Home

Processus alveolaris inferior

Alveolar process - Wikipedia

Inferior alveolar nerve - Wikipedi

Bij het merendeel van de letsels van het maxillo-faciale gebied zijn de gebitselementen, het omgevende bot en de weke delen beschadigd. Eerder werd hierover in dit tijdschrift bericht.1 2 Patiënten met beschadigingen aan de gebitselementen melden zich in bijna alle gevallen bij de tandarts. Daarentegen krijgt de huisarts te maken met verwondingen van het mondslijmvlies, vooral bij jongere. the projecting ridge on the inferior surface of the body of the maxilla that contains the tooth sockets; the term is also applied to the superior aspect of the body of the mandible, containing the tooth sockets of the lower jaw alveolair bot = ( processus alveolaris) Dragend deel van het kaakbeen in boven- en onderkaak waarin de tanden en kiezen verankerd zitten. Processus mastoideus = De processus mastoideus of het tepelbeen is een uitstekend deel van de onderzijde van het os temporale (slaapbeen) en maakt deel uit van de schedel Oft senk Zur Pneumatisation des Processus alveolaris der Anthropoidea - eine biometrische Studie - Inauguraldissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Zahnmedizin (Dr. med. dent.) der Universitätsmedizin der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 2014 vorgelegt von Romana Marion Krapf geb. 10.01.1985 in Neu-Ul Paper - The sinus maxillaris and its relations in the embryo. Mondzorgkunde - 1 Anatomie les 1+2 - dennenboom woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen

Os sphenodiale Os zygomaticum wiggebeen (vlindervormig bot) jukbeen Processus temporalis- Os lacrimale traanbeendeel van de jukboog Os nasale Vomer neusbeenneustussenschot Maxilla Processus palatinus bovenkaakhard gehemelte Processus alveolaris Processus frontalis loopt naar het os frontaletanddragend bot Concha nasalis media Concha nasalis inferior middelste neusschelponderste neusschelp. altered family p's former name for the nursing diagnosis interrupted family processes. alveolar process the part of the bone in either the maxilla or mandible that surrounds and supports the teeth. basilar process a quadrilateral plate of the occipital bone projecting superiorly and anteriorly from the foramen magnum De nervus mandibularis (V3) is de derde aftakking van de nervus trigeminus.. Deze laagste en grootste aftakking van de nervus trigeminus wordt hoofdzakelijk gevormd door de sensibele vezels naar onderkaak, met bijbehorende tanden, de onderlip, de tong, de buitenste gehoorgang, de hersenvliezen en de huid van de kin gebruikt om bilateraal de veranderingen in de hoogte van de processus alveolaris inferior te bepalen die gedurende deze periode van 10 jaar waren opgetreden. Verandering in de bothoogte werd weergegeven als een verandering in de 'Posterior Mandibular Ridge Ratio' tussen beide meetmomenten

2.3.3,De n. mandibularis bevat naast senibele ook motorische vezels. De n. mandibularis geeft twee hoofdtakken af: 1: Truncus anterior (voor), 2: Truncus posterior (achter) De d. bucalis innerveert de huid en de mucosa van de wang en de vestibulaire gingiva van de processus alveolaris inferior ter hoogte van de molaren en premolaren Besloten werd de tong chirurgisch te verkleinen en het cavum oris te vergroten door de parodontaal zwakke restdentitie in de onderkaak te extraheren en de processus alveolaris inferior fors te verlagen. Direct werden implantaten geplaatst in de edentate boven- en onderkaak 234085 Vestibulum- of mondbodemplastiek en/of correctie processus alveolaris door middel van alloplastisch materiaal, frontgedeelte of per kaakhelft. € 212,81 234086 Correctie van edentate deel van kaak met bijbehorende weke delen, b.v. excisie van irritatie-hyperplasieen, flabby ridges, tubercorrectie, verwijd.meerdere exostosen per kaak, bindweefseltranspl.€ 183,7

