Home

Alcohol wiki

Alcohol kan verwijzen naar: . alcohol (stofklasse) - in de scheikunde: een groep van stoffen gekenmerkt door de aanwezigheid van de hydroxylgroep ethanol (C 2 H 5 OH) - in het dagelijks spraakgebruik: de specifieke alcohol die voorkomt in alcoholhoudende dranken; alcoholische drank - als pars pro toto elke drank die alcohol beva Alcohol, sometimes referred to by the chemical name ethanol, is a psychoactive drug that is the active ingredient in drinks such as beer, wine, and distilled spirits (hard liquor). It is one of the oldest and most common recreational substances, causing the characteristic effects of alcohol intoxication (drunkenness). Among other effects, alcohol produces happiness and euphoria, decreased.

Alcohol (drug) - Wikipedi

Een alcohol of ook wel alkanol en vroeger carbinol genoemd, is in de scheikunde een organische verbinding met een hydroxylgroep gebonden met organische koolstofketen (een aryl-of alkylgroep).Het woord alcohol is afgeleid van het Arabische woord al-kuḥl (الكحل). Onverzadigde ketens waarbij een hydroxylgroep rechtstreeks op een dubbele binding is gebonden, worden enolen genoemd Een alcoholische drank is een drank die alcohol (om precies te zijn: ethanol) bevat.Alcoholische dranken worden verkregen door gisting van suikerhoudende vloeistoffen uit: . granen - zoals gebruikt voor bier en sake; vruchten - zoals druiven voor wijn; melasse - diverse overige dranken; aardappel - voor wodka; Indien het resultaat uit de vloeistoffen wordt gedestilleerd, wordt er een sterk.

Ethanol (triviale naam ethylalcohol), vaak afgekort tot EtOH, is de bekendste en meest voorkomende alcohol, aangezien het een vaak gebruikt oplosmiddel is en het de alcohol is die in alcoholische dranken zit. De molecuulformule van ethanol is C 2 H 5 OH, wat C 2 H 6 O geeft als brutoformule.In het dagelijkse spraakgebruik wordt ethanol gewoon alcohol genoemd Alcohol Bier. In bier zit alcohol. Van alcohol kun je je heel licht gaan voelen in je hoofd. Als je te veel bier drinkt, word je dronken. Alcohol ontstaat door het gisten van suikers die in vruchten en granen zitten Alcoholmisbruik of ook wel alcoholabusus is het gebruiken van alcohol op een manier die nadelig is voor de drinker. Zulke nadelige gevolgen kunnen bijvoorbeeld zijn: In een toestand van hulpeloosheid geraken (bijvoorbeeld bewusteloos raken, comazuipen of niet meer zelfstandig naar huis kunnen). Zodanig bedwelmd raken dat men zichzelf of anderen schade toebrengt (verkeersongelukken, straatgeweld) Methanol, also known as methyl alcohol amongst other names, is a chemical with the formula C H 3 O H (a methyl group linked to a hydroxyl group, often abbreviated MeOH). It is a light, volatile, colourless, flammable liquid with a distinctive alcoholic odour similar to that of ethanol. A polar solvent, methanol acquired the name wood alcohol because it was once produced chiefly by the. Denatured alcohol (also called methylated spirits, in Australia, Canada, Ireland, New Zealand, South Africa, and the United Kingdom; wood spirit; and denatured rectified spirit) is ethanol that has additives to make it poisonous, bad-tasting, foul-smelling, or nauseating to discourage its recreational consumption.It is sometimes dyed so that it can be identified visually

