Home

De confrontatie tussen de grieks romeinse cultuur en de germaanse cultuur van noordwest europa

Kenmerkend aspect 7: De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. In 58 - 51 v.C. lukte het Caesar om Gallië te veroveren. In 12 v.C. veroverde ze ook het gebied Bataven. De romeinen keken neer op de Germanen KA 7: De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa Wanneer? Tussen 58 v. Chr. (verovering van Gallië door Caesar) en 476 n. Chr. (val van het West-Romeinse Rijk). Waar? Langs de limes (=grens), vooral langs de Rijn. Bijvoorbeeld: 1 - Bataafse Opstand 1e eeuw voor christus: in de Betuwe kome

BEGRIPPEN TIJDVAK 3 & 4 - History with Bakker at

KA7 De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en

De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. De verschillen tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur waren tussen 3000 voor Christus en 500 na Christus zeer groot. De Grieken en Romeinen hadden rond 500 voor Christus allebei een hoog ontwikkelde cultuur met een duidelijke. De Grieks-Romeinse cultuur De tijd van de Grieken (rond 500 voor Christus) wordt vaak gezien als het begin van het wetenschappelijk denken. Veel bekende denkers zoals Aristoteles, Plato en Socrates hebben een begin gemaakt met wetenschappen als de filosofie, maar ook bijvoorbeeld het begin van de medische wetenschap en de geschiedschrijving komt uit deze periode De confrontatie met de Germaanse cultuur - Strijd. Strijd. Enkele jaren voordat Julius Caesar in 100 v.C. werd geboren, maakten de Romeinen voor het eerst kennis met de Germanen, een verzameling stammen in Noordwest-Europa die allemaal een verwante taal spraken. Er vonden enkele veldslagen met Kimbren en Teutonen plaats langs de grenzen van het. Samenvatting KA 7, De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur in Noordwest-Europa, Geschiedenis - €2,99 In winkelwagen Snel navigeren naar Voorbeel de confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest Europa. Germaanse stammen kregen voor het eerst halverwege de 1e eeuw v.C. te maken met de Romeinen, Caesar begon namelijk in 58 v.C. een oorlog met Gallië, nog geen 8 jaar later was Gallië veranderd in de provincie Gallia en was ook een deel van Germania veroverd door de Germanen

Kenmerkend aspect 7: de confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. Het Romeinse Rijk was vanaf 285 al verdeeld in twee delen: het Oost-Romeinse Rijk en het West-Romeinse Rijk. Na de periode van de Pax Romana was het erg onrustig en in 395 werden de delen officieel gescheiden De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. 8. de Ontwikkeling van het Jodendom en het christendom als eerste monotheïstische godsdiensten. Belangrijke gebeurtenissen: -Vanaf 800 v. Chr. Ontstaan poleis (stedelijke gemeenschappen 2.3. de klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur. 2.4. de confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. 2.5. de ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten. burgerschap christendom imperium jodendom klassiek monotheïsme politiek stadstaat.

Kenmerk 7 Geschiedenisaspecten

KA: De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. Onderlinge contacten met name in grensgebieden: handel, Germanen in Romeins leger, Germanen verhuizen naar Romeins Rijk. 5e en 6e eeuw: grote volksverhuizingen. Veel Germanen op de vlucht voor Hunnen. Gevolgen: -Chaos In dit document vind je een van 49 kenmerkende aspecten van Geschiedenis. Het document is helemaal nagekeken door een docent en bevat correcte en volledige informatie. Waar nodig is een afbeelding gebruikt en het document is incl. kernbegrippen met uitleg en VOGGP. Dit is stof voor het CE In de 2de eeuw na Christus was het rijk op zijn grootst en behoorde ook Noordwest- Europa erbij. Er woonden toen ongeveer 50 miljoen mensen. bron: wikipedia . De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa Met de Germanen wordt een verzameling volkeren en stammen aangeduid die rond het begin van onze jaartelling een Germaanse taal spraken. Het is dus primair een linguïstisch begrip. Een Germaan was een spreker van een Germaanse taal. De Germaanse talen behoren tot de Indo-Europese taalfamilie.Destijds woonden Germanen in Scandinavië en op de Noord-Europese Laagvlakt

De Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur - Mr

 1. 5. de groei van het Romeinse imperium waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde 6. de klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur 7. de confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa 8. de ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstisch
 2. de confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest- Europa; de ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten. tijdvak 3: tijd van monniken en ridders (500-1000) / vroege Middeleeuwen
 3. In de tijd van de Romeinen woonden in West- en Noord-Europa Keltische en Germaanse stammen. Deze opdracht gaat over de levenswijze (de cultuur) van deze stammen. Je onderzoekt de verschillen tussen de Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur. Je leert ook dat sommige Germaanse stammen bondgenoten werden van de Romeinen

De confrontatie met de Germaanse cultuur - Lesmateriaal

 1. De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. De ontwikkeling van het christendom en jodendom als eerste monotheïstische godsdiensten. Tijd van monniken en ridders. Kenmerkende aspecten: Het ontstaan en de verspreiding van de islam. De vrijwel volledige vervanging in West-Europa van de.
 2. De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa; De ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten. Begrippenposters horend bij tijdvak 2
 3. De beïnvloeding tussen Romeinen en Germanen was wederzijds, verklaar dit. Kenmerkende aspecten De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur. De groei van her Romeinse imperium waardoor de Griek-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde. De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur in Noordwest-Europa.
 4. Start studying geschiedenis kenmerkende aspecten. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 5. Start studying Kenmerkende aspecten. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 6. -De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. -De ontwikkeling van het christendom en jodendom als eerste monotheïstische godsdiensten. Altaar voor Romulus gevonden 22 februari 2020 Op het Forum Romanum is een spectaculaire vondst gedaan. Mogelijk.

Samenvatting ka 7 de confrontatie tussen de grieks

de confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa ; de ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten . Hilde van Castricum. In 1995 waren er veel opgravingen in Castricum, deze opgravingen brachten ons even terug in de tijd In dit document is kenmerkend aspect 7 uitgewerkt: De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. Ik heb de personen jaartallen en begrippen uitgewerkt die tot dit kenmerkend aspect behoren. Ook heb ik de bijbehorende PECS politieke economische culture en sociale aspecten uitgewerkt. Dit kenmerkend aspect behoort tot de tijd van de Grieken en. nummer aspect 7 tijdvak 2 De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse: nummer aspect 7 tijdvak 2 De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur. De groei van het Romeinse imperium waardoor de de Grieks-Romeinse cultuur zich verspreide door Europa. De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest Europa. De ontwikkeling van het jodendom en het christendom al eerste monotheïstische godsdiensten De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. De ontwikkeling van het christendom en jodendom als eerste monotheïstische godsdiensten. Tijd van monniken en ridders - vroege middeleeuwen 500 tot 1000. Kenmerkende aspecten: Het ontstaan en de verspreiding van de islam. De vrijwel volledige.

Voor de keuze voor het kenmerkend aspect de confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa wordt geen scorepunt toegekend, omdat die is gedefinieerd als De Grote Volksverhuizing. - 1 - Eindexamen geschiedenis pilot vwo 2011 - I De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. De ontwikkeling van het christendom en jodendom als eerste monotheïstische godsdiensten. Contact: de Startbaan Oude Tempellaan 9a 3769 JA Soesterberg info@destartbaansoesterberg.n De begrippen romanisering en hellenisme duiden op de beïnvloeding van Germaanse, maar ook oosterse bevolkingsgroepen door de Grieks-Romeinse cultuur. Voor de Tijd van de Romeinen was vooral de Griekse cultuuruitbreiding invloedrijk. Wat zijn de kenmerken van romanisering en hellenisme

De verspreiding van de Grieks-Romeinse cultuur en de confrontatie met de Germaanse cultuur: Voorbeelden geven van de uitwisseling van de Grieks- Romeinse en de Germaanse cultuur. VO 37, VO 43: Het karakter van de strijd tussen kerk en staat in voorbeelden herkennen KA7: De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa Vanaf de 3e eeuw viel het westelijk deel van het Romeinse rijk uiteen. Steeds meer Germanen drongen het rijk binnen en stichtten daar eigen staten, waarvan sommige duidelijk erfgenaam waren van de Grieks-Romeinse cultuur, terwijl in andere het Germaanse element dominanter was - De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. - De ontwikkeling van het christendom en jodendom als eerste monotheïstische godsdiensten. LET OP: De planning na de Krokusvakantie is gewijzigd! de confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. de ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten . Tijdvak 3 Tijd van monniken en ridders (500-1000 HOOFDSTUK 2 (De ontwikkeling van wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat , De groei van het Romeins imperium, waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde, *De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur, De confrontatie tussen Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa, De ontwikkeling van.

