Home

Medische informatie

Uw medische gegevens bekijken. Uw huisarts zet informatie over uw gezondheid in de computer. U kunt die gegevens inzien, via uw huisarts. Sinds 1 juli 2020 kunt u uw medische gegevens ook online bekijken, met uw computer of telefoon Medische Informatie Sports levert sportsupplementen en productstapels met bewezen zuiverheid en potentie. Natuurlijk Eten Medische Informatie biedt natuurlijke, biologische en glutenvrije voedingsmiddelen en zoetstoffen voor een gezonde levensstijl Het formulier 'Medische informatie ' is bedoeld voor uw bedrijfsarts. Bent u langere tijd ziek of arbeidsbeperkt? Dan brengt de bedrijfsarts uw medische situatie in kaart en hij houdt deze bij. Hij houdt bijvoorbeeld uw klachten bij, hoe ernstig deze zijn en mogelijk ook wat de prognose is

De bachelor Medische informatiekunde en masteropleiding Medical Informatics zijn volledig geaccrediteerd door de NVAO en door de International Medical Informatics Association- IMIA. Onze opleidingen hebben het eindoordeel 'goed' gekregen, waardoor zij tot de beste 15% van universitaire opleidingen in Nederland en wereldwijd tot de beste Medical Informatics opleidingen behoren Gezondheidinfois een online medische encyclopedie gericht op het bieden van informatie over aandoeningen en ziektes. Hieronder staat het overzicht van alle ziektebeelden waarover medische informatiete vinden is

Thuisarts.nl wordt gemaakt door het Nederlands Huisartsen Genootschap. De Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie Nederland en Akwa GGZ werken mee aan Thuisarts.nl Zoek de informatie over een aandoening door de eerste letter te selecteren. Aambeien. Aandoening kaakgewricht. Aandoening van het middenoor. Aandrang-incontinentie. Aangezichtspijn. Direct naar Hoe werkt het PGD Alles over de Med1Pas Medische encyclopedie Behandelplannen Veelgestelde vragen Klantenservice Zorgverleners, zoals huisartsen, tandartsen en specialisten, leggen de medische gegevens van hun patiënten vast in een medisch dossier. De rechten van patiënten en plichten van zorgverleners daarbij zijn wettelijk vastgelegd Via deze rubriek vindt u informatie over uw geneesmiddelengebruik. Het gaat bijv. over: een overzicht van de medicatie die u neemt (medicatieschema); uw openstaande voorschriften voor geneesmiddelen of medische hulpmiddelen; hoe een bijwerking van een geneesmiddel melden; een overzicht van de vaccins die u heeft gekregen

Aanvragen medische informatie. Bent u langere tijd ziek of arbeidsbeperkt? Dan brengt de bedrijfsarts uw medische situatie in kaart en hij houdt deze bij. Hij houdt bijvoorbeeld uw klachten bij, hoe ernstig deze zijn en mogelijk ook wat de prognose is. De bedrijfsarts moet deze informatie invullen op het formulier Medische informatie Hebt u betrouwbare informatie nodig over ziekte en gezondheid? Dan biedt Thuisarts.nl uitkomst. Deze website is een initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en geeft informatie die is samengesteld door huisartsen. Dat betekent dat er onafhankelijke en wetenschappelijk verantwoorde informatie te vinden is Richtlijn omgaan met medische gegevens. Voor u ligt de in 2020 geactualiseerde versie van de KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens. In deze richtlijn beschrijft de KNMG op welke wijze artsen, met inachtneming van hun beroepsgeheim, medische gegevens mogen verzamelen, opslaan, uitwisselen of anderszins mogen gebruiken