Alcohol (stofklasse) - Wikipedi

Met het alcoholpercentage van een sterkedrank doelt men meestal op het volumepercentage (% vol) aan ethanol dat deze drank bevat. Dit is niet hetzelfde als het massapercentage, aangezien ethanol een lagere dichtheid (ca. 0,79) heeft dan water.In de meeste landen wordt dit percentage op de verpakking van alcoholische dranken vermeld. Ook op niet voor menselijke consumptie bestemde vloeistoffen. This is a list of alcoholic drinks.An alcoholic drink is a drink that contains ethanol, commonly known as alcohol.Alcoholic drinks are divided into three general classes: beers, wines, and distilled beverages.They are legally consumed in most countries, and over one hundred countries have laws regulating their production, sale, and consumption. In particular, such laws specify the minimum age. Alcohol is a depressant, which in low doses causes euphoria, reduces anxiety, and increases sociability.In higher doses, it causes drunkenness, stupor, unconsciousness or death.Long-term use can lead to alcohol abuse, cancer, physical dependence and alcoholism.. Alcohol is one of the most widely used recreational drugs in the world, and about 33% of all humans currently drink alcohol Benzyl alcohol is an aromatic alcohol [citation needed] with the formula C 6 H 5 CH 2 OH. The benzyl group is often abbreviated Bn (not to be confused with Bz which is used for benzoyl), thus benzyl alcohol is denoted as BnOH.Benzyl alcohol is a colorless liquid with a mild pleasant aromatic odor. It is a useful solvent due to its polarity, low toxicity, and low vapor pressure IUPAC nomenclature is used when describing more complex alcohols.. In common usage, alcohol often means ethanol or grain alcohol. (See also: alcoholic proof). Other commonly used alcohols include: Isopropyl alcohol (sec-propyl alcohol, propan-2-ol, 2-propanol) H 3 C-CH(OH)-CH 3, or rubbing alcohol; ethylene glycol (ethane-1,2-diol) HO-CH 2-CH 2-OH, which is the main substance in antifreez

Zelfstandig naamwoord. alcohol m elk van de verbindingen uit een groep koolwaterstoffen die gekenmerkt zijn door de aanwezigheid van een -O-H-verbindingAlcoholen kunnen in een reactie met een zuur esters vormen.; substantie die gevormd wordt bij vergisting van suikers en in alcoholische dranken zit Aan de hoeveelheid alcohol die men in het bloed heeft zijn wettelijke grenzen gesteld als men. Isopropyl alcohol (IUPAC name propan-2-ol; also called isopropyl, isopropanol, or 2-propanol) is a colorless, flammable chemical compound (chemical formula CH 3 CHOHCH 3) with a strong odor. As an isopropyl group linked to a hydroxyl group, it is the simplest example of a secondary alcohol, where the alcohol carbon atom is attached to two other carbon atoms. It is a structural isomer of 1. Afgeleid van het Latijnse woord alcohol. Zelfstandig naamwoord. alkohol m onbezield alcohol, alkanol; een stofklasse, gekenmerkt door de aanwezigheid van een -O-H-verbinding. alcohol, drank sterkedrank, destilaat; Verbuigin

Alcoholische drank - Wikipedi

Alcohol is in basis verdovend, maar wordt met name in het uitgaan niet gezien als een drugs en wordt vaak met vele andere drugs gecombineerd. Algemene gezondheidsverstoringen bij Alcohol en Drugs Ofschoon iedere groep en iedere drug zijn eigen verstoringen en risico's kent, kunnen in het algemeen voor overmatig alcohol- en druggebruik een aantal algemene gezondheidsverstoringen genoemd worden alcohol In algemene zin wordt hiermee een organische verbinding aangeduid waarin een hydroxy groep ( -OH) is gebonden aan een koolstofatoom. Vaak wordt de term alcohol echter gebruikt om één bepaalde vertegenwoordiger van deze klasse verbindingen aan te duiden en wel ethylalcohol of ethanol Alcohol. Alle informatie is onderverdeeld in categorieën. Hieronder kun je de categorie kiezen waar je meer over wilt weten. Kan je iets niet vinden? Stel dan je vraag aan een van onze medewerkers via Vraag & Antwoord Overview [edit | edit source]. Alcoholic beverages have been available throughout the Fallout series in varying forms. In the classic set of games — Fallout, Fallout 2, and Fallout Tactics: Brotherhood of Steel — alcohol served little purpose, providing no obviously beneficial effects, and being useful only under certain, limited circumstances. In later games this was changed; alcoholic.