Betekenis processus alveolaris

posterior superior alveolar artery [Arteria alveolaris superior posterior] obere hintere Zahnfacharterie {f}anat.dent.med. alveolar colloid of the liver alveoläre Echinokokkose {f} <AE>med. alveolar process of the lower jaw [Processus alveolaris mandibulae] Alveolarfortsatz {m} des Unterkiefersanat 234085 Vestibulum- of mondbodemplastiek en/of correctie processus alveolaris door middel van alloplastisch materiaal, frontgedeelte of per kaakhelft. € 220,39 234086 Correctie van edentate deel van kaak met bijbehorende weke delen, b.v. excisie van irritatie-hyperplasieen, flabby ridges, tubercorrectie, verwijd.meerder

Processus alveolaris Dokterdokter

Vertaling API; Over MyMemory; Inloggen. Sears en Nagle (1962) zijn van mening dat in de juiste beethoogte de processus alveolaris superior evenwijdig moet lopen aan de processus alv. inferior. d.Kauwkracht. l. In 1940 beweerde Boos dat de maximale kauwkracht uitgeoefend wordt op de juiste beethoogte. e.Beweging condyli Processus alveolaris mandibulae (Alveolarfortsatz des Unterkiefers) - ventral Facies interna. Auf der Facies interna (Innenseite) befindet sich medial die Spina mentalis superior, Ursprungsort eines Zungenmuskels (M. genioglossus) und die Spina mentalis inferior, Ursprungsort eines suprahyoidalen Muskel (M. geniohyoideus).. Lateral der Spinae mentales findet man eine Vertiefung im Knochen, die.

Bij lichamelijk onderzoek vonden wij een forse, gesteelde, niet-pijnlijke, vast elastische aanvoelende tumor met een erosief oppervlak, die makkelijk bloedde bij aanraking. De tumor was aangehecht op de overgang van het palatum durum en de top van de processus alveolaris superior links (figuur a en b). Patiënte was hemodynamisch stabiel 2 0 Atlas van de parodontale diagnostiek Figuur.5 Dwarsdoorsnede gingiva. hechte gingiva. De aangehechte gingiva loopt van de vrije gingiva tot de alveolaire mucosa. Het is een gekeratiniseerd gedeelte van het parodontium dat door middel van vezelstructuren stevig is verbonden met het wortelcement en de onderliggende processus alveolaris 234085 Vestibulum- of mondbodemplastiek en/of correctie processus alveolaris door middel van alloplastisch materiaal, frontgedeelte of per kaakhelft. € 165,29 234086 Correctie van edentate deel van kaak met bijbehorende weke delen, b.v. excisie van irritatie-hyperplasieen, flabby ridges, tubercorrectie, € 142,7

Operatieve verwijdering van nervus infraorbitalis of nervus alveolaris inferior of verleggen van nervus mentalis 316,54 230447 Zenuwhechting, al dan niet met behulp van de operatiemicroscoop 743,08 behandeling van een fractuur van de processus alveolaris, per kaak (inclusief eventueel spalken) 207,77 Alveolar process - Processus alveolaris Anatomical Parts. Illustrated anatomical parts with images from e-Anatomy and descriptions of anatomical structures Anatomical hierarchy. General Anatomy On the maxilla, the alveolar process is a ridge on the inferior surface

Wat is de processus alveolaris? / deadreign

processus alveolaris, vooral in de onderkaak. Soms is in de onderkaak de atrofie zo ernstig dat alle bot craniaal van het foramen mentale of van de canalis mandibularis is verdwe-nen (afb.4).Er is dan geen botbedekking meer voor de ner-vus mentalis of de nervus alveolaris inferior. Elke belastin De n.alveolaris inferior (10) geeft, vo´o´r hij de canalis mandibulae bereikt, de n.mylohyoideus (22) af. Deze wordt begeleid door de r.mylohyoideus (23), die ontspringt uit de a.alveolaris. anat. inferior alveolar nerve <IAN> [Nervus alveolaris inferior] unterer Alveolarnerv {m} anat. dent. med. posterior superior alveolar artery [Arteria alveolaris superior posterior] obere hintere Zahnfacharterie {f} zool. angular process [Processus angularis] Angularfortsatz {m} zool. angular process [Processus angularis] Winkelfortsatz {m Ondanks de bezwaren die de methode met de M. temporalis-lap heeft, namelijk de contourdeformatie op de donorplaats en de partiële resectie van de processus alveolaris superior, passen wij momenteel deze lap met succes toe Corpus maxillae - Sinus maxillaris) - felszínei Anterior (Incisive fossa, Fossa canina, Foramen infraorbitale, Spina nasalis anterior) - Infratemporal (Canales alveolares , Maxillary tuberosity) - Orbital (Infraorbital groove, Infraorbital canal) - Nasal (Pterygopalatine canal) nyúlványok Zygomatic process - Frontal process (Agger nasi, Crenatus lacrimalis anterior.