Thuisarts Betrouwbare informatie over ziekte en gezondhei

Enkel-voetorthese - Wikipedia

Kiesbeter.nl is een medische website over ziektes, behandelingen en zorgverleners, samengesteld door Zorginstituut Nederland (Overheid). De beschrijving van ziektes is vaak specialistischer dan op Thuisarts.nl. Deze informatie is vooral afkomstig van verenigingen van medisch specialisten en gezondheidsfondsen Goede en betrouwbare medische informatie is belangrijk. Via de site van Volgjezorg kunt u vóór of na uw bezoek aan de huisarts deze informatie terugvinden. U heeft op Volgjezorg toegang tot een zelfzorgwijzer, u ziet meer over ziektebeschrijvingen, informatie over medicijngebruik en het melden van bijwerkingen Het lezen en begrijpen van deze medische informatie helpt je om uit te zoeken wat op jou van toepassing is. Het kan je ook helpen in het gesprek met je zorgverlener. Heb je vragen over je diagnose of behandeling, stel deze dan aan je behandelend arts

Ringworm - Paarden-encyclopedie

Medische Informatie - Vitamines en voedingssupplemente

Dit is een grote erkenning van het recht op informatie voor patienten. CENSUUR Op 8 januari 2021 oordeelde rechter Mr. E. A. Messer rechtbank Midden Nederland ( en plv voorzitter medisch tuchtcollege Amsterdam, nb zijn vrouw Mr P. E. M. Messer- Dinissen is plv voorzitter medisch tuchtcollege Zwolle) dat zwarte lijst artsen onrechtmatig was St Jansdal receptie (alle locaties) 0341 - 463911. Afsprakenbureau : 0341 - 463890. Poli-Apotheek St Jansdal. 0341 - 435858. Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u Medische zorg Je kunt gebruik maken van een Downsyndroomteam/poli. Daar is veel ervaring opgedaan met kinderen met Downsyndroom (zie hieronder voor meer informatie). Maar, de medische zorg voor je kind met Downsyndroom kan ook door je eigen kinderarts uitgevoerd en gecoördineerd worden

Deze medische informatie is uitsluitend bedoeld voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg in Nederland. De hierbesproken producten kunnen in andere landen een afwijkende samenvatting van producktkenmerken hebben. De informatie op deze site is bedoeld om op een evenwichtige,. Thuisarts.nl Betrouwbare medische informatie op internet: Diabetes Astma bij kinderen Blaasontsteking COPD Hart- en vaatziekten Psychische klachten Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker Bevolkingsonderzoek Darmkanker vanaf 201

Medische informatie dient altijd met een zekere mate van bewust denken en handelen gezocht en gelezen te worden. Het internet bevat een volledig medische encyclopedie. Toch is het ook wel erg prettig dat er online zo enorm veel informatie te vinden is Hoe zit het nu precies met het verstrekken van medische informatie. U herkent het vast; Iemand uit uw gezin is bij de (huis)arts geweest en er zijn nog wat vragen of er moet even gebeld worden om een uitslag op te vragen. U belt en dan krijgt u te horen dat er geen informatie aan u verstrekt kan worden in verband met de privacy Een uitzondering blijft een verzoek om medische informatie op basis van een wettelijke regeling. Het gaat dan om de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De LHV adviseert overigens om alle vragen om medische informatie schriftelijk te beantwoorden en niet telefonisch. 5 Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen

Wat is het formulier medische informatie en waar kan ik

Wikipedia geeft geen medisch advies. Belangrijk bij het lezen van Wikipedia-artikelen over gezondheid en medische onderwerpen: De informatie kan onjuist of onvolledig zijn. Wikipedia ontstaat uit bijdragen van vrijwilligers van wie niet (altijd) bekend is of zij over gekwalificeerde medische kennis beschikken Informatie over de medische behandelingen. Belangrijke gegevens voor de continuïteit van zorg. Persoonsgegevens. Schriftelijke wilsverklaringen. Een medisch dossier is van niemand, maar de arts is wel de beheerder. Nabestaanden hebben in principe geen recht op inzage in het dossier van een overledene Betrouwbare informatie van de apotheker Zoek op medicijn, klacht, ziekte, apotheek of trefwoord. Scan de streepjescode. Je bekijkt Apotheek in de offline modus, functionaliteit is beperkt. Highlights Actueel. COVID-19-vaccins. Meer informatie over de coronavaccins leest u op deze website Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu informeert artsen over het toedienen van vaccins. We zorgen voor opslag, vervoer en distributie van de vaccins en we werken aan een landelijk registratiesysteem. Ga voor algemene informatie over de coronavaccinatie naar coronavaccinatie.n