Ethanol - Wikipedi

The Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) is a federal law enforcement organization within the United States Department of Justice. Its responsibilities include the investigation and prevention of federal offenses involving the unlawful use, manufacture, and possession of firearms and explosives; acts of arson and bombings; and illegal trafficking and tax evasion of alcohol. Alcohol detoxification means that the alcoholic stops drinking, so that alcohol (a toxin) can get out of their body. The alcoholic also needs to give their body time to recover from not having alcohol any more. It is not safe for an alcoholic to suddenly stop drinking on their own Ethanol (also called ethyl alcohol, grain alcohol, drinking alcohol, spirits, or simply alcohol) is an organic chemical compound.It is a simple alcohol with the chemical formula C 2 H 6 O.Its formula can be also written as CH 3 − CH 2 − OH or C 2 H 5 OH (an ethyl group linked to a hydroxyl group), and is often abbreviated as EtOH.Ethanol is a volatile, flammable, colorless liquid with a.

Alcohol - Wikikid

Het Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, veelal Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF) genoemd, is een politie-instantie van de federale overheid van de Verenigde Staten, bevoegd met recherche en preventie aangaande onwettig gebruik, productie en bezit van vuurwapens en springstoffen, brandstichting en bomontploffingen, en het illegaal in- en uitvoeren van alcohol-en tabaksproducten This colorless liquid is the secret behind the addictiveness of beers and wine. 200 Proof. The crafted version of this item has the creator's name amended onto the item name. Despite the difference in name, the game treats a crafted Alcohol the same as a regular Alcohol so players can freely use a crafted Alcohol for recipes and quests that calls for Alcohol. Detrimindexta Karvodailnirol iRO. Nicotinylalcohol ( pyridylcarbinol) een nicotinezuur derivaat dat als een hypolipidemisch middel en als een vasodilator.Het veroorzaakt spoelen en kan de bloeddruk verlagen. Lijkt het een kristal dat oplost in water en alcohol gemakkelijk, ook oplosbaar in ether; smelttraject 147-148 ° C Surrogate alcohol is een term voor een stof die ethanol die opzettelijk door de mens wordt geconsumeerd, maar is niet bedoeld voor menselijke consumptie. Enkele definities van het begrip zich ook uit tot illegaal geproduceerde alcoholische dranken.. Gebruik van dergelijke stoffen brengt extreme gezondheidsrisico's, zowel het ethanolgehalte en andere meer toxische stoffen die aanwezig kunnen zijn Alcohol is a type of consumable that can be found in the Guild Wars universe. Drinking them causes the character to become drunk.Each drink consumed contributes to the player's Drunkard title track, depending on the strength of the alcohol

De alcohol die de moeder gebruikt komt in haar bloedsomloop en wordt via de placenta doorgegeven aan de baby. Een volwassene kan alcohol afbreken, maar de baby kan dat niet. Doordat bovendien de hersenen en het centrale zenuwstelsel volop in ontwikkeling zijn, is de baby tijdens de zwangerschap extra gevoelig voor het giftige effect van alcohol Alcohol could be an addictive substance; John Hart went to rehab for drugs, alcohol, sex and murder. ( TV : Kiss Kiss, Bang Bang ) According to Dr Kurdi , it also had little to no health benefits, acting almost as a slow-acting poison on the human body Alcohol (chemical designation ethyl alcohol or ethanol) was a colorless, liquid chemical, usually the by-product of fermenting sugar. Alcohol could be a powerful psychoactive drug with intoxicating effects on humanoids. The effects of polywater intoxication were similar to those of alcohol. Due to its emboldening effects, alcohol was sometimes referred to as liquid courage. (ENT: Daedalus. Fandom Apps Take your favorite fandoms with you and never miss a beat. D&D Beyon Alcohol is an alchemical consumable in The Witcher 3: Wild Hunt. In order to craft most Potions and Alchemy-related items, Geralt will need to acquire Alcohol. Alcohol comes in many forms and from various sources. It can be brewed directly from Plants found in the enviroment, looted from dead creatures or bought in the form of drinks. As soon as the required Alcohol is at hand Geralt can use a.

