Home

Filipijns rijbewijs geldig in België

Buitenlandse rijbewijzen FOD Mobilitei

Elk geldig Europees rijbewijs zonder administratieve geldigheidsdatum waarvan de houder sinds twee jaar is ingeschreven in een Belgische gemeente, wordt verplicht omgewisseld tegen een Belgisch rijbewijs met een nieuwe administratieve geldigheidsdatum Home Wegverkeer Rijbewijzen Buitenlandse rijbewijzen Lijst van landen buiten de Europese Unie of Europese Economische Ruimte die erkende rijbewijzen afleveren. Lijst van landen buiten de Europese Unie of Europese Economische Ruimte die erkende rijbewijzen afleveren. Landen en gebiede Erkend rijbewijs uit niet-Europees land. Deze rijbewijzen worden opgestuurd naar de politie (Brussel). Daar worden ze gecontroleerd op echtheid. Ook de inschrijvingsdatum in België is van belang: het rijbewijs moet immers behaald worden voorafgaand aan de inschrijvingsdatum van de persoon in België

Lijst van landen buiten de Europese Unie of Europese

Het Nederlandse rijbewijs is zonder IRB (internationaal rijbewijs) niet geldig in de Filipijnen. IRB model 1968 wordt geaccepteerd. Een IRB is (alleen voor Nederlands ingezetenen) verkrijgbaar bij iedere ANWB-winkel, ook voor niet-leden en moet persoonlijk afgehaald worden. Neem je Nederlandse rijbewijs en een recente pasfoto mee Een geldig rijbewijs dat is afgegeven door een van deze landen, is voldoende. Woont u in een ander land dan een EU-land, EER-land of Zwitserland? Dan mag u, als u tijdelijk verblijft in Nederland, zonder rijbewijs op een bromfiets rijden. Documenten. Welke landen horen bij de Europese Unie (EU) Geldigheid van de Belgische rijbewijzen. Naar aanleiding van de verkeerde informatie die werd verspreid, wensen we de burgers met een Belgisch rijbewijs, uitgereikt voor 1989, gerust te stellen. Deze rijbewijzen zijn geldig in België én in het buitenland tot 2033 In België mag u alleen met een internationaal rijbewijs rijden als u niet ingeschreven bent in België. Als Belg moet u dus op verzoek steeds uw Belgisch rijbewijs tonen. Meer informatie over het internationale rijbewijs vindt u op de website van de Belgische Wegcode. Meer informatie op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoe

Tijdens een periode van 185 dagen na je inschrijving in België mag je met dit rijbewijs rijden. Daarna ben je verplicht om het buitenlands rijbewijs om te wisselen naar een Belgisch rijbewijs. Om te kijken of je rijbewijs een erkend model is, kan je deze lijst raadplegen Zojuist van het stadsdeelkantoor teruggekomen, omdat ik met spoed een aanvraag wilde doen voor het verlengen van mijn paspoort. Ik ga namelijk aanstaande weekend een weekendje naar Antwerpen. Heel onverwachts. Maar goed. Tot mijn grote verbazing liet ik mij door de medewerker vertellen dat een rijbewijs volstaat als legitimatiebewijs in België De FOD Mobiliteit en Vervoer wil erop wijzen dat mensen die nog een papieren rijbewijs hebben, dit niet zomaar moeten laten vernieuwen. De papieren rijbewijzen zijn nog altijd geldig in België en in het buitenland, en dit tot 2033. Pas in 2033 zal het Europese bankkaartmodel verplicht zijn Als u een rijbewijs heeft dat u buiten Nederland heeft behaald, kunt u dat in bepaalde gevallen omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Op de website van de RDW kunt u informatie vinden over wanneer en hoe u dat kunt doen