Bachelor Medische informatiekunde - Universiteit van Amsterda

De informatie is gebaseerd op de meest actuele richtlijnen en medische inzichten. Thuisarts.nl is onafhankelijk. Er staat geen reclame op de website en de website wordt niet gesponsord. Kijk ook op onze site voor informatie over Diabetes, Astma en COPD, Dementie, Hart- en vaatziekten en Hoge bloeddruk en hoog cholesterol Medische informatie Er zijn in Nederland ongeveer 260.000 mensen met dementie en naar verwachting zal dit aantal in de komende 25 jaar verdubbelen. Dementie is een ziekte waarbij de denkfuncties langzaam achteruitgaan en er problemen ontstaan in het dagelijks leven

Dat is alleen anders als u als ouder informatie nodig heeft om toestemming te geven voor een behandeling. Die toestemming is namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het kind en de ouders. Ouders geen inzage in medisch dossier van kinderen vanaf 16 jaar. U heeft geen recht op inzage in het medisch dossier als uw kind 16 jaar is Medische informatie Informatie over uw geneesmiddel. Informatie over uw geneesmiddelen kunt u vinden in de bijsluiter en in de informatiefolder die u in de apotheek mee krijgt. Daarnaast staat op www.apotheek.nl begrijpelijke informatie over veel verschillende geneesmiddelen Als u graag informatie op het internet opzoekt, heeft u mogelijk wat aan de volgende nuttige sites: Medische informatie. http://www.thuisarts.n Reductiedefecten. Een aanlegstoornis van het been of een arm wordt in medische termen een 'congenitaal reductiedefect' genoemd. 'Reductie' betekent verkorting, 'defect' betekent niet goed ontwikkeld en 'congenitaal' betekent aangeboren

Medische Informatie Uw gezondheid en een zorgeloze vlucht staan bij ons voorop. We willen u dan ook op alle vlakken een fantastische vluchtervaring kunnen bieden. Voor de meeste medische aandoeningen geldt dat vliegen geen enkel probleem is. Raadpleeg. MEDISCHE INFORMATIE. U kunt bij de verschillende locaties van MKA Klinieken Nederland terecht voor expertise ten aanzien van vele aandoeningen, behandelingen en onderzoeken op het gebied van Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. Kies hieronder waarover u meer wilt weten Huisart info Medische info Regio info overheid TOOLKIT CORONA INFORMATIE VOOR BURGERS Informatie van de huisarts Nieuws uit uw regio Medische informatie & Hulp Overheid Laatste Nieuws Vaccinatie tegen het coronavirus 5 januari 2021 Informatie over landelijke coronavaccinatie Corona App Landelijke App Landelijke maatregelen oktober 2020 Landelijke maatregelen corona Corona dashboard U vindt. Medische informatie Miguel 2020-10-21T05:36:04+00:00. Medische studies. De voorbije 40 jaar is er uitvoerig onderzoek gedaan. Hoe zit het nu precies met het verstrekken van medische informatie U herkent het vast; Iemand uit uw gezin is bij de (huis)arts geweest en er zijn nog wat vragen of er moet even gebeld worden om een uitslag op te vragen. U belt en dan krijgt u te horen dat er geen informatie aan [