95% pure alcohol. It is useful for crafting, cooking, and treating wounds. Hospital - Lab/Wards/Pharmacy/main building Pharmacy Clinic Military base - Infirmary Recipe is unlocked at level 18 with 1 research point Apple cordial Diluted spirits Energizing potion Detoxifying potion Healing salve Painkiller IR-190 Lidiacide-34 Antibiotics Chlorcystamine Bryocarm Metocaine Tanning mixture Plastic. shop = alcohol now more clearly encompasses all alcohol shops. licensed = yes could be a clearer way to make the (somewhat minor) distinction about government licensing. See discussion at Talk:Tag:shop=beverages. Localized variants. Alcohol shops go by different names in different parts of the world: Australia: Commonly known as a bottle sho Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 13 jun 2019 om 09:52. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen.Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn Etymology of alcohol [] See also: Wikipedia talk on Etymology Reformated Nils von Barth () 20:13, 31 December 2008 (UTC)I have some doubts about the etymology. Alcohol refers to that chemical substance contained in drinks and perfumes among other uses Alcohol withdrawal (also called alcohol withdrawal syndrome) is medical problem.It is a set of symptoms that can happen when a person who has drunk alcohol for a long time stops drinking. It can also happen when a person starts drinking less than they used to. Alcohol withdrawal can be very dangerous.In the worst cases, it can even kill a person

Alcoholmisbruik - Wikipedi

 1. d-altering effects on certain organic species. Various type of beverages consumed by sentients such as ales,3 liquors, and wines, contained alcohol.4 Depending on its strength, an alcoholic drink could impart a burning impression in the mouth and digestive system.2 Excessive alcohol consumption caused temporary intoxication.
 2. Voeg nieuwe pagina toe. Belangrijkste inhoud. Most visited articles Tamia tras
 3. aal 263 × 69 pixels, bestandsgrootte: 7 kB). Dit is een bestand van Wikimedia Commons. Onderstaande beschrijving komt van de beschrijving van het bestand daar

German: ·alcohol, ethanol (substance) Alkohol ist farblos. Alcohol is colourless.· alcohol, liquor (beverage containing the substance) Hier wird kein Alkohol ausgeschenkt. They don't serve alcohol here. Synonym: Alk (colloquial short form)··(uncountable) alcohol alcohol (chemical functional group Alcohol is part of the Water group. It {{{available}}} 130 elements have been created. Combine fire and water to create alcohol. Combine Alcohol and Bread to make Beer. Combine Alcohol and Water to make Vodka. Combine Alcohol and Grass to make Absinthe (Doodle God 2). Combine Alcohol and Worm to.. Alcohol (-is, m; indecl., m; -is, n) (a nomine Arabico الكحل al-kuḥl) est liquor sine colore, qui fermentatione in fructuum suco facta exsistit, quique, cum est potus, ebrietatem in hominibus et animalibus efficit. Destillatione proportio alcoholis in temeto augeri potest.. Apud chemicos alcohol plerumque ethanol appellatur, qui alcoholis nomine alias quoque substantias ethanoli.

Nederlands: ·(scheikunde) de alcohol die in alcoholische dranken zi Alcohol's visual effects can be disabled by turning post-processing effects to none in graphics options. Certain items or bundles that appear alcoholic might provide the Drunk effect yet not contribute to the Thirst Slayer achievement. Examples of this are The Alcohol Demon is a character appearing in Condemned 2: Bloodshot. He is a hallucinatory figure and is one of Ethan Thomas's personal demons. He appears as a masked version of Ethan, but with a different voice. The Alcohol Demon is killed by Ethan during the Magic Theater level, only to be later replaced by another demon, Acceptance.He is voiced by Andre Sogliuzzo who also voices Ethan. The.

