Patiën

 1. Coronaire angiografie blijft de gouden standaard voor het diagnosticeren van stenoses van de coronaire arterie, waarbij de effectiviteit van medicamenteuze therapie, PCI en CABG wordt bepaald. Coronaire angiografie is het contrast van de kransslagaders onder röntgenbestraling met de introductie van RKV in de mond van de slagaders en de opname van het beeld op de röntgenfilm en videocamera
 2. Coronaire vaatdysfunctie kan worden veroorzaakt door functionele en structurele afwijkingen. (Figuur 2) Functionele afwijkingen omvatten endotheel en niet-endotheel gerelateerde pathologie. D De functie van het endotheel kan worden getest door de reactie van de vaten op acetylcholine te evalueren
 3. Een hartkatheterisatie van de kransslagaders is een onderzoek om vernauwingen of verstopping op te sporen in de kransslagaders van het hart. Soms wordt tijdens de hartkatheterisatie ook een rechterhartkatheterisatie (ook wel rechts katheterisatie genoemd) uitgevoerd
 4. 1 PATIËNTENFOLDER Coronaire CT-angiografie Afdeling Cardiologie. 2 Inleiding Binnenkort komt u naar Acibadem voor een coronaire CT-angiografie. In deze brochure leest u meer over de behandeling. Meldt u zich op de afgesproken tijd op de afdeling radiologie. U wordt opgenomen op de dagbehandeling radiologielounge
 5. antie weerspiegelt

Coronarografie of coronaire angiografie UZ

 1. Calcium in atherosclerotische plaques heeft op een CT-scan, net als botweefsel, een wit aspect.2 In 1990 rapporteerden Arthur Agatston en zijn collega's dat het met CT-techniek mogelijk was om niet alleen de aanwezigheid van calcium, maar ook de hoeveelheid ervan in atherosclerotische plaques in coronairvaten weer te geven. Agatston bedacht een score die gebaseerd was op het tellen van.
 2. Coronaire stent is een operatie die helpt iemands leven te redden onder bedreigende pathologieën. En aangezien het niet langer mogelijk is om slechter te zijn dan de dood, zijn er geen absolute contra-indicaties voor de procedure. Vooral als stenting is geïndiceerd met een hartinfarct
 3. Coronaire spasme - Variant AP? Academic Medical Center - Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam, The Netherlands Ernstige vasospasme! Academic Medical Center - Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam, The Netherlands Acetylcholine . Werking via cholinerge muscarine
 4. Dan denk ik met name aan de coronaire functietesten. Dat is iets waarmee we CMD nu kunnen objectiveren. Daarvóór hebben we wel wat dingen geprobeerd met scans. Maar daar kwam dan vaak niet echt iets uit. Maar nu kunnen we echt aantonen dat de bloedvaten niet goed werken
 5. IV 2009 Inhoud I Inleiding 1 I.IKNGF-standaard Beweeginterventie coronaire hartziekte Afbakening 2 I.II Coronaire hartziekten 2 I.II.I Risicofactoren en interventies 3 I.III Epidemiologische gegevens 6 I.III.I Prevalentie van hartziekten in Nederland 6 I.III.II Vooruitzichten voor de patiënt en beloop van de ziekte 7 I.IV Klinische verschijnselen

Coronairlijden - Catharina Ziekenhui

HARTKATHETERISATIE (CORONAIR ANGIOGRAFIE) Hartwijzer NVV

Coronaire calciumscore met behulp van CT bij de diagnostiek van 2 patiënten met acute thoracale pijn D.Rijlaarsdam-Hermsen, Th.J.A.Kuijpers, F.L.P.Lamers en P.R.M.van Dijkman Zie ook de artikelen op bl. 799 en 805. Een 38-jarige man presenteerde zich met sinds enkele dagen bestaande drukkende retrosternale pijn U moet weer kunnen rijden zolang u voldoet aan de eisen van een oefening / functietest en u geen andere diskwalificerende gezondheidstoestand heeft. GOV.UK heeft meer informatie over coronaire angioplastiek en autorijden. Werk. Als u een geplande (niet-dringende) coronaire angioplastiek had, zou u na een week weer aan het werk moeten kunnen Patiënten met coronaire insufficiëntie en hypertensie moeten met voorzichtigheid worden behandeld en de bloeddruk moet worden gecontroleerd, De renale functietest bij kinderen beneden de 1 jaar, mag enkel in een ziekenhuis, onder zorgvuldige supervisie, uitgevoerd worden