Ziektes & aandoeningen - Gezondheidinf

Zoek op lichaam Thuisart

 1. Medische post bevat belangrijke informatie. Ook kan de inhoud ervan bederfelijk zijn. Het verpakken en versturen van medische post moet daarom zorgvuldig gebeuren. Lees hoe je medische post op de juiste manier verstuurt. Zo is je medische zending goed beschermd en voldoe je aan de regels
 2. Medische informatie is iets waar zeer zorgvuldig mee omgegaan moet worden. Laat daar geen discussie over bestaan. Maar wat is zorgvuldig en wat niet? De klachten waarmee de FNV komt lijken op de klachten waarmee VerzuimReductie vorig jaar in het programma Zembla negatief in het nieuws kwam:.
 3. Medische informatie. U hoopt dat op vakantie alles en iedereen gezond blijft. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje en soms heeft u medische hulp nodig. De medische zorg is in Nederland uitstekend geregeld. Spoedbehandeling

Aandoeningen van A tot Z Patient

Medisch dossier Autoriteit Persoonsgegeven

Medische informatie. Afdrukken Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker. Medische informatie. In ons hart-long centrum onderzoeken en behandelen we aandoeningen van het hart en de longen. Op deze website leest u informatie over veel aandoeningen (ziektebeelden), onderzoeken en de behandelingen Op zoek gaan naar medische informatie is nuttig. Hoe meer u weet, des te betere keuzes u maakt. Ga online op zoek naar medische informatie: als u wilt weten wat de symptomen die u hebt kunnen betekenen; als u wilt weten wat u tegen een kwaaltje kunt doen; ter voorbereiding op een afspraak met een arts; om na een diagnose meer te leren over wat. Medische info. Gezondheidsinformatie; Informatie tav Corona virus. Heeft u al toestemming gegeven? Elektronische uitwisseling van uw medische gegevens: Heeft u al toestemming gegeven? MGN. Online afspraak maken? E-consult of herhaalmedicatie aanvragen?.

Mijn Gezondheid eHealt

Medische informatie. Op deze plaats zullen wij u nader informeren over websites en andere documenten waar u aanvullende informatie kunt vinden over gezondheid en ziekte. Nuttige links. Tegenwoordig willen veel patiënten goed geïnformeerd zijn over gezondheid en ziekte Medische mondmaskers, zoals een FFP1-, FFP2 masker of chirurgische mondkapjes type 2 en type 2R, moeten voldoen aan Europese richtlijnen en kwaliteitsstandaarden voor medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Medische mondkapjes zijn geschikt voor gebruik in de zorg en mogen door professionals en consumenten gebruikt worden Medische Informatie Standaardpagina Alle belangrijke gezondheids-sites vindt je op de standaardpagina: een snelle, uitgebreide en gezinsvriendelijke websitegids waarbij je niet blind doorlinkt en niet verdwaald in dochterpagina' Medicijnen A-Z. Laatste reactie. 29-01-2021 Om niet naar lokale apotheek te hoeven. Mijn herhaalmedicatie wordt elk kwartaal keurig aangevuld, tijdig en complee Medische informatie. Hieronder vindt u betrouwbare websites voor medisch inhoudelijke informatie gemaakt door artsen! Klik op onderstaande links: Thuisarts.nl Voor onafhankelijke informatie van uw huisarts! Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie van uw huisarts over gezondheid en ziekte

Aanvragen medische informatie UWV Particuliere

Op DokterDokter vind je informatie, tips en advies om gezond te leven. Naast de artikelen en aandoeningen kun je ook de dossiers lezen met uitleg en de video's over allerlei lifestyle-onderwerpen Met medische informatie van patiënten moet zorgvuldig worden omgegaan. In de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA) staat wat een zorgvuldige omgang met medische informatie inhoudt. U vindt de GOMA op www.deletselscha Website van Huisartsenpraktijk Popescu te Schiedam. U kunt hier 24 uur per dag via onze website beschikken over praktische informatie m.b.t. de gang van zaken in de praktijk en de overige medische en sociale diensten die voor u beschikbaar zijn in ons gebouw. Ook vindt u hier actuele informatie over gezondheid in het algemeen U kunt tegen het doorgeven van deze informatie bezwaar maken bij uw behandelend arts; deze zal daarvan een aantekening maken in uw medisch dossier en uw gegevens niet doorgeven. In beginsel worden deze medische gegevens alleen in geanonimiseerde vorm aan derden verstrekt. In sommige gevallen worden deze gegevens gecodeerd verstrekt medische informatie door de medisch adviseur van de verzekeraar zoals uitgewerkt in § 3.6.4, kan worden bewerkstelligd dat slechts een zo beperkt mogelijke hoeveelheid medische informatie aan een zo beperkt mogelijke groep van personen wordt verstrekt. Door gebruik te maken van dez