Methanol - Wikipedi

Alcohol addiction can be permanently suppressed by consuming a different type of alcoholic consumable than the one which initially caused the addiction, e.g. if the Lone Wanderer became addicted to alcohol after consuming a beer, waiting for alcohol withdrawal symptoms to kick in and then consuming scotch or vodka will cause withdrawal symptoms to be removed and not reapplied Alcohol kan verwijzen naar: In de scheikunde, een groep van stoffen gekenmerkt door de aanwezigheid van de hydroxylgroep. Zie : alcohol (stofklasse) In het dagelijks spraakgebruik: de specifieke alcohol die voorkomt in alcoholhoudende dranken (bier, wijn, gedistilleerd etc.) : zie ethanol (C 2 H 5 OH) The ability to gain strength from alcohol. Technique of Alcohol Manipulation. Variation of Organic Empowerment and Drink Empowerment. 1 Also Called 2 Capabilities 3 Applications 4 Associations 5 Limitations 6 Known Users 6.1 Comics/Cartoons 6.2 Anime/Manga 6.3 Video Games 6.4 Television/Movies 6.5 Literature 7 Gallery Drunk Empowerment Drunken Master Drunkenness Empowerment Inebriation. Category:Alcohol | Warhammer Wiki | Fandom. Games Movies TV Video. Wikis. Explore Wikis; Community Central; Start a Wiki; Search This wiki This wiki All wikis | Sign In Don't have an account? Register Start a Wiki. Fantasy is still alive! 7,017 Pages. Add new page. The World Find out the history of alcohol music, facts, and prominent artists. Listen online to alcohol music and get recommendations on other music you'll love

Denatured alcohol - Wikipedi

Alcohol komt via de maag en de dunne darm in het bloed. Door het bloed verspreid de alcohol zich door je lichaam. Zodra de alcohol de hersenen bereikt merk je dat je onder invloed bent. Alcohol verdooft de hersenen, waardoor men zich anders gaat gedragen dan wanneer men nuchter is. Als de maag vol is kan dat de opname van alcohol iets vertragen Gevolgen alcohol op korte termijn. Op korte termijn is alcohol vooral gevaarlijk doordat je ondoordachte beslissingen maakt en je reactievermogen afneemt. Als er meer dan 5 glazen alcohol op een avond worden gedronken spreken we al van binge drinking. Op de korte termijn kunnen dit de gevolgen zijn van alcohol: Out gaan. Ontremming

Alcoholpercentage - Wikipedi

List of alcoholic drinks - Wikipedi

Wijn bevat te veel alcohol, is niet in balans The word alcohol can refer in a general sense to various compounds, not all of which are potable, though in common usage, the word is used to refer specifically to alcoholic beverages. Such beverages all possess a specific type of alcohol, called ethanol. Alcoholic beverages can be divided into three separate categories (brewed, vinified, and distilled), under each of which there are any. Alcohol intoxication, cried druckenness an aa, amang ither names, is a physiological condeetion that mey result in psychological alterations o consciousness. Symptoms o alcohol intoxication include euphoria, flushed skin, an decreased social inhibeetion at lawer doses

Afaan Ingiliffaa: ·alkoolii· dhangala'aa nama macheessu··organic chemistry countable Any of a class of organic compounds (such as ethanol) containing a hydroxyl functional group (-OH). (uncountable) An intoxicating beverage made by the fermentation of sugar or sugar-containing material Power touse the traits and powers of an Alcohol Deity. Variation ofTranscendent Physiology. 1 Also Called 2 Capabilities 3 Applications 4 Associations 5 Limitations 6 Known Users 6.1 Anime/Manga 6.2 Cartoons/Comics 6.3 Folklore/Mythology 6.4 Literature Beer/Wine/Spirits Deity/God/Goddess Physiology Gods of Alcohol, Wine and Beer User with this ability either is or can transform into anAlcohol. Alcohol rehabilitation | Psychology Wiki | Fandom. Search This wiki This wiki All wikis | Sign In Don't have an account? Register Psychology Wiki. 34,521 Pages. Add new page. TopContent. most_visited. Types of gestures; Five Temperaments; Human sex differences;. Alcohol is the favored drink of the dwarves; a dwarf will drink booze an average of five times per season to satisfy their thirst, and although they can subsist on water, without booze they will work increasingly slowly.Dwarves like to have some variety in what they drink, and will garner a bad thought if they are forced to drink the same variety of drink repeatedly (has been tired of.