Verloop. De spier ontspringt vanaf de buitenzijde van de bovenkaak en onderkaak, naast de drie achterste kiezen, en vanaf de voorste rand van de rhaphe pterygomandibularis die hem scheidt van de musculus constrictor pharyngis superior.De spiervezels convergeren naar de mondhoeken (de modiolus anguli oris), waar zij elkaar kruisen en de bovenste vezels naar het onderste segment, en de onderste. processus: [ pros´es ] 1. a prominence or projection, as from a bone. 2. a series of operations or events leading to achievement of a specific result. 3. to subject to such a series to produce desired changes. acromial process acromion . altered family p's former name for the nursing diagnosis interrupted family processes . alveolar process. KAAKCHIRURGIE CODE OMSCHRIJVING VERGOEDING 1 VERGOEDINGEN IET-GECONTRACTEERDE ORG 230001 Vacatiegelden, per uur. € 40,37 230002 Assistentie bij een kaakchirurgische verrichting. € 34,37 230104 Tumor van orbita en decompressie van het orbitadak. € 878,07 230438 Operatieve verwijdering van nervus infraorbitalis of nervus alveolaris inferior of verleggen van nervus mentalis Processus alveolaris - Alveolar process Margo infraorbitalis - Infraorbital margin Incisura nasalis - Nasal notch Sulcus infraorbitalis - Infraorbital groove Arcus alveolaris superior - Superior alveolar arch Dentes incisivi - Incisor teeths Dens caninus - Canine teet

Atrofie van de edentate alveolaire rand - Medicinf

o Facies inferior Processus mastoideus Processus styloideus -> aanhechting voor 3 spieren en 1 fascia Foramen stylomastoideum -> N. facialis Fossa jugularsi en canalis caroticus liggen vlak voor foramen stylomastoideum. Corpus maxillae Processus frontalis Processus palatinus Processus alveolaris Scherpe randen van de processus alveolaris worden weggenomen (B-C). De botgreffe wordt op de processus alveolaris geplaatst, waarna deze ter plaatse wordt gefixeerd door titanium schroeven en/of plaatjes (D-E). Bij geen of minimaal contact tussen botgreffe en processus alveolaris worden er botgranules geplaatst om de ruimte met bot op te vullen OVPXXXXXX 230438 Operatieve verwijdering van nervus infraorbitalis of nervus alveolaris inferior of verleggen van nervus mentalis. € 336,23 OVPXXXXXX en/of behandeling van een fractuur van de processus alveolaris, per kaak (inclusief eventueel spalken). € 220,69. UMCG Passantenprijzen 2020 Kaakchirurgie 01-01-202 238022 Osteotomie/distractie van de processus alveolaris frontgedeelte of per kaakhelft 1480,16 1535,60 1562,32 1617,94 238024 Osteotomie/distractie van het os zygomaticum of van de maxilla volgens le Fort I, alsmede decompressie van de orbita 2232,13 2315,74 2356,03 2439,91 23802 de processus alveolaris, per kaak (inclusief eventueel spalken) 234070 94,18 108,78 101,88 Verwijdering torus palatinus of mandibularis, grote alveolotomie en/of correctie linea mylohyoidea of processus alveolaris per kaak. 234071 188,37 162,57 36,49 Mondbodem- of tuberplastiek per kaakhelf