Romeinen en Germanen - Geschiedeni

de confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa; de ontwikkeling van het Jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten Kenmerk 7: De confrontatie tussen de Romeinse en Germaanse cultuur van Noordwest-Europa Les 18: De Germaanse cultuur Germanen in het Romeinse Rijk Aan de grenzen van Rijn en Donau Op doortocht (Volksverhuizingen) Als ingezetenen Sommige stammen kwamen gewoon; andere werden uitgenodigd Sommige stammen romaniseerden geheel; anderen deels; anderen geheel niet De opkomst van de Franken (zie les 17.

Samenvatting Geschiedenis Kenmerkende Aspecten tijdvak 2

4) De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest- Europa Ten oosten van de Rijn stuitten de Romeinse legers op weerstand van strijdvaardige Germanen. Voor de bewaking van de Rijngrens gebruikten Romeinen soldaten van bevriende Germaanse stammen 7 De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa; 8 De ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten. Geschiedenis Romeinen Oudheid Grieken Tijdvak 2. Video's uit de serie:. de confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. 7. de ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten . 8. Save About Us Team Jobs. Memrise Blog Engineering Blog Press. Forums Contact Us FAQ & Help

Powerpoints, opdrachten, prezi's en nog veel meer.....! Home. Klas de confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. de ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten . Tijdvak 3 Tijd van monniken en ridders (500-1000) De vroege middeleuwen . Kenmerkende aspecten: de verspreiding van het christendom in geheel Europa. De Bataven en Romeinen sloten weer vrede op een brug die in het midden was opgebroken. Dat zie je op de afbeelding. De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. 8 JODENDOM EN CHRISTENDOM De ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten 05 De klassieke vormentaal van de Grieks­-Romeinse cultuur 06 a De groei van het Romeinse imperium, b waardoor de Grieks-­Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde 07 a De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur b en de Germaanse cultuur van Noordwest-­Europa 08 De ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste.

Debatslides

De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa; 8. De ontwikkeling van het Jodendom en het Christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten. Paragraaf 1 Athene Sparta Directe democratie,. Deze paragraaf gaat over het kenmerkend aspect: De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse en de Germaanse cultuur De Germanen De Romeinen noemden de volkeren ten oosten van de Rijn Germanen. Ze leefden in een landbouwsamenleving en waren niet bekend met het schrift. De Germanen kwamen door de verovering van Caesar met de Romeinen te maken

Samenvatting Geschiedenis tijdvak 2 (4e klas havo

 1. Diversen geschiedenis - 2 H2 Kenmerkende aspecten - BoukedO woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen
 2. uitwisseling van de Grieks- Romeinse en de Germaanse cultuur. B8.5.2.4.1. Je geeft voorbeelden van de uitwisseling van de Grieks- Romeinse en de Germaanse cultuur. CE 7. De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. 7. De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur
 3. Diversen geschiedenis - 1 + Tijd van jagers en boeren + Tijd van Grieken en Romeinen - Emma woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen

Tijdvak 2: Grieken en Romeinen Samenvatting Geschiedeni

 1. De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. 8. De ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten. Tijdvak 3 ~ monniken en ridders ~ vroege middeleeuwen 9
 2. landbouw. Dankzij de vele veroveringen en de bloeiende handel verspreidde de Grieks-Romeinse cultuur zich over een zeer groot gebied ( = romanisering). Natuurlijk werden ook de veroverde stammen en volken beïnvloed door de Romeinse cultuur. - De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest Europa
 3. 5. De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur. 6. De groei van het Romeins imperium waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde. 7. De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. 8. De ontwikkeling van het jodendom en christendom als de eerste monotheïstische.
 4. 7 De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa (Welke verschillen kun je aangeven? Wat hield de confrontatie in?) 8 De ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdienste
 5. Tijd van Grieken en Romeinen. Overslaan naar de De oude Grieken gaven 2500 jaar geleden het volk de kans om mee te praten over Stadstaten, Wetenschap; Categorieën. Tijd van Grieken en Romeinen Tijdvak 2. Verspreiding van de Grieks- Romeinse cultuur en de confrontatie met de Germaanse cultuur. Berichtauteur Door Webcare; Berichtdatum 10.