Coronaire Angiografie Mens en Gezondheid: Diverse

 1. Op diverse cognitieve functietesten vonden de onderzoekers geen aanwijzingen dat statinen deze testen negatief beïnvloedden. [1,03-2,44]) en voor acute coronaire syndromen (OR 5,21 [2,58-10,53]), terwijl deze niet-significant waren voor atriumfibrilleren en voor profylaxe na orthopedische ingrepen
 2. Coronaire hartziekte (CAD) Pulmonaire functietesten. Eicosapentaeenzuur kan een afname van longfunctietesten veroorzaken bij aspirine-gevoelige personen (11869). Triglyceriden. Eicosapentaeenzuur kan serumtriglycerideconcentraties en testresultaten verlagen bij patiënten met hypercholesterolemie (6143)
 3. Acute coronaire syndromen 14-03-01 Evoluon te Eindhoven 147 PDF, 1006 Kb IJzer 28-11-00 Eindhoven, regio Noordoost Brabant 140 PDF, 1175 Kb Allergie 20-09-00 Rotterdam, UMC Dijkzicht en Ziekenhuis Rijnstate Arnhem 155 PDF, 171 Kb Moleculaire diagnostiek: meer dan testen alleen 19/20-04-00 Nijmegen, UMC St. Radboud 7

Een 'complete anterieure hypofyse functietest' omvat: Gonadotrofine-releasing hormone (GnRH) -stimulatie. GnRH is ook bekend als luteïniserend hormoon-releasing hormoon (LHRH). Contra-indicaties omvatten leeftijd ouder dan 60 jaar, coronaire hartziekte, epilepsie,. Volgens de CDC is coronaire hartziekte de meest voorkomende vorm van hartaandoening in de Verenigde Staten. Zowel mannen als vrouwen zijn om verschillende redenen vatbaar voor hartziekten. Hoewel u niets kunt doen aan risicofactoren zoals verhoogde leeftijd en etniciteit, kunt u levensstijlfactoren zoals roken, sedentaire of overmatige alcoholgebruik veranderen Zoals bijna ieder mens wel weet, is pijn op de borst één van de symptomen die in geen geval mag worden genegeerd. Ondanks het feit dat in sommige gevallen de pijn op de borst het gevolg zal zijn van een aantal tamelijk onschuldige- en ongevaarlijke aandoeningen, is het eveneens zo dat pijn op de borst alle alarmbellen af dient te laten gaan omdat er iets heel erg mis kan zijn en dat je leven.

Zoektocht met onbegrepen klachten - Hart Voor Vrouwe

Een extrasystole voelt meestal aan als het overslaan van je hart, gevolgd door een extra hevige hartslag. Dit kan heftig of mild aanvoelen en sporadisch of vaak gebeuren. Hierbij 4 oorzaken & tips bij het overslaan van je hartslag. Extrasystolie is doorgaans niet gevaarlijk, maar kan wel enorm beangstigend zijn. Hierbij uitleg m.b.t. een overslaande hartsla Zij keek naar peritoneale functietesten, in het bijzonder acute coronaire syndromen, en prof. dr. J.G.P. Tijssen, hoogleraar Klinische Epidemiologie en Biostatistiek Coronaire fistelreparatie. Arthroscopie. Herstel van littekencontractuur bij gewrichten. Drum skin verwijdering machine. Trommelvlies reparatie. Breuk nonunion, botdefect bottransplantatie. Eliminatie van bekkenmaligniteiten. Bekken interne resectie. Extractie van botfixatie. Bot extern fixatieapparaat Oplopend aorta coronaire saphenus bypass transplantaat. Perirenale of renale tumordrainage. Bekken ureteroplastiek. Nephroblastoma-resectie. Percutane nefrolithotomie van nierstenen. Niersteenchirurgie. Nier-pediculaire lymfatische ligatie, nier-pediculaire lymfangiectomie (eierstok) aderanastomose