Ik moet aan de drinkvoeding - Proud2B-eat - Proud2bme

Medische informatie op Thuisarts

 1. Deze maakt gebruik van informatie in de gezondheidsverklaring, een lijst met vragen die de verzekerde invult wanneer hij de verzekering aanvraagt. Eventueel wordt deze aangevuld met informatie van behandelend artsen of uit medisch onderzoek. Op basis van die informatie geeft de medisch adviseur advies aan de verzekeraar
 2. De oude pagina's van de Medische Bibliotheek zijn niet meer toegankelijk. Medewerkers van het Erasmus MC kunnen het beste gebruik maken van deze link (inloggen via EZProxy). Wij werken nog aan de nieuwe website van de Medische Bibliotheek. Hieronder vindt u nog nuttige links en informatie over Medische Bibliotheek
 3. g) bij jouw huisarts of behandelend arts of specialist. Uiteindelijk vormt de medisch adviseur een oordeel

Omgaan met medische gegevens KNM

Bij de behandeling van een aanvraag kan het voorkomen dat er extra medische informatie nodig is. De cliënt wordt in dat geval gevraagd of hij het CIZ machtigt deze informatie op te vragen bij een behandelaar. In die situatie dient de naam en de functie van de behandelaar ingevuld te worden Een huisarts mag medische informatie verstrekken aan: de cliënt zelf; de wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt; een voogd (als de cliënt jonger is dan 18 jaar) een ouder met ouderlijk gezag (als de cliënt jonger is dan 18 jaar) de medisch adviseur van het CIZ (alleen als de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven bij de Wlz-aanvraag) Je medische gegevens staan dus niet in het LSP, maar blijven opgeslagen in het computersysteem van je huisarts en apotheek. Andere zorgverleners mogen deze alleen opvragen als dit nodig is voor jouw behandeling. Ook kan alleen belangrijke informatie worden opgevraagd. Misbruik wordt bestraft

Efficiënt medisch zoeken Nederlands Tijdschrift voor

Informatie over de polikliniek medische oncologie. De afdeling is gespecialiseerd in de behandeling van kanker met chemotherapie en doelgerichte (targeted) therapie. Daarnaast houden we ons intensief bezig met zorg voor mensen met kanker die niet meer kunnen genezen (palliatieve zorg) Medische gegevens opvragen. Bent u collega zorgverlener, of heeft u om andere redenen medische informatie nodig over de gezondheid van een asielzoeker? U kunt hiervoor een verzoek indienen bij GZA. W ij versturen enkel dossiers naar personen die door de patiënt gemachtigd zijn, zoals bijvoorbeeld nieuwe huisartsen, advocaten of de patiënt zelf Volgens haar bewijzen de data dat privacygevoelige informatie uit haar medisch dossier in het boek terecht is gekomen. Maar dat gaat de functionaris gegevensbescherming te snel Huisartspraktijk Vereecken. Hogesteeg 2 5324 AD Ammerzoden 073 599 1833. Home; Praktijkinfo. Spreekuur/afspraken maken; Telefonisch spreekuur; Medewerker Voor nog meer medische informatie, ga naar medische links op deze site. friendly link Nike Superfly VI FG Nike LeBron 16 XVI Shoes Air Jordan Sneakers Sale Winter Coats Canada Cheap Ugg Boots 5815 Cheap Nike Air Max Dlx Nike Mercurial Superfly 6 CR7 Cheap Fashion Handbags & Purses Wholesale Christian Louboutin Shoes Air Max Pas Che