2.2 De groei van het Romeinse imperium waardoor de grieks-romeinse cultuur zich in Europa verspreidde. 500 v.C.> Rome word Republiek (ipv monarchie) = macht in handen van Senaat 264 v.C. > expansie begon (uitbreiding) à eerst Carthag · De ontwikkeling van het wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat· De groei van het Romeins Imperium waardoor de GrieksRomeinse cultuur zich in Europa verspreidde· De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur· De confrontatie tussen de Gri.. Bladerboek om te leren met powerpoints. Ook uit te printen 3. De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur. 4. De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noord West Europa. 5. De ontwikkelingen van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten 2D De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa Veroveringen van de Romeinen leiden enerzijds tot een confrontatie tussen de culturen van Romeinen en Germanen, anderzijds tot aanpassing van beide culturen aan elkaar Ca. 55 v.C. verovering van Gallië door Caesar Religieuze aanpassin

2D De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa Veroveringen van de Romeinen leiden enerzijds tot een confrontatie tussen de culturen van Romeinen en Germanen, anderzijds tot aanpassing van beide culturen aan elkaar • Ca. 55 v.C. verovering van Gallië door Caesar • Religieuze aanpassin De bron past bij het kenmerkende aspect de confrontatie tussen de ' Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa' (of een omschrijving daarvan). 4 maximumscore 4 . Kern van een juist antwoord is: Uit de bron blijkt dat gebieden verloren gaan voor het Romeinse Rijk door de confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. Tags: Question 2 . SURVEY . 30 seconds . Q. answer choices . de groei van het Romeinse imperium waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde

TV 2 KA 8: De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse

 1. 7. de confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest Europa; 8. de ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten. Voor tijdvak 3 gelden de volgende kenmerkende aspecten: 9. de verspreiding van het christendom in geheel Europa; 10. het ontstaan en de.
 2. De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de germaanse cultuur van Noordwest-Europa. De ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten. Onrust in het Romeinse Rijk. Vanaf 180 v. Chr. Invallen van groepen Germanen. Plunderen of vestigen
 3. De confrontatie tussen de Grieks- Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest- Europa. De Germanen handelde eerst met de Romeinen en sloten verdragen. Ook leverden de Germanen soldaten aan het Romeinse volk. Rond 375 kwamen de Hunnen, een steppevolk uit Centraal- Azië, aan bij het Oost- Romeinse Rijk. Zij waren nomaden en plunderden.
 4. 7. De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. De Romeinen vielen rond 12 v.Chr. Nederland binnen. Ze wilden dit toevoegen aan hun rijk. Maar ze worden door de Germaanse stammen verdreven. De Romeinen trokken zich terug tot de Rijn, de Rijn bleef 400 jaar de grens tussen de Romeinen en de.
 5. KA 7 - De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse 24 cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa KA 8 - De ontwikkeling van het jodendom en het 26 eerste christendom als eerste monotheïstische godsdiensten TIJDVAK 3 29 KA 9 - De verspreiding van het christendom in 30 heel Europa KA 10 - Het ontstaan en de verspreiding van de islam 3
 6. 7 a De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur b en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa 8 De ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten Tijdvak 3 Tijd van monniken en ridders 9 De verspreiding van het christendom in geheel Europa

A. De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa B. De expansie van de christelijke wereld naar buiten toe in de vorm van kruistochten C. Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappe de confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa De leerlingen zullen namelijk meer leren over de Grieks- Romeinse cultuur, waardoor ze in de regulieren lessen een beter verband kunnen leggen bij dit aspect. Dit geldt ook voor het volgende kenmerkende aspect: de groei van het Romeinse imperium.