Buitenlands rijbewijs omwisselen naar Belgisch rijbewijs

 1. Als u een geldig rijbewijs heeft dat is afgegeven in een ander land dan een EU/EVA lidstaat, dan kunt u dat nog tot 185 dagen nadat u in Nederland woont gebruiken. Daarna mag u alleen met een Nederlands rijbewijs in Nederland rijden
 2. Het elektronische Europese rijbewijs is reeds sinds 7 juli 2010 van toepassing in België en sinds 2013 krijgt iedereen die een nieuw rijbewijs aanvraagt, standaard dit model. Dit model is slechts 10 jaar geldig (net zoals de elektronische identiteitskaart). Na 10 jaar moet het rijbewijs verlengd worden op het gemeentehuis
 3. Ik heb nog een papieren rijbewijs. De papieren rijbewijzen (Europees model) zijn nog altijd geldig in België en in het buitenland. Deze rijbewijzen, waarop geen geldigheidsduur vermeld staat, blijven geldig tot uiterlijk 2033
 4. U kunt een buitenlands rijbewijs onder bepaalde voorwaarden omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Als uw rijbewijs afkomstig is uit de Europese Unie (EU) of een land van de Europese Vrijhandels Associatie (EVA) komt u daar (als u voldoet aan een aantal andere voorwaarden) voor in aanmerking. Maar ook voor rijbewijzen uit een aantal landen buiten de EU of EVA is dit in sommige gevallen.

Rijbewijs geldig in het buitenland? Met een geldig Nederlands rijbewijs mag u in alle EU-landen rijden. Ook in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland is uw rijbewijs geldig. Buiten de EU heeft u soms een internationaal rijbewijs nodig. De landen waar een internationaal rijbewijs verplicht is, vindt u op d Uw voorlopig rijbewijs is 18 maanden geldig en u mag dan rondrijden zonder begeleider. Voorlopig rijbewijs B met begeleider (36 maanden) Vanaf 17 jaar kunt u kiezen voor een voorlopig rijbewijs met begeleider. Hiervoor vraagt u een aanvraagformulier in het examencentrum. Daarmee kunt u uw voorlopig rijbewijs aanvragen bij uw gemeentebestuur Blijf op de hoogte van de veiligheidssituatie. Download de Reisapp van Buitenlandse Zaken.Maak België favoriet, dan ontvangt u een pushbericht als het reisadvies verandert. Met de app heeft u ook alle contactgegevens van Buitenlandse Zaken en lokale hulpdiensten bij de hand, plus informatie over wat te doen in geval van nood, zoals ziekenhuisopname of verlies van uw paspoort Rijbewijs Kopen 2021, Geregistreerd rijbewijs kopen België. Koop een geregistreerd Nederlands en Belgisch rijbewijs bij de gemeente en bij het CBR Papieren rijbewijs blijft nog geldig tot 2033 maar u riskeert er wel problemen mee te krijgen in het buitenland 06/04/2017 om 14:40 door tg - Print - Corrigeer Foto: Photo New

In België heet het trekkerrijbewijs het G-rijbewijs. 'Dat rijbewijs is in Nederland niet geldig', vertelt vader Peter Hendriks. 'Ik heb hier op mijn akkerbouwbedrijf trekkers met een kenteken, die begrensd zijn op 40 kilometer per uur, maar Twan en Larissa mogen er dus niet op rijden met hun G-rijbewijs. Om een rijbewijs te verkrijgen, moet u: slagen voor een theoretisch examen slagen voor een praktijkexamen verklaren dat u medisch geschikt bent om veilig een voertuig te besturen of in het bezit zijn van een attest van een geneesheer; Niet voor alle gemotoriseerde voertuigen heeft u een rijbewijs nodig. Er zijn enkele uitzonderingen LET OP: om ook naar Belgisch recht geldig te zijn, moetook de moeder die tweede pagina ondertekenen (m.a.w. de pagina dient de naam en handtekening van beide ouders te bevatten). België stelt namelijk dat de afstamming niet vastligt zonder geldige en expliciete toestemming van de moeder, die hiertoe haar naam en handtekening aanbrengt samen met de man die verklaart de vader te zijn « De rijbewijzen geldig verklaard voor de categorie B, of wanneer blijkt dat het rijbewijs werd afgegeven zonder dat de aanvrager daadwerkelijk een gewone verblijfplaats in België verworven heeft, zelfs als hij beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 3, §1 EU-rijbewijzen zijn geldig in het VK tot en met 31 december 2020. Britse rijbewijzen zijn geldig in de EU tot en met 31 december 2020. Vanaf 1 januari 2021 moet u zich voor informatie over de nieuwe regels tot uw nationale overheid wenden