Arteria alveolaris superior posterior; Processus coronoideus van de mandibula; Hamulus; Lamina lateralis van het pterygoid; Sutura zygomaticomaxillaris; Orbita; Sutura zygomatico-temporalis; Arteria alveolaris superior anterior; Weke delen in de neusholte; Omslagplooi; Omtrek weke delen neus; Neusopening; Bovenlip; Onderlip; Wang; Fossa. Gingiva (diş eti) Cervix dentis ve processus alveolaris'in periost'una tutunur Fibröz yapıdadır a.v. labialis superior, a. infraoritalis, a. alveolaris superior, aa. palatinae a.v. labialis inferior Gingiva (diş eti) Alt çenenin ön taraf lenf damarları nodi submentales'e, arka taraf ve üst çenenin lenf damarları nodi submandibulares'e drene olur Üst tarafın duyusu n. MKApaktoets - 9 Thema ( Anatomie - mercado woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen Osteotomie/distractie van de processus alveolaris frontgedeelte of per kaakhelft - uitgevoerd als verrichting met lagere puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en). € 838,16 235033 Vestibulum- of mondbodemplastiek en/of corr.processus alveolaris dmv allopl. materiaal, frontgedeelte of per kaakhelft 238022 Osteotomie/distractie van de processus alveolaris frontgedeelte of per kaakhelft. 1562,32 1535,60 1480,16 238024 Osteotomie/distractie van het os zygomaticum of van de maxilla volgens le Fort I, alsmede decompressie van de orbita. 2356,03 2315,74 2232,1

Level 12 - Gelenke, Knochenpunkte etc, - Memrise

Start studying Skull. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools kaudálně přechází v processus alveolaris, což je základna pro zuby, zároveň na nich dependentní mezi blízkým ala major ossis sphenoidalis a facies orbitalis je fissura orbitalis inferior, kudy prochází n. zygomaticus, n. infraorbitalis Processus frontalis. 234085 Vestibulum- of mondbodemplastiek en/of correctie processus alveolaris door middel van alloplastisch materiaal, frontgedeelte of per kaakhelft. € 212,81 234086 Correctie van edentate deel van kaak met bijbehorende weke delen, b.v. excisie van irritatie-hyperplasieen, flabby ridges, tubercorrectie, verwijd.meerder

234085Vestibulum- of mondbodemplastiek en/of correctie processus alveolaris door middel van alloplastisch materiaal, frontgedeelte of per kaakhelft. 196,00 201,62 234086Correctie van edentate deel van kaak met bijbehorende weke delen, b.v. excisie van irritatie-hyperplasieen, flabby ridges, tubercorrectie, verwijd.meerdere exostosen per kaak, bindweefseltranspl.169,22 174,0 Operatieve verwijdering van nervus infraorbitalis of nervus alveolaris inferior of verleggen van nervus mentalis. 230447 Zenuwhechting, al dan niet met behulp van de operatiemicroscoop. 234140 234141 232365 Verwijdering van een branchiogene cyste, mediane halscyste, halsfistel of glomustumor. 233631 Onderbinden van groot bloedvat. 233780 23400

Een witte afwijking van het mondslijmvlies KNM

nervus alveolaris inferior, waardoor anesthesie, res­ pectievelijk paresthesie en/of hypesthesie van een onderlipshelft of van een kaakhelft een vroeg ken­ merk kunnen zijn van een kwaadaardig gezwel. In de bovenkaak kan, vooral bij reeds uitgebreide an­ trumcarcinomen, anesthesie optreden in het gebied van de nervus infraorbitalis Alveolar echinococcosis, also referred as hepatic alveolar echinococcosis or E. alveolaris, is a more aggressive and invasive form of hepatic hydatid disease caused by Echinococcus multilocularis.It mimics a slow-growing tumor, as in contrast to E. granulosus it does not form a well defined encapsulated mass, but rather infiltrates the liver and its surrounding structures, especially at the. Op het corpus mandibulae staat de processus alveolaris met daarin de gebitselementen. Bij fracturen kunnen de botfragmenten van de mandibula door de aangehechte spieren makkelijk disloceren. Bij gedisloceerde fracturen van vooral de betande kaken wordt de gingiva verscheurd en spreekt men van een open fractuur naar intra-oraal 1.Sinus frontalis 2.Cellulae ethmoidales 3.Septum nasi 4.Concha nasalis inferior 5.Processus alveolaris mandibulae with teeth 6.Sinus maxillaris 7.Margo infraorbitali