Overzicht van de meest voorkomende ziekten, onderzoeken en behandelingen in UZ Leuven 2.3.3(d) coronaire angiografie na de behandeling uitgevoerd op het moment dat de interventie tot een goed resultaat heeft geleid. Er mag geen stenose zijn van meer dan 50% in enig belangrijk deel van de kransslagaderen niet zijnde het behandelde bloedvat, of op de plaats van een angioplastiek/stent, behalve in het vat dat heeft geleid tot een infarct o Autonome functietesten o Ajmalinetest o Pacemakeranalyse + ICD analyse o Bloeddrukmeting o Holter o Endoscopie: Transoesofagale echo (TOE of TEE) o Opvolging hartritme via telemetrie monitoring Meest voorkomende behandelingen • Medicamenteus • Procedures (al dan niet met devices) o PCI (Percutane Coronaire Interventie Lymfotoxin-alpha en coronaire ziekten en beroertes. Hieruit is gebleken dat dragers van dit Dragers van deze varianten presteerden significant beter op alle cognitieve functietesten tijdens de 3,5 jaar follow-up. Deze resultaten suggereren dat lage levels van het pro-inflammatoir

Coronaire hartziekten Cijfers & Context Oorzaken en

De renale functietest bij kinderen jonger dan 1 jaar mag alleen in een ziekenhuis, onder zorgvuldige supervisie, Patiënten met coronaire insufficiëntie, met hypertensie en zwangere patiënten moeten met voorzichtigheid behandeld worden en de bloeddruk moet gecontroleerd worden, ook al is he Zorgactiviteiten Zorgactiviteit code Zorgactiviteit omschrijving Ingangsdatum 032486 Endobronchiale longvolume reductie (BLVR, zie 032487 voor bronchiale thermoplastiek en voor c

Coronaire hartziekten Cijfers & Context Huidige

 1. Lijsten Data Voorblad cat. Categorie nr. zorgproduct code zorgproduct_naam totaal kosten Zijn alle bedragvelden gevuld met numerieke waarden Tellen alle aparte kosten op tot de totale koste
 2. Tarievenlijst kalenderjaar 2019 onderlinge dienstverlening UMCG CBV code CBV omschrijving ZA code ZA omschrijving Tarief 2019 350515 COMPLEXE MOLECUL.DIAGNOSTIEK-BEP.OP GEISOL.DNA-RNA-EIWIT050512 Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geïsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen.€ 960,5
 3. Je kunt je afvragen of er een hyperthyreoïdie dieet. We zullen jou als voedsel te eten en te voorkomen dat te vertellen over jodium, nitraten, en nog veel meer, als goed

Er komt een klein publiek om hem heen om te luisteren. Een shill, iemand in het publiek (die hij had betaald om dat van tevoren te doen) zou luid getuigen van de grote opluchting die hij had ervaren als gevolg van het gebruik van Dr Who-ever's Relief Elixer, en mensen zouden hun harde pony op de proef stellen. verdiende geld, zodat ook zij konden worden ontheven van wat hen ook scheelde Het acute hartinfarct is in Nederland een van de belangrijkste doodsoorzaken. In de regio Leiden werken verschillende instanties samen aan wetenschappelijk onderbouwde, geprotocolleerde zorg voor patiënten die door deze acute aandoening worden getroffen

Regeling geneeskundige instanties, geneeskundigen en medische verklaringen voor de luchtvaar maire Percutane coronaire interventie, Pci). hoe sneller het vat wordt geopend, hoe geringer de schade en hoe beter de prognose.3 4 na de acute fase ligt de nadruk op behoud van de pompfunctie, het beper-ken van de zuurstofbehoefte van het hart, het voorkómen van aritmieën, het tegengaan van het atheromateuze proce

Insufficiëntie, coronaire Dokterdokter

coronairlijden Farmacotherapeutisch Kompa

functietest herhaald, waarbij een ziektespecifieke . kwaliteit-van-leven vragenlijst (CRQ) wordt bijge-houden. Dit is het instr ument bij uitstek om de effec Om dit proefdiergebruik terug te dringen hebben wij twee aan functietesten gewerkt voor het meten van de trombusvorming en de trombinegeneratie in vitro. (IL-6R) zijn verhoogd bij een hartinfarct en stijgen verder na reperfusie middels percutane coronaire interventie Aandoening van kleine en middelgrote arteriën en venen ( meer bij arteriën dan bij venen; geen aantasting van coronaire vaten) Inflammatoir proces van de bloedvaten. Bijna altijd mannen, start tussen 20 en 40 jaar, alleen bij rokers (nog geen bewijs voor, maar de realiteit is wel zo) Pathofysiologie