De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa Julius Civilis In de door Romeinen veroverde gebieden in Noord-West Europa (langs de limes), verliep de romanisering langzamer. Wel was er wederzijdse beïnvloeding! De ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstisch De Sueben zijn verreweg de grootste en krijgshaftigste natie van alle Germanen. Men zegt, dat zij honderd gauwen hebben, waaruit zij telken jare duizend gewapende over de grenzen zenden, om krijgstochten te ondernemen. De anderen, die thuis blijven, zorgen voor het onderhoud van zich en van hen, die zijn uitgetrokken De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa·De ontwikkeling van het Jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten. 2.1 De polis Athene, voorbeeld voor altijd Intro. In het oude Griekenland ontstonden kleine stadstaten waarvan Athene de grootste en machtigste was

Grieken en Romeinen www

De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. 5. De ontwikkeling van het Jodendom en het Christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten. De kern 5 e eeuw v. Christus (-500) bestond Griekenland uit veel verschillende stadstaten de confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. de ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten . Filmpjes bij de KA's: Mijn Examentrainer over KA 4 ; Mijn E xamentrainer over KA 5

Germanen - Wikipedi

De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. De expansie van de christelijke wereld naar buiten toe, onder andere in de vorm van de kruistochten. Het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur.&Het begin van staatsvorming en centralisatie De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur. 6. De groei van het Romeinse imperium waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde. 7. De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. 8. De ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische. 2.2. De verspreiding van de Grieks-Romeinse cultuur en de confrontatie met de Germaanse cultuur. 2.2. Grieks-Romeinse cultuur 2.2.1. Ik herken in gegeven afbeeldingen kenmerken van de Griekse en Romeinse bouwkunst en beeldhouwkunst. 2.2.1. Ik herken in gegeven en zelf gevonden afbeeldingen kenmerken van de Griekse en Romeinse De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. De ontwikkeling van het christendom en jodendom als eerste monotheïstische godsdiensten. Author: Brouwers, C.I.J. on april 12, 2011. Categories: Geschiedenis, School. Tags: No tags for this post

10 tijdvakken - kenmerken - StudeerSne

• In de bron wordt 'de confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa' (of een omschrijving daarvan) beschreven 1 • want de Franken/Germanen nemen een deel van het (West-)Romeinse Rijk in bezit 1 . 5. maximumscore 4 . Uit het antwoord moet blijken dat De Bataven en Romeinen sloten weer vrede op een brug die in het midden was opgebroken. Dat zie je op de afbeelding. De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. De Romeinen stuitten op de Germanen in het huidige Nederland en Duitsland. Eerst probeerden ze het Germaanse gebied te veroveren 5. de klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur; 6. de groei van het Romeinse imperium waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde; 7. de confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa; 8. de ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. 8. De ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstisch godsdiensten. Begrippen Burgerschap Christendom Imperium Jodendom Klassiek Monotheïsme Politiek Stadstaat Wetenschap Exameneis:.

PPT - TIJDVAKKEN CONCREET PowerPoint Presentation, free

De Germaanse cultuur - vmbo12 - Lesmateriaal - Wikiwij

On thinglink.com, edit images, videos and 360 photos in one place. Explore content created by others Ook leer je over de groei van het Romeinse imperium en de confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. Tot slot is er aandacht voor de ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten. Speciale aandacht is er voor de Romeinse limes. Monniken en ridders. De klassieke vormentaal van de Grieks- Romeinse cultuur. De groei van het Romeinse imperium waardoor de Grieks- Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde. De confrontatie tussen de Grieks- Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest Europa. De ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten

de confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa . 8. het ontstaan van het jodendom en het christendom als de eerste monotheistische godsdiensten. 3. 9. de verspreiding van het christendom in geheel Europa . 10 Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. Wat is het kenmerkend aspect van 2.5? De ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten

Tijd van Grieken en Romeinen (3000 v C - 500 n C

Geschiedenisonderwijs (Nederland) - Wikipedi

7. De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa 8. De ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten - burgerschap - christendom - imperium - jodendom - klassiek - monotheïsme - politiek - stadstaat - wetenschap III 500-1000 Tijd van monniken en. van 3000 v.Chr. tot 500 n.Chr. 1. De ontwikkeling van wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat. 2. De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur. 3. De groei van het Romeinse imperium waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde. 4. De confrontatie tussen de Grieks.