The God of Alcohol (酒神, Sakeshin?) is one of the lesser gods. She is pretending to be Touya's cousin and the second daughter of Kōsuke Mochizuki using the alias Suika Mochizuki (望月 (もちづき) 酔花 (すいか) , Mochizuki Suika?). 1 Appearance 2 Personality 3 History 4 Relationships 4.1 Touya Mochizuki 5 Abilities 6 Quotes 7 Trivia 8 References 9 Navigation The God of Alcohol is. The Alcohol Demon is a character appearing in Condemned 2: Bloodshot. He is a hallucinatory figure and is one of Ethan Thomas's personal demons. He appears as a masked version of Ethan, but with a different voice. The Alcohol Demon is killed by Ethan during the Magic Theater level, only to be.. Alcohol is beschikbaar in 121 andere talen. Trök nao Alcohol. Talen. Afrikaans; Alemannisch; aragonés; armãneashti; asturianu; azərbaycanca; Bahasa Indonesi

The ability to gain strength from alcohol. Technique of Alcohol Manipulation. Variation of Organic Empowerment and Drink Empowerment. 1 Also Called 2 Capabilities 3 Applications 4 Associations 5 Limitations 6 Known Users 6.1 Comics/Cartoons 6.2 Anime/Manga 6.3 Video Games 6.4 Television/Movies.. Blame It on the Alcohol is the fourteenth episode of Glee's second season and thirty-sixth episode overall. It premiered on February 22, 2011. It's alcohol-awareness week at McKinley High and Principal Figgins wants the school to be aware of the dangers of underage drinking, in this case, asking Will to prep the Glee Club with a song that will make the kids aware of the dangers of underage. Alcohol Keeth is a member of the Infinity Franchise who is encountered within the Vermillion Way in Downtown Olathe.. In-Game. Keeth is initially non-hostile towards Alex and Joel, telling them that the cave they're in now belongs to the Franchise.He supplements this statement by explaining how the Jersey makes him feel intimidating.. Battle. Attempting to leave the Vermillion Way will. Category:Alcohol | Psychology Wiki | Fandom. Search This wiki This wiki All wikis | Sign In Don't have an account? Register Psychology Wiki. 34,532 Pages. Add new page. TopContent. most_visited. Types of gestures; Ephebophilia; Five Temperaments;. alcohol & dox. Status: Low Risk & Decrease Note: Drinking on stimulants is risky because the sedative effects of the alcohol are reduced, and these are what the body uses to gauge drunkenness. This typically leads to excessive drinking with greatly reduced inhibitions, high risk of liver damage and increased dehydration

Alcoholic drink - Wikipedi

 1. e boost. There is a 10% chance you will die of Alcohol Poisoning
 2. t wine (3.5e Equipment) Underbow Wine (3.5e Equipment) Dragon Water (3.5e Equipment
 3. The alcohol industry is a term used to describe the commercial industry which is involved in the manufacturer, distribution and sale of alcohol. The industry has been criticised in the 1990s for deflecting attention away from the problems associated with alcohol use.1 The alcohol industry has also been criticised for being unhelpful in reducing the harm of alcohol.2 The World Bank works with.