COVID-19-vaccinatie LCI richtlijne

Medische post bevat belangrijke informatie. Ook kan de inhoud ervan bederfelijk zijn. Het verpakken en versturen van medische post moet daarom zorgvuldig gebeuren. Lees hoe je medische post op de juiste manier verstuurt. Zo is je medische zending goed beschermd en voldoe je aan de regels Voor clubs is er een aanvullend medisch protocol: Protocol Corona en Medische Dienst KNMV (versie 1706) Sportkantines, kleedkamers en douches zijn gesloten. Voor veel meer informatie over het coronavirus zelf verwijzen wij je door naar het RIVM. Op hun website vind je de mees

COVID-19-vaccinatie RIV

Medische informatie. Voor goede informatie over gezondheid en medische aandoeningen adviseren wij u te kijken op: www.thuisarts.nl. Als u wil weten of u met uw klachten contact op moet nemen met de huisarts/huisartsenpost dan adviseren wij het gebruik van de volgende app In dit dossier staat belangrijke informatie. Zoals informatie over uw klachten, diagnose en behandeling. Medische gegevens inzien Meestal komt u buiten het ziekenhuis ook bij een andere zorgverlener. Bijvoorbeeld bij uw huisarts, huisartsenpost, thuiszorgverpleegkundige, fysiotherapeut of medisch specialist in een ander ziekenhuis Borstsparende operatie of schildwachtklierprocedure, adviezen voor thuis. Capecitabine, behandeling. Casemanager - gynaecologie-oncologi Deze falende zorgverleners weigeren aan slachtoffers van medische fouten correcte informatie, diagnostiek en herstelbehandeling. Dit veroorzaakt de noodsituatie van slachtoffers van medische fouten met veel onnodig en vermijdbaar leed. Op 25 september 2009 heeft de Groningse rechtbank besloten dat SIN-NL de zwarte lijst online mag houden Medische verklaring Het komt steeds vaker voor dat allerlei instanties om een medische verklaring vragen. Indien u patiënt bent bij onze praktijk mogen wij op grond van de regels van de KNMG - de beroepsorganisatie voor artsen - geen schriftelijke of mondelinge medische verklaringen afleggen over uw gezondheid, ziekte, invaliditeit of arbeidsongeschiktheid

Open been - WikipediaFascie (bindweefsel) - Wikipedia

Omgaan met medische gegevens - KNM

Medische informatie Wanneer u op zoek bent naar betrouwbare medische informatie kunt zoeken op thui sarts.nl . Dit is een website van het Nederlands Huisartsengenootschap met tientallen informatiebrieven over klachten en aandoeningen Alle informatie over de medisch-specialistische zorg (msz) hebben we hier samengebracht. Wat zijn bijvoorbeeld de laatste wijzigingen in het registreren van zorg? Hoe levert u dbc-gegevens aan en welke subsidies zijn er voor acute zorg? Ook vindt u hier informatie over kaakchirurgie, geriatrische revalidatiezorg en ambulancezorg. Actuele ontwikkelingen ms Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten? Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar Thuisarts.nl. Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie, u kunt de informatie op deze website gebruiken: om gezond te blijven; om klachten zelf aan te pakken; als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan; als u zich [ Medische informatie. Op deze plaats zullen wij u nader informeren over websites en andere documenten waar u aanvullende informatie kunt vinden over gezondheid en ziekte. Nuttige links. Tegenwoordig willen veel cliënten goed geïnformeerd zijn over gezondheid en ziekte