Tijdvak 2 / Geschiedenis / Begrippenposters Begrippenposter

De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur. De groei van het Romeins Imperium, waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde. De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. De ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten 6. Confrontatie tussen de Grieks-Romeinse en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. Gebeurtenissen. 395: dood van Theodosius, het Romeinse rijk werd verdeeld in oost en west; 476: het West-Romeinse rijk viel uiteen in Germaanse staten; 1453: het Oost-Romeinse rijk werd veroverd door Osmaanse Turken Ontwikkelinge

'Hoewel ze buitengewoon succesvol waren en de loop van de geschiedenis in hun land hebben bepaald, De confrontatie tussen Boudicca en de Romeinse gouverneur Paulinus leek een uitgemaakte zaak. De confrontatie van de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noord-West Europa. Download de opdracht Tijd van Grieken en Romeinen 3000 v.C. tot 500 n.C. De groei van het Romeinse imperium waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde . De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa . De ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten. de confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest Europa; 8. de ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten. Voor tijdvak 3 gelden de volgende kenmerkende aspecten: 9. de. Hier vind je een verzameling filmpjes die horen bij de tijd van Grieken en Romeinen (3000 v chr. - 500 n chr.). De filmpjes gaan onder andere over de samenleving van de Grieken, hun cultuur en dus over de Olympische Spelen, over de samenleving van de Romeinen, hun cultuur, over hun leger en over wat zij deden in Nederland Ee confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa Qua kernbegrippen hebben wij het in dit project alleen over het Monotheïsme, wat zeer uitgebreid behandeld zal worden. Verder zullen het jodendom en christendom ook zeker benoemd worden in dit project. Deze kernbegrippen zullen welliswaar niet zeer.

Statistics on the JetPunk quiz WR - kenmerkende aspecten - havo 4 HS 1-3. 11: De vrijwel volledige vervanging in West-Europa van de agrarisch-urbane cultuur door een zelfvoorzienende agrarische cultuur, georganiseerd via _____ __ ____ de confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. de ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monothe stische godsdiensten . Tijdvak 3 Tijd van monniken en ridders (500-1000) De vroege middeleuwen . Kenmerkende aspecten: de verspreiding van het christendom in geheel Europa; het. de klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur de groei van het Romeinse imperium waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde de confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa de ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdienste

PPT - De Tien Tijdvakken PowerPoint Presentation - ID:1867042
 • Johny Voners vrouw.
 • Banana Shaggy lyrics.
 • Laputa hotel Singapore.
 • RTV Plus live.
 • Android Auto Nederlandse stem.
 • NS 1315 blauw.
 • Supermarkten IJsland.
 • Iphone earbuds review.
 • Japonisme van Gogh.
 • Babyhapjes opwarmen zonder magnetron.
 • Royal Air Maroc contact email.
 • Annasophia robb films en tv programma's.
 • Emoji Quiz plaatsnamen.
 • Perm haar.
 • Bijbel met uitleg.
 • Zakboekje welpen.
 • Panther vs jaguar.
 • Uurloon RA accountant.
 • ANWB Reizen all inclusive.
 • Skeelerbaan Spaarnwoude.
 • Nintendo Switch stuur Mario Kart.
 • Jeugdboeken 15.
 • Afstanden tussen steden Engeland.
 • Dancing with the Stars winnaars belgie.
 • Beste Mexicaans restaurant Nederland.
 • Keukenkraan met handdouche Grohe.
 • Glutenvrije margarine.
 • Supermarkt Tanger.
 • La Carihuela.
 • Baarmoedermond voor NOD.
 • 65 Zoll Fernseher kaufen.
 • Cherry Chouffe glas.
 • Aantal Jumbo winkels 2020.
 • Broodje zalm rucola.
 • VACTERL syndroom Wikipedia.
 • Vogel Rok sprookje.
 • Gevolgen illegaal downloaden.
 • Gouden tand bijlmer.
 • Brembo Xtra LINE.
 • Replace hdd in fusion drive with ssd.
 • Traphout hardhout.