Het buitenlandse rijbewijs is geldig. Het buitenlandse rijbewijs is afgeleverd voordat u zich heeft ingeschreven in België; Het buitenlandse rijbewijs is erkend voor omwisseling. Bekijk hier de lijst van erkende landen voor omwisseling. U bent ten minste 185 dagen. beuren op het ogenblik dat het buitenlands niet-Europees nationaal rijbewijs nog geldig is (zie punt 5.2) en de titularis heeft zijn buitenlands niet-Europees rijbewijs en de daarop vermelde catego- rieën verkregen in een periode waarin hij niet ingeschreven was in België (zie punt 4.1)

Rijbewijs België in de Filipijne

Met een rijbewijs B mag u alleen in België met een driewieler rijden. In het buitenland moét u een rijbewijs A hebben. Contact Met praktische vragen over de opleiding of het examen kunt u terecht bij een rijschool of examencentrum ((opent in nieuw venster)) Als uw rijbewijs verloopt, moet u uw rijbewijs omwisselen voor een rijbewijs van het land waar u woont. Wonen in land buiten de EU met Nederlands rijbewijs. Als u in een land buiten de EU gaat wonen, is uw Nederlandse rijbewijs niet altijd geldig. Neem in het andere land contact op met de instantie die rijbewijzen afgeeft Wel is het zo dat rijbewijzen in heel Europa geldig zijn. Max Verstappen had wat dat betreft geluk. De Nederlander staat ingeschreven als inwoner van België en behaalde daarom in 2015 heel.

Is mijn Belgisch rijbewijs geldig in Zweden? Het Belgisch rijbewijs categorie B is erkend en geldig in alle landen van de Europese Unie ongeacht de datum van afgifte. U kan het dus ook zonder verdere formaliteiten inwisselen voor een Zweeds rijbewijs van dezelfde categorie. Deze inwisseling is niet verplicht Een Nederlandse rijbewijshouder mag in België alleen tractoren en landbouwvoertuigen besturen als hij in het bezit is van het CE-rijbewijs. Dat laat het Belgische Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (FOD) desgevraagd weten. Onder rijschoolhouders uit het grensgebied heerst veel onduidelijkheid over welk rijbewijs nodig is om de landbouwvoertuigen te besturen Rijbewijs Is mijn rijbewijs geldig in het buitenland? Als u in Nederland gaat wonen en u heeft een buitenlands rijbewijs, dan kunt u nog een bepaalde periode gebruik maken van dit rijbewijs. Hoe lang is afhankelijk van het land waar u uw rijbewijs hebt gehaald. Ná het aflopen van deze periode moet u een Nederlands rijbewijs hebben

 1. Als uw voorlopig rijbewijs verlopen is, hebt u 2 opties: 1. Nieuw type voorlopig rijbewijs B (12 maanden) Dit nieuw model geldt enkel voor rijbewijs B en is 12 maanden geldig.. Als uw voorlopig rijbewijs verlopen is, kunt u éénmalig dit nieuwe type voorlopig rijbewijs B (M12) aanvragen nadat:. u 6 uur rijles hebt gevolgd in een erkende rijschool (PDF bestand opent in nieuw venster) nadat uw.
 2. Het Belgisch rijbewijs naar Europees model is geldig in alle Europese landen. Maar in sommige andere landen is het nuttig om een internationaal rijbewijs aan te vragen. Een woordje uitleg
 3. ste 21 jaar oud is, de vereiste opleiding heeft.
 4. In dat geval (A1 met rijbewijs B) mag je alleen in België rijden. Om in het buitenland te rijden, moet je houder zijn van een volwaardig rijbewijs van categorie A1. Als je voor eind 1988 het rijbewijs B (auto) gehaald hebt, mag je met een motorfiets of scooter zonder beperking van het vermogen of de cilinderinhoud op de openbare weg rijden

Rijbewijs geldig in de Filipijnen Filipijnen

Rijbewijs Auto of motor. Het Nederlandse rijbewijs is geldig in België, ook bij het huren van een voertuig. Een IRB (internationaal rijbewijs) is niet vereist. Let op: Verhuurbedrijven kunnen specifieke eisen stellen. Bijvoorbeeld een minimum- of maximumleeftijd of een minimum aantal jaren dat het rijbewijs in bezit moet zijn Een Belg die in de Verenigde Staten woont kan in België en Europa rijden met een Amerikaans rijbewijs als hij op bezoek is als toerist of op zakenreis. Dit is volledig wettelijk. Om in de Verenigde Staten te kunnen rijden moet een Belg in het bezit zijn van een geldig rijbewijs Rijbewijs. Uw (Europese) rijbewijs is een identiteitsbewijs. Maar u kunt uw rijbewijs niet altijd gebruiken om uzelf te identificeren. Dit komt omdat er op het rijbewijs geen gegevens over uw verblijfsstatus en nationaliteit staan. Bij de volgende organisatie of in de volgende situaties kunt u uw rijbewijs niet als identiteitsbewijs gebruiken Een vliegtuigticket betalen voor de terugreis naar België. Zorgen voor een voorkeursbehandeling in een ziekenhuis, bij een dokter, in de gevangenis, voor excursies of bezoeken, of zelfs maar bemiddelen om iemand uit de gevangenis te halen of in gerechtelijke procedures