Een hoge bloedconcentratie van coënzym Q10 en vitamine B6 verkleint de kans op een coronaire hartaandoening. Er werden 45 patiënten geselecteerd waarbij een van de grote kransslagaders voor minimaal 50% was afgesloten. Hun gegevens werden vergeleken met een groep van 89 gezonde personen En wat ze moeten doen als deze functietesten niet lukken. Er wordt voor gezorgd dat het toebehoren zich steeds in goede staat bevindt. K.B. 13 juli 2006 art. 9, §2 Het centrum voert op jaarbasis ten minste 300 percutane transluminale coronaire angioplastieën uit Suiker: the beauty or the beast? Erica Rutten. 30 september 2016. Voeding, metabolisme en cachexie bij chronisch hartfale

Coronair - 11 definities - Encycl

raadpleging kunnen gebeuren. Om u een beeld te geven van wat u kan verwachten, worden de volgende onderzoeken uitgelegd op de onderstaande pagina's: Ajmalinetest Ambulante bloeddrukmeting Autonome functietesten Coronarografie Dobutamine stresstes Trapsgewijs Natural Gas Corporation. Coût Global Actualisé. Complementaire grond Componen

Richtlijn Bloedtransfusie Richtlijn Bloedtransfusie INITIATIEF: Landelijke Gebruikersraad Sanquin Bloedvoorziening ORGANISATIE: CBO MANDATERENDE VERENIGINGEN Nederlands Huisartsen Genootschap Nederlandse Internisten Vereniging Nederlandse Orthopaedische Vereniging Nederlandse Vereniging van Anesthesie Medewerkers Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratoriummedewerkers Nederlandse. Sint Franciscus Gasthuis - Passantenprijslijst per 1 januari 2013. Declaratie. Kosten kosten. code Zorgproduct Omschrijving Prijs ziekenhuis specialist. 077343 OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII RELATED ANTIGEEN 10,86 9,82 1,0 Unie Europeene des Experts Comptables Economiques et Financiers. Stedelijke opvoeder Corps. Stedelijke Expert Centr Voor het eerst hebben wetenschappers suikers ontdekt in meteorieten. Suikers zijn essentiële moleculen voor het leven op aarde. Meteorieten bevatten belangrijke organische bouwstenen zoals aminozuren, nucleobasen, fosfaat en naar nu blijkt ook suikers Tiantian Zhai: The prognostic value of CT radiomic features from primary tumours and pathological lymph nodes in head and neck cancer patients Elk The prognostic value of

Fractionele en coronaire flowreserve: intracoronaire

 1. Geneeskundig jaarboek 2011 Geneeskundig jaarboek 2011 128e jaargang Redactie: Prof. dr. J.M.A. Sitsen Drs. E. Vasbinder Houten 2010 Ó 2011 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media Alle rechten voorbehouden
 2. Percutane Coronaire Interventie (P.C.I.) Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 30 90 22 versie september 2013 (Object-ID 230255) Jess
 3. En wat ze moeten doen als deze functietesten niet lukken. Er wordt voor gezorgd dat het toebehoren zich steeds in goede staat bevindt. K.B. 13 juli 2006 art. 9, §2 IEC 930 Voor elke hartpatiënt die opgenomen wordt wegens een coronaire aandoening of wegens hartfalen wordt een medische evaluatie van zijn/haar cardiovasculair risicoprofiel.
 4. 347. 316. 316. 316. 316. 316. 316. 317. 319. 20000101 99991231 1 0 1000030 1 0. 20000101 99991231 2 0 1000040 1 0. 20000101 99991231 2 3 1 1000050 1 1 1 2 0. 20000101.
 5. Beweeglijkheid Als je de bewegingsmogelijkheden van een schouder orieºnterend wilt onderzoeken zijn er een paar functietesten die je kunt doen. 1 Laat de patieºnt met zijn hand boven de oksel langs zijn contralaterale schouderblad aanraken. 2 Laat de patieºnt zijn hand voorlangs op de contralaterale schouder leggen. 3 Laat de patieºnt beide handen op het achterhoofd leggen
 6. Laat de hand vallen definitie Drop hand is een ziekte waarbij de actieve beweging van de pols en vingergewrichten naar de handrug, d.w.z. het optillen van de hand en het strekken van de vingers, wordt belemmerd door beschadiging van de radiale zenuw