Bovenkaakbeen - Wikipedi

 1. a and pedicle; it bears a surface that faces anteriorly and inferiorly, articulating with the superior articular process of the vertebra below
 2. Behandeling van één of meer geluxeerde elementen, replantatie en/of transplantatie van elementen en/of behandeling van een fractuur van de processus alveolaris, per kaak (inclusief eventueel spalken) Vrij prepareren van een geïmpacteerd element Vrij prepareren met aanbrengen van een ligatuur of extensi
 3. Ruimte tussen de processus pterygoideus van het wiggebeen (os sphenoidale) Blokkering van de prikkelgeleiding van de nervus alveolaris inferior door omspuiting met een verdovingsmiddel. Mandibulair Dysfunctie Syndroom Combinatie van klachten aan de kauwspieren en het kaakgewricht
 4. us) sowie der Arteria und Vena alveolaris inferior. Der Nerv verläuft im Canalis mandibulae (Mandibularkanal) unter den Wurzelspitzen der Seitenzähne entlang und innerviert die Zahnfächer und Zähne im Unterkiefer
 5. An seiner Innenseite befindet sich die Eintrittstelle des Nervus alveolaris inferior und der Arteria alveolaris inferior in den Alveolarkanal, das Foramen mandibulae. 3.1 Processus coronoideus. Der Processus coronoideus ist ein dünner, dreieckiger, beidseitig abgeplattete
 6. processus alveolaris maxillae en processus alveolaris mandibulae, rhaphe pterygomandibularis: Insertie: vezels van de musculus orbicularis oris: Slagader: arteria buccalis: en vanaf de voorste rand van de rhaphe pterygomandibularis die hem scheidt van de musculus constrictor pharyngis superior
Foramen mentale – Wikipedia

Video: Verwondingen van het mondslijmvlies Nederlands

Canalis alveolaris superior *Bu kanalın içinden geçen sinir ve damarlar dişlere gider. Elmacık çıkıntısının tabanı *Sinus maxillaris'in dış yan duvarını yapar. Elmacık çıkıntısının tepesi *Elmacık kemiği(os zygomaticum) ile eklem yapar:Bu ekleme sutura zygomatico maxillaris denir. Alın çıkıntısı(processus frontalis anatomi: ben: os occipitale (nackbenet): -foramen magnum: den stora håligheten genom vilken medulla oblongata (förlängda märgen) sträcker sig. -condylu 238022 Osteotomie/distractie van de processus alveolaris frontgede elte of per kaakhelft. 230438 Operatieve verwijdering van nervus infraorbitalis of nervu s alveolaris inferior of verleggen van nervus mentalis. 230447 Zenuwhechting, al dan niet met behulp van de operatiemicroscoop

Processus alveolaris definition of Processus alveolaris

L'os alveolar és l'os dels maxil·lars que conté o revesteix les conques o alvèols, en què es mantenen les arrels de les dents. És un os fi i compacte amb múltiples i petites perforacions, a través de les quals passen els vasos sanguinis, els nervis i els vasos limfàtics. És, per tant, os alveolar aquell os (ja sigui del maxil·lar superior o de la mandíbula) que conté les arrels de. 7 fossa-infratemp-pterygopalatina-dis-3-2015 1. FOSSA INFRATEMPORALIS D (l ld ) dib l ' i ü ü SINIRLARI FOSSA INFRATEMPORALIS Dış (lateralden): ramus mandibula'nın iç yan yüzü İçten (medialden): lamina lateralis processus pterygoideus, fissura pterygomaxillaris, p yg , Ön: maxilla'nın facies infratemporalis'i A k t i 'd t l ' i t l id ' Arka: posterior'dan os. Synonyms for Processus in Free Thesaurus. Antonyms for Processus. 69 synonyms for process: procedure, means, course, system, action, performance, operation, measure.

Processus alveolaris - definitie - Encycl

Carcinoma processus alveolaris superioris This edition was published in 1884 by C. Wolf in München. Edition Notes Kgl. bayer. Julius-Maximilians-Universität zu München. ID Numbers Open Library OL26782851M Internet Archive b30579648. Lists containing this Book. Loading Related Books..