Reisdocumenten en rijbewijs Filipijnen - Bekijk info - ANW

Het antwoord luidt: het internationale rijbewijs kent het recht toe om, in combinatie met het nationale rijbewijs, motorvoertuigen buiten de Europese Unie te besturen en is 3 jaar geldig. Belgen kunnen op twee wijzen een internationaal rijbewijs verkrijgen Een internationaal rijbewijs is in principe overal ter wereld geldig, behalve in het land van uitgifte zelf. Belgen in het buitenland, die hun normale verblijfplaats hebben binnen de EER, kunnen bij de lokale autoriteiten op basis van hun Belgisch rijbewijs een internationaal rijbewijs bekomen Rijbewijs U kan aangifte doen bij eender welk politiekantoor van het het verlies van uw rijbewijs. U ontvangt een attest van de politie waarmee u bij de dienst rijbewijzen van de gemeente (samen met 1 pasfoto's) een nieuw rijbewijs kan aanvragen. Identiteitskaart U kan aangifte doen bij eender welk politiekantoor van het verlies van uw e-ID

Mag ik met mijn buitenlandse rijbewijs in Nederland rijden

Rijbewijzen FOD Mobilitei

Vanaf 1 januari 2020 is de Federale Overheidsdienst Mobiliteit officieel begonnen met het verstrekken van een nieuw model van rijbewijs. Zowel de voorlopige als de definitieve rijbewijzen zijn in een nieuw jasje gestoken. Het nieuwe model is pas verplicht vanaf 2033. Enkel wanneer je sowieso toe bent aan een nieuw rijbewijs, zal je vanaf nu na een aanvraag het nieuwe model verkrijgen Het Belgische rijbewijs is niet geldig in China. Het Belgische internationaal rijbewijs is niet geldig in China. Procedure om een verloren, gestolen of vervallen rijbewijs te vervangen: Aangifte doen bij de politie. Contact opnemen met uw (laatste) gemeente in België voor de afgifte van een nieuw rijbewijs Dan heb je voldoende aan een geldig buitenlands rijbewijs. In Nederland wonen met buitenlands rijbewijs . Als je langer dan 6 maanden in Nederland woont, moet je je buitenlandse rijbewijs omzetten naar een Nederlands rijbewijs. Wanneer je dit moet doen hangt af van het land waar je je rijbewijs hebt gehaald Huwen in de Filipijnen is een Filipijnse aangelegenheid vermits u niet op de ambassade kunt huwen. Vraag uw toekomstige huwelijkspartner zich tot het plaatselijke gemeentebestuur of de kerk te wenden van de plaats waar het huwelijk voltrokken zal worden om te weten welke stukken u dient voor te leggen voor het huwelijk

Internationaal rijbewijs Belgium

Wanneer de geldigheidstermijn van een rijbewijs afloopt, kan het hernieuwd worden indien aan alle voorwaarden voor de afgifte is voldaan. Verder kan een duplicaat van een nog geldig rijbewijs worden aangevraagd worden bvb. wanneer het is verloren, gestolen, beschadigd of onleesbaar geworden. Van het rijbewijs in bankkaartmodel wordt geen duplicaat afgegeven; het gaat dan om een nieuw rijbewijs Als uw rijbewijs werd afgegeven in een EU-land, mag u het overal in de EU gebruiken. Ga voor uw vertrek na of uw rijbewijs nog geldig is. Als uw rijbewijs verloopt wanneer u in het buitenland op reis bent, wordt het daar waarschijnlijk niet meer erkend. Vergeet niet dat u in een ander land niet mag rijden met een voorlopig rijbewijs of certificaat