Voorzichtigheid is geboden bij aanwezigheid van risicofactoren voor coronaire hartziekten (zoals bij zware rokers en bij gebruik van vervangende nicotineproducten) en hoge leeftijd. Bij afwezigheid van deze factoren is het cardiovasculaire risico gering.(62, 63) Indien er onzekerheid bestaat wordt een cardiologisch consult aanbevolen Last Updated on augustus 22, 2018. Overview Bronchitis is een zwelling van de bekleding van de pijpen die bronchiaal zijn en die lucht van en naar uw longen vervoeren De spierspanning neemt s nachts niet af en het bitje dat ze van de tandarts heeft gekregen lost het probleem niet op. Tijdens een intake gaan we er stapsgewijs doorheen en aan de hand van functietesten kunnen we bepalen of het een probleem is met occlusie ( tandcontact voor / achter) of in de depressie ( symmetrie in het openen , rol -glij beweging van het kaakgewricht) Vervolgens gebruiken. Coronairlijden Etiologie Verhoogde kans op coronairsclerose: - hypertensie - verhoogd cholesterolgehalte - roken - mannelijk geslacht - leeftijd - diabetes mellitus - familiair voorkomen van coronaire hartziekten - obesitas Pathofysiologie Atherosclerotische plaque veroorzaakt hetzij stabiele angina pectoris, hetzij (nog) geen symptomen maar eventueel stille ischemie Check Pages 1 - 48 of NTvKNO 2014 - 3 - juli in the flip PDF version. NTvKNO 2014 - 3 - juli was published by jan on 2014-09-01. Find more similar flip PDFs like NTvKNO 2014 - 3 - juli. Download NTvKNO 2014 - 3 - juli PDF for free

Coronaire angiografie (coronaire angiografie) Competent

Passantentarieven 1 januari tm 31 december 2015 download report. Transcript Passantentarieven 1 januari tm 31 december 2015Passantentarieven 1 januari tm 31 december 201 Bij ernstige nierfunctiestoornissen max. 12,5 mg per 24 uur. Bijwerkingen: vermoeidheid, duizeligheid, paresthesiee¨n, slaperigheid, maagdarmstoornissen, skeletpijn. Interacties: bij combinatie ergotamine, methysergide of andere 5-HT1-antagonisten kunnen coronaire vaatspasmen optreden

No category Passantentarieven v1x - TweeSteden ziekenhui No category 2014_09_PASSANTEN_20140101_01_MSZ sjabloon DB Longfunctietests (afgekort Lufu, spirometrie wordt vaak als synoniem gebruikt) zijn een reeks medische tests die de functie van de longen controleren. Deze tests bepalen hoeveel 10905 99 20160101. 10906 99 20160101. 30100 5 20140601. 30103 5 2925 20140601. 30106 5 2925 20140601. 30107 5 2925 20140601. 30108 5 2925 20140601. 30109 5 2925 20140601. 30113 5 292

Transcript Een overzicht van de passantenprijzen per 1 januari 2015 vindt u hierEen overzicht van de passantenprijzen per 1 januari 2015 vindt u hie Echter, kinderen met astma, en in het bijzonder die kinderen met nachtelijke astma, hoeft vertonen lagere scores op de cognitieve functietesten. Slaapstoornissen Kinderen met nachtelijke astma, dat is astma die verergert 's nachts, hebben meer verstoorde slaap dan niet-astmapatiënten