Benzyl alcohol - Wikipedi

 1. The power to generate alcohol. Sub-power of Alcohol Manipulation. Variation of Food Generation and Drink Generation. 1 Capabilities 2 Associations 3 Limitations 4 Known Users 5 Known Location The user can generate alcohol and alcoholic beverages, including beers, wines, and spirits, whether by drawing them from already existing sources, or by manifesting them anywhere they want. Alcohol.
 2. Corian Brew Beer from the city of Coria is highly prized by locals and lauded above other Lunaris beers. 6 sp per tankard. Barley stout A generic stout made locally. 2 sp per tankard. Gray Ale An ale brewed in the icy tundra town of Ashedale using local ingredients. It is essentially a pale ale. Locally very cheap, but price goes up the farther from Ashedale. 1-6 sp per tankard. Glick This.
 3. Pagina's in categorie Alcohol Deze categorie bevat de volgende 5 pagina's, van in totaal 5
 4. In chimia, un alcohol es alicun composito organic in le qual un gruppo functional de hydroxyle (-O H) es ligate a un atomo de carbon, usualmente ligate a altere atomos de carbon.. Un classe importante es le simple acyclic alcoholes, le formula general pro qual es C n H 2n+1 OH. De illos, ethanol (C 2 H 5 OH) es le typo de alcohol trovate in biberages alcoholic, e in commun linguage le parola.
 5. shop=alcohol (Q4857) From OpenStreetMap Wiki. Jump to navigation Jump to search. A shop selling alcoholic drinks. Language Label Description Also known as; English: shop=alcohol. A shop selling alcoholic drinks. Statements. instance of. tag. 0 references
 6. Alcohol - Simple English Wikipedia, the free encyclopedi

alcohol - WikiWoordenboek - Wiktionar

Alcohol - PsychonautWik

 1. Alcohol - Spreekbeurten
 2. Eerste Hulp bij Alcohol en Drugs - Eerste Hulp Wiki
 3. Alcohol - 21 definities - Encycl
 4. Alcohol - Jelline
 5. Alcohol Fallout Wiki Fando
 6. Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives
Pallavi Patil - WikiBioPic - Wiki Biography Pictures

Alcoholism - Simple English Wikipedia, the free encyclopedi

 1. Alcohol - Ragnarök Wiki - Ragnarok Wiki
 2. nicotinylalcohol - Nicotinyl alcohol - qwe
 3. surrogate alcohol - Surrogate alcohol - qwe
 4. Alcohol - Guild Wars Wiki (GWW
 5. Foetale-alcoholsyndroom - Wikipedi
Alcohol drink is in a bottle and glass on red backgroundCopper & Kings - WikipediaCategory:Horror | Undertale AU Wiki | FANDOM powered by WikiaVenom | Monster Trucks Wiki | FandomLiquid Generation | Superpower Wiki | FANDOM powered by Wikia
 • Isfj t.
 • Stuurprogramma printer niet beschikbaar.
 • Ibizalook.
 • Seychellen eilanden.
 • Broadview walnoot.
 • Kussensloop bedrukken snelle levertijd.
 • Inktvisjes haken magische ring.
 • Reinvent the wheel.
 • ID tag.
 • Renault bedrijfswagens benzine.
 • The Voice inschrijven 2021.
 • JYSK kasten.
 • Stephen King boeken volgorde.
 • Woood kledingkast 3 deurs.
 • Schooltv prehistorie.
 • Berghotel Vue Social Deal.
 • Telefoonnummer Stedelijk Gymnasium Breda.
 • Bekende criminelen Amerika.
 • SLS Finals 2018.
 • Meubelbeslag zwart.
 • Christina piercing genezing.
 • Naruto wikia rinnegan.
 • Bruto, netto tarra berekenen.
 • 112 Ommen.
 • Nachtzweten na bevalling.
 • Molens Drenthe.
 • DARF brokken hoeveelheid.
 • Lelie plant binnen.
 • Nederlandse stemacteurs Peppa Pig.
 • Noedels met kip en chilisaus.
 • Afstand doen van kind alimentatie.
 • Binnenkant bovenlip.
 • Zwarte bladeren orchidee.
 • Koekjes mix.
 • Vocht uit navel baby.
 • De Muze Knesselare.
 • Zijn magnetronmaaltijden gezond.
 • Beloken betekenis.
 • Boeroendoek uiterlijke kenmerken.
 • Car wrapping.
 • RDW keuringsstation.