Rijbewijs, omwisseling niet-Europees - Gemeente Mo

 1. § 2.. De personen bedoeld in §1, 1° mogen slechts een motorvoertuig besturen op basis van een Belgisch rijbewijs of op basis van een [onder de voorwaarden van artikel 27, 2°, afgegeven](wijziging KB 15-07-2004) Europees rijbewijs, geldig voor de categorie of de subcategorie waartoe het voertuig behoort.De overige bestuurders van motorvoertuigen moeten houder zijn van een Belgisch, een.
 2. De eerste rijbewijzen in bankkaartformaat werden in België in juli 2010 afgeleverd, alvorens ze algemeen werden ingevoerd in 2013. Opgelet: in tegenstelling tot de oude, papieren rijbewijzen.
 3. Ingeval van verlies of diefstal van een Belgisch rijbewijs. De ambassade is niet bevoegd om een duplicaat van een rijbewijs af te leveren. Een duplicaat van dit document kan bekomen worden bij de laatste gemeente waar de titularis van het rijbewijs ingeschreven was, op voorwaarde dat hij ingeschreven is in het consulaire bevolkingsregister van een Belgische ambassade of consulaat, en op.
 4. Het internationaal rijbewijs laat de bestuurder toe overal in de wereld een voertuig te besturen, behalve in het land die het afgeleverd heeft. Dergelijk rijbewijs is normaal gezien maximum één jaar geldig (behalve indien het rijbewijs waarop het gebaseerd is een kortere geldigheidsduur heeft)

Kun je met een rijbewijs als legitimatiebewijs naar België

 1. Op jouw maat: alle theorie die je moet kennen om je rijbewijs B te halen, opgedeeld in 5 thema's en handige hoofdstukken. Op jouw tempo: dankzij je persoonlijke zie je waar je de vorige keer gebleven was met de theorie, de oefeningen of proefexamens voor je rijbewijs B. Zo volg je jezelf makkelijk op
 2. Dan kunt u het rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs voor de genoemde categorieën. Staat het land van uw rijbewijs niet in tabel: In dat geval moet u opnieuw theorie- en praktijkexamen doen bij het CBR. U mag 185 dagen nadat u in Nederland woont blijven doorrijden met uw buitenlandse rijbewijs
 3. ofwel uw Belgische rijbewijs behouden ; ofwel het omwisselen tegen een Frans rijbewijs van dezelfde categorie (enkel A3 of B). Het Belgische rijbewijs categorie B is erkend en geldig in Frankrijk zonder enige formaliteit, ongeacht de datum van afgifte. De omwisseling tegen een Frans rijbewijs is niet meer verplicht sedert 01/03/1999

Een papieren rijbewijs vernieuwen is niet zomaar nodig

Het verlengen van een rijbewijs kan, voor in Spanje woonachtige (en dus bij de gemeente in Nederland of België uitgeschreven) Nederlanders en Belgen alleen in Spanje. Dit betekent echter dat dan een Spaans (EU-) rijbewijs dient te worden aangevraagd. Het is niet mogelijk om in Spanje een Nederlands of Belgisch (EU-) rijbewijs te verkrijgen Als je van plan bent om je langer dan 6 maanden in België te vestigen, of de status van langdurige ingezetene wil aannemen moet je een Belgisch rijbewijs aanvragen. Let op: De minimale leeftijd voor het besturen van een voertuig is 18 jaar. Personen jonger dan 18 met een geldig Amerikaans rijbewijs mogen niet in België rijden tot ze 18 jaar zijn Het verplicht inruilen van het rijbewijs voor Belgen die in Marokko verblijven. Belgische reglementering in geval van verlies of diefstal. Het Toepassen van het artikel nr. 52-05 van de nieuwe Marokkaanse wegenverkeerswet heeft als gevolg het inruilen van het Belgische rijbewijs door een Marokkaans rijbewijs voor Belgen die in Marokko wonen Leer de verkeersregels van België en slaag voor het theorie examen. Oefen uw rijbewijs online met de gratis proefexamens