Jumbo dwingt personeel medische gegevens te geven – Wel

Groot overzicht van medische websites - Webwijze

Het Landelijk Schakelpunt is geen database: er worden geen medische gegevens in opgeslagen. Die gegevens blijven gewoon staan in de dossiers bij de huisarts en apotheek. Daar kunnen andere zorgaanbieders, via het Landelijk Schakelpunt, de belangrijkste informatie bekijken. Het Landelijk Schakelpunt is verdeeld in regio's. Jouw zorgaanbieders kunnen je medische gegevens alleen binnen je regio. De medische adviseur wil graag informatie over het ziektebeloop van zijn patiënte, mevrouw Verdam van 45 jaar, die sinds enkele maanden vanwege rugklachten niet volledig haar werk kan doen. Bij nazoeken ziet de huisarts dat hij haar voor deze ziekte-episode driemaal heeft gezien De medische keuring is kosteloos voor jou. Eventueel kun je een reiskostenvergoeding aanvragen. Je krijgt de kosten vergoed op basis van openbaar vervoer 2e klasse. Waar vind je meer informatie? Meer informatie over medische keuringen vindt u in de folder Medische keuringen. Je kunt ook meer informatie vragen bij de afdeling Gezondheid

Algehele anesthesie - Wikipedia

Informatie voor patiënten maag-, darm- en leverziekten; Medische psychologie en medisch maatschappelijk werk. Informatie voor patiënten medische psychologie; Medische oncologie. Informatie voor patiënten medische oncologie; Moedermelkbank. Informatie voor donoren; Folder Nederlandse Moedermelkbank; Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgi Sociaal Medisch Verpleegkundige vacatures. Hbo Verpleegkundige (m/v), Administratief Medewerker (m/v) en meer op Indeed.co Medische informatie Hoe herken je of je diabetes hebt? Voor type 1 zijn er de volgende 'waarschuwingssignalen': je hebt vaak dorst, je moet vaak plassen, je valt plotseling af, je voelt je ziek of beroerd, je hebt heel veel of juist heel weinig honger, je ziet wazig, je bent vaak misselijk en moet overgeven Mensen die behoren tot bepaalde medische risicogroepen wordt geadviseerd om zich te laten vaccineren tegen pneumokokken. Zij hebben een verhoogde kans op invasieve pneumokokkenziekte en een ernstiger beloop van de ziekte met een verhoogde case fatality rate Vaak krijgen zij naast de PPV23-vaccinatie ook een PCV13Prevenar-13®, een geregistreerd 13-valent pneumokokken-conjugaatvaccin-vaccinatie Cookies op deze website. Noordwest Ziekenhuisgroep plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken. U blijft anoniem. De website maakt voor het tonen van video's gebruik van YouTube, ga akkoord met alle cookies om deze video's te bekijken

 • Burundi België.
 • Wilgenhoutrups Wikipedia.
 • Bokje.
 • Ontwerp je eigen spullen.
 • Sputnik film.
 • Leven met 1 stemband.
 • Wandelen Lisieux.
 • Catalina Island day trip.
 • Scarabee Mummy.
 • Opplakkarton voor foto's.
 • Personages Frozen 2.
 • Traplak antislip transparant.
 • Bol.com platenspeler.
 • Forel klaarmaken.
 • Spijtoptant synoniem.
 • Kunstleer meubelstof.
 • Frases de Ricardo Arjona el problema.
 • Escape to the Chateau diy watch online.
 • Pasta met spekjes.
 • Skeelerbaan Spaarnwoude.
 • LG OLED55CX6LA.
 • Annecy karper.
 • Traktatie laten bezorgen.
 • Zeg het met je handjes.
 • King size bed.
 • Eric Clapton Tears In Heaven betekenis.
 • DJ logo maken.
 • GP Azerbeidzjan 2018.
 • Caviaflat.nl webshop.
 • Online dice games.
 • Sinterklaas achtergrond Gratis.
 • Dieren kopen in dierenwinkel.
 • Woord en Daad postzegels.
 • Soorten neusringen.
 • Lay's fabriek België.
 • Top 10 hotels Dubai.
 • Serie Unforgettable Netflix.
 • Wat is Silicon Valley.
 • Beste rosé Lidl.
 • Gilles Aalst.
 • Carter componist.