1000 10q21 11p15 11q13 11q22 11q23 1200 1250 12q13 13q12 14q11 14q21 14q32 15q15 17ksr 17p11 17q11 17q13 17q21 17q23 17q31 19q13 1jaar 1p34 1q11 1q13 1q22 1q31 1q41. Scintigrafie (van het Latijnse scintilla, 'vonk'), ook wel gammascan genoemd, is een diagnostische test in de nucleaire geneeskunde, waarbij radio-isotopen die zijn gehecht aan medicijnen die naar een specifiek orgaan of weefsel reizen ( radiofarmaca) intern worden afgenomen en de uitgezonden gammastraling wordt opgevangen door externe detectoren ( gammacamera's) om tweedimensionale beelden te. Stockl KM et al. Risk of Rehospitalization for Patients Using Clopidogrel With a Proton Pump Inhibitor. Arch Intern Med. 26 april 2010;170(8):704-710. Ray WA et al. Outcomes With Concurrent Use of Clopidogrel and Proton-Pump Inhibitors: A Cohort Study. Ann Intern Med. 16 maart 2010;152(6):337-345. Er blijft onduidelijkheid over de klinische relevantie van een mogelijke interacti Woorden maken met onze woordgenerator voor Wordfeud. Vul u gegeven letters in en maak woorden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58.

Hartkatheterisatie (coronair angiografie) St

Check Pages 1 - 44 of Jaargang 5 nr 2 Februari / Maart 2019 in the flip PDF version. Jaargang 5 nr 2 Februari / Maart 2019 was published by De Medische Referentie on 2019-03-13. Find more similar flip PDFs like Jaargang 5 nr 2 Februari / Maart 2019. Download Jaargang 5 nr 2 Februari / Maart 2019 PDF for free 1/1/2013. 0. 0. 1/1/2013. 12/31/2013. 1 359.43 98.49 0. 1 359.43 0 0.14000000000000001. 1 245.31 126.53 1.51. 1 155.81 120.54 2.0499999999999998. 1 1928.13 319.

PATIËNTENFOLDER Coronaire CT-angiografie Afdeling

Coronairangiografie Invasieve rechtsdrukmeting Introductie in percutane coronaire interventie, FFR meting en invasieve beeldvorming. Deelname aan hartteam en patiëntenbesprekingen waardoor ervaring wordt opgedaan betreffende patientenselectie en therapeutische mogelijkheden bij coronairlijden en kleplijden Hoe merk ik het? Aanval van drukkende, snoerende pijn op de borst; Pijn straalt vaak uit naar de hals, kaak en een of beide armen; Misselijkheid, braken en transpirere

Een EAPCI-consensusdocument van deskundigen over ischemie

1/1/2014. 1. 6999999. 1/1/2014. 12/31/2014. 1 1705.51 85.08 7.98. 1 508.42 0 4.13. 1 224.64 132.87 12.11. 1 148.74 127.11 9.64. 1 2365.34 315.36 288.44. 1 1968.58 332. Preventie Preventieve methodes die we kunnen gebruiken zijn: een functietest, MS, COPD, Hartfalen/ coronaire ziekten, Medical taping, ZwangerFit, FysioSport #zijn #medical #coronaire #aan de #home #wijze #waarop #fysiotherapie #katwijk #rijn #ultra #lage #revalidatie #fysiosport #werkveld #bekend #wordt #bepaald #door #kernwaarden

 • Schakel zeilen.
 • IPhone 9 kopen.
 • Samojeed prijs.
 • 22 munitie.
 • Kerstmarkt olpe 2019.
 • CAW crisisopvang.
 • Huis te koop Veghel Zuid.
 • Haunter Pokémon GO.
 • Munten en bodemvondsten.
 • Voorbeeld assimilatie.
 • Carport op oprit.
 • Volle maan betekenis augustus 2020.
 • Alpine SleepSoft Kruidvat.
 • Chip munk apple.
 • Brandweer Hoogeveen foto's.
 • Haet Parool.
 • Bloedgroep O positief zwanger.
 • Napoleon Pizza.
 • Real Human Bodies Exhibition 2020.
 • Bordeaux Dog grijs.
 • Archery Service Center.
 • Stelling kruis.
 • Eurasian lynx distribution.
 • Resume book wonder.
 • Luisterboek Suzanne Vermeer.
 • Radon gas Detector.
 • Stekelhuidigen soorten.
 • Rosa multiflora japonica.
 • DC kliniek rijswijk.
 • Wicker Man coaster.
 • Straf wietplantage 2020.
 • Despicable Me full movie.
 • Gebruikte pallets gratis.
 • Kalium in bloed.
 • Chinees hardsteen wildverband.
 • Deadman Wonderland Wiki.
 • Staphorst alles van.
 • Plekjes van Fordyce.
 • South Campground Zion.
 • Hiel schoen verstevigen.
 • Salontafel oud hout rond.