Mag je in nederland voor een nieuw rijbewijs gaan dat geldig is in nederland ? Je kan in Nederland examens doen en een rijbewijs halen als je daar woont. Een verval van het recht tot sturen in België is een opgelegde straf, en blijft gelden, het wordt niet opgeheven door een nieuw NL rijbewijs Iedereen die met een voertuig van meer dan 3.500 kg MTM wenst te rijden, moet in het bezit te zijn van een rijbewijs geldig voor categorie C of van de nieuwe subcategorie C1. Met het rijbewijs C1 mag men een voertuig besturen waarvan de MTM meer dan 3.500 kg maar minder dan 7.500 kg is. Vakbekwaamheid (Code 95 (M.B.) Rijbewijzen ook in Nederland te koop! Hieronder hebben wij een artikel van het internet gehaald, betreft het kopen van rijbewijzen in Nederland. RIJBEWIJS KOPEN? RIJBEWIJS GEZOCHT? NU GOEDKOOP JE RIJBEWIJS KOPEN! Bij ons kan het!! Rijbewijs nodig? Koop nu voor €600 uw Rijbewijs Incl. Registratie! Wij zijn de grootste leverancier van het [ Ik heb een geldig buitenlands rijbewijs. Kan ik het in de Filippijnen gebruiken? Ja, 90 dagen vanaf de aankomstdatum. Kan ik mijn buitenlandse rijbewijs omzetten in een Filippijns rijbewijs? Ja. Indien geldig, geen examens. Indien vervallen onder voorbehoud van schriftelijke / praktische examens. Klik op de link voor meer informatie Rijbewijzen afgeleverd tussen 01/10/1998 en 30/04/2013 zijn geldig tot 19/01/2033 ten laatste. Zorg ervoor dat de foto op uw rijbewijs herkenbaar blijft. Sinds 07/07/2010 wordt er in België geleidelijk aan een nieuw model van Europese rijbewijzen ingevoerd in bankkaartformaat en met een geldigheidsduur van 10 jaar.. Het internationale rijbewijs

Buitenlands rijbewijs omwisselen RD

Rijden met een buitenlands rijbewijs RD

Welk rijbewijs is vereist om in België te rijden? Personen die ingeschreven zijn in het bevolkings-, het vreemdelingenregister of het wachtregister van een Belgische gemeente EN die houder zijn van een geldige identiteitskaart die in België is afgeleverd, moeten sturen onder dekking van een Belgisch of een geldig Europees rijbewijs Wil ik voldoend aan de Duitse wet dan moet ik mijn rijbewijs opsturen of niet meer in Duitsland rijden. Maar dan voldoe ik niet aan de Nederlandse wet die voorschrijft dat je bij het besturen van een voertuig een geldig rijbewijs op zak moet hebben en dat je persoonlijke documenten nooit aan derde mag verstrekken Het rijbewijs Wie kan een Belgisch rijbewijs bekomen...art 3 Wie moet GEEN rijbewijs hebben of bijhebben...art 4 Geldigheid van andere rijbewijzen in België. (Europees - Buitenlands nationaal of internationaal)..art 3§2 Geldigheid + de verschillende categorieën...art 19-24 Cat

 • Schoonheidssalon Delden.
 • VW T4 California onderdelen.
 • Open Dag Pompekliniek.
 • Emotionele Lieve Marianne.
 • Zelf helmstok maken.
 • ATX power supply pinout.
 • De Grinch film.
 • Biologie kul.
 • Sauna zelfbouw materialen.
 • 18 weken zwanger geen symptomen meer.
 • Harley Davidson prijs.
 • Halve rust piano.
 • Koken met kippendijen.
 • De Kreek psycholoog.
 • Levi Strauss & Co.
 • USB hub.
 • Kunstleer meubelstof.
 • Trachycarpus fortunei kweken.
 • Age of Empires 2 Definitive Edition best archer civ.
 • Tijdelijk huren Hoorn.
 • Nieuw Google account aanmaken op telefoon.
 • Ganzenvlees smaak.
 • CARSON Stormracer Nitro manual.
 • Hond loopt tussen benen door.
 • Nadelen bloeddonor.
 • Indianentooi.
 • Red velvet cake Maastricht.
 • AEW roster.
 • Lucas Hamming musical.
 • Gevolgen minder suiker eten.
 • AZ drinkbeker.
 • Bramen Engels.
 • Seatguru lufthansa a350.
 • Camping met mooiste uitzicht Frankrijk.
 • Reizen Waes noorderlicht.
 • Woonnet Rijnmond direct kans.
 • Dieren kopen in dierenwinkel.
 • Hernia diafragmatica zwangerschap.
 • Apple iPod Shuffle.
 • Deadman Wonderland Wiki.
 • Raamtekening Kerst sjabloon.