Fogmedernyúlvány – Wikipédia

Arterial blood is supplied by а. alveolaris inferior processus alveolaris. Fora men mentale се разполага по-близко до горния ръб на mandibu la. 2 Processus alveolaris; processus alveolaris maxillae; processus anconeus non-union; processus anterior mallei; processus articularis; processus articularis inferior; processus articularis superior ossis sacri; processus articularis superior vertebrae; processus ascendens; processus axillaris glandulae mammariae; processus brevis; processus. 7. orbital process, processus orbitalis; 8. sphenoidal process, processus sphenoidalis; 9. sphenopalatine notch, incisura sphenopalatina Hyoid bone: 1. body, corpus; 2. greater horns, cornua majora; 3. lesser horns, cornua minora Right palatine bone (external aspect) Right palatine bone (internal aspect) Hyoid bone (superior aspect

OVPXXXXXX 230438 Operatieve verwijdering van nervus infraorbitalis of nervus alveolaris inferior of verleggen van nervus mentalis. € 318,54 OVPXXXXXX en/of behandeling van een fractuur van de processus alveolaris, per kaak (inclusief eventueel spalken). € 209,09. UMCG Passantenprijzen 2018 Kaakchirurgie per 01-01-201 Dolní čelist (latinsky: mandibula), též spodní čelist, je část čelisti nacházející se obvykle kaudálně (směrem k ocasu) od horní čelisti.Ačkoliv může být dolní čelist jako termín používána u jakýchkoliv živočichů s čelistmi, nejtypičtěji se termín používá u čelistnatých obratlovc

Buccinator: Origin, insertion, innervation, function | Kenhubdesain gtlAnatomia I Flashcards | QuizletTopographische Anatomie: Kopf: Gesicht – WikibooksSkull: anatomical illustrations

Een 78-jarige vrouw werd door haar tandarts verwezen naar een afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie in verband met een aantal grijsblauwe aandoeningen op de processus alveolaris inferior en een aantal huidaandoeningen in het aangezicht Process. A series of actions, motions, or occurrences; a method, mode, or operation, whereby a result or effect is produced; normal or actual course of procedure; regular proceed (plural processus ascendentes)) ascending process (a vertical process on the anterior part of the premaxillary bone in most teleosts. Not homologous with a similar structure in Holostei (Amia and Lepisosteus), called the nasal process processus alveolaris - Lat/Gr/Med → Magyar alveolaris csonttaraj - Magyar → szinonima bronchiolus alveolaris - Lat/Gr/Med → Magyar alveolaris ventillació - Magyar → értelmezés arcus alveolaris superior - Lat/Gr/Med → értelmezés arteria alveolaris inferior - Lat/Gr/Med → Magyar arteria alveolaris superior anterior - Lat/Gr/Med.

 • Infrarood kachel HORNBACH.
 • What is Google Trends.
 • Symbool liefde moeder kind.
 • Ahoy Rotterdam capaciteit.
 • Bloody mary husband.
 • Waargebeurd of waar gebeurd.
 • Voorbeeld visitekaartje schoonheidsspecialiste.
 • Top 40 1980 week 1.
 • V ZUG Gent.
 • Douchedeur 60 cm HORNBACH.
 • Wandelroutes Hoenderloo.
 • Split airco GAMMA.
 • Alternatieve kleding Amsterdam.
 • Box hoes rond.
 • Thor wiki.
 • Advectieve mist.
 • GBP to USD.
 • Houten krukje kind.
 • Indoor ski Peer.
 • Topo GPS Handleiding.
 • Loonschaal c1 c3 kortrijk.
 • Zelda 1 walkthrough.
 • Einsatzgruppen Documentary.
 • De Steenkoolmijn van Waterschei adres.
 • Madara uchiha gif.
 • In ear oordopjes vergelijken.
 • Goldie Hawn Kurt Russell 2020.
 • Waterbed prijs.
 • Zelf helmstok maken.
 • Beauty By Anja.
 • Wasmachine beste koop Test Aankoop.
 • Wijsheid van God.
 • Top 40 1980 week 1.
 • Beroemde criminelen België.
 • Open brief aan mijn ex.
 • Cd recycling amsterdam.
 • Ali macgraw ryan o'neal.
 • Wijde boxershorts heren sale.
 • Bill of Rights text.
 • Heilige Familie Smartschool.
 • Pijn in schouderblad.