Home

Opiaten aftekenlijst

Het opiaat dat de cliënt krijgt, staat vermeld op de aftekenlijst. Opiaten moeten door twee zorgmedewerkers worden ondertekend bij inname/ opplakken/ spuiten. RETOUR MEDICATIE: RETOUR APOTHEEK: Bij STOP medicatie: Informeer de apotheek dat het restant van dit opiaat retour komt samen met dit formulier in een afgesloten box met gele zegels Voor Samen Verder zijn we bereikbaar van ma t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 en van 13.00 uur tot 17.00 uur op nummer: 0492 - 47 60 01.. Voor andere locaties en spoedlijn zie 'contact' pagina Opiaten op naam en de voorraad opiaten niet-op-naam ('werkvoorraad') moeten achter slot worden bewaard, aard- en nagelvast. Dat wil zeggen: in een kast(je) die zodanig is vastgemaakt dat deze niet zomaar is mee te nemen. Deze opiaten moeten afgezonderd van de overige medicatie worden bewaard Opiaten (opioïden, narcotica) Natuurlijke verbindingen uit opium, zoals morfine en codeïne, en synthetische verbindingen met dezelfde werking als morfine (= morfine-derivaten). - Opiaten hebben een sterk verdovende en pijnstillende werking en brengen daarnaast een toestand teweeg waarin men zich schijnbaar gelukkig voelt (= euforie) Groep van matig tot zeer sterk werkzame pijnstillers (= analgetica) die hun pijnstillende (= analgetische werking) via het centrale zenuwstelsel uitoefenen. Alle opioïden zijn oorspronkelijk afgeleid van opium uit papaver (Papaver somniferum), dat al duizenden jaren als pijnstiller wordt gebruikt.

Opiaten aftekenlijst - Samen Verde

 1. Opiaten staan níet op de lijst 'dubbel te controleren medicatie' en hoeven dus niet dubbel gecontroleerd te worden bij toediening. Het risico bij opiaten is vooral misbruik. Daarom zijn er wel aparte regels voor het bewaren (lees meer: Opslag en beheer van opiaten)
 2. Opiate of opioïde geneesmiddelen zijn uit opium bereide middelen of (semi-)synthetische afgeleiden van opium. Deze medicijnen vallen onder de noemer van narcotica (verdovende geneesmiddelen). Bij gebruik zoals voorgeschreven door de arts, zijn opioïden en opiaten veilig voor het verlichten van acute pijn, zoals pijn na een operatie
 3. Op de medicatielijst kunt u uw medicatie bijhouden. Voor uzelf, maar ook voor het gesprek met uw arts. Met de lijst kunt u tijdens een consult snel zien welke medicatie u nu heeft en wanneer u er mee bent begonnen of gestopt

Beheer en opslag van opiaten in ouderenzorg Kennisplein

Web resultaten; Aftekenlijst Voorbeeld - Vinden.nl www.vinden.nl. Pagina 1 van circa 48.800 resultaten voor aftekenlijst voorbeeld - 0.063 sec. Toedienlijst en. Toedienlijst, medicatieoverzicht, innameschem De Opiumwet verbiedt het bezit van bepaalde middelen die staan vermeld op lijst l en ll van de Opiumwet. Het vervaardigen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en vervoeren ervan is ook verboden Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 11 © Vilans 10-11-2015 Achtergrondinformatie Dubbele controle : 1 (van 2.

Opiaten - 3 definities - Encycl

Aftekenlijst opiaten: Op de aftekenlijst is er ruimte voor 10 regels; indien een verpakking minder dan 10 stuks bevat, dan worden er regels weggestreept op de aftekenlijst. Het is altijd zo dat het aantal open regels overeenkomt met de aantal geleverde eenheden 1 Het is verboden een middel als bedoeld in lijst I of II voor te schrijven op recept, tenzij het middel daartoe, in het belang van de volksgezondheid, is aangewezen bij algemene maatregel van bestuur. Bij de maatregel kunnen voorschriften worden gesteld ter zake van het recept en het doel waarvoor een middel wordt voorgeschreven. Een krachtens de eerste volzin vastgestelde algemene maatregel. Toedienlijsten ondersteunen het uitzet- en toedienproces door een verpleegkundige of verzorgende. Het doel van deze lijsten is zorgen dat het juiste medicijn in de juiste toedieningsvorm, in de juiste dosis, op de juiste tijd en aan de juiste persoon wordt toegediend Het doel van het FK is het bevorderen van het gepast gebruik van geneesmiddelen. Daartoe biedt het (aspirant) artsen praktijkgerichte en beslissingsondersteunende informatie over geneesmiddelen en hun toepassingen. Onder gepast gebruik van geneesmiddelen wordt verstaan: farmacotherapie die in medisch opzicht optimaal en vervolgens het meest economisch is. In het FK staan alle in Nederland. Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 41 Toedienlijst, medicatieoverzicht, innameschema Ten behoeve van de medicatieveiligheid zijn afspraken gemaakt over de werkwijze in de kete

De aftekenlijst zit daarin. Soms komt het voor dat er plotseling een lijst mist of dat een zorgvrager deze kwijt is geraakt. Is dubbele controle nodig bij opiaten? // 24/05/2019 'Hele tabletten, halve sterkte' doorleveren niet meer toegestaan // 15/05/201 Op de dubbel te controleren lijst (voorheen: lijst risicovolle medicatie) staan de geneesmiddelen waarbij dubbele controle nodig is (versie juli 2019) De Taskforce Medicatieveiligheid is opgericht nadat uit onderzoek van de IGZ bleek dat de medicatieveiligheid in de langdurige zorg en zorg thuis onvoldoende was. Dit werd vooral veroorzaakt door handgeschreven toedien- of aftekenlijsten of door handmatig bijwerken van de geprinte toedienlijsten bij een wijziging in de medicatie

Pijnstillers, sterke (opioïden, opioïde of narcotische

Hoe voer je een dubbele controle uit? Kennisplein Zorg

 1. Dus komt de voorraad opiaten bij de stapel andere medicijnen, die door de familie moet worden teruggebracht. Daar is geen controle op. Het is me wel eens gebeurd dat ik tijdens een nazorg huisbezoek na vier weken de stapel medicijnen nog op dezelfde plek in huis zie staan
 2. WD 3.2 Aftekenlijst uitgifte geneesmiddelen uit werkvoorraad 39 WD 4.1 Voorbeeld Aftekenlijst opiaten 40 WD 4.2 Retourzending opiaten 41 WD 5. Aftekenlijst insuline 42 WD 6.1 Mutatieformulier patiënten 43 WD 6.2 Medicatieopdracht nieuwe patiënt 44 WD 7.1 Registratie Depot preparaten 4
 3. Op deze pagina vindt u behandelschema's (o.a. endocarditis profylaxe en tetanusvaccinatie), doseerschema's en omzetschema's van o.a. antidepressiva, antipsychotica, benzodiazepinen, fraxiparine, fraxodi en opiaten
 4. Deze aftekenlijst houder heeft een mat transparant venster, dus geen last van hinderlijke reflecties. Sluit door magneetfolie. Sterk materiaal, en makkelijk schoon te houden. Plaats eenvoudig uw, lijst, mededeling of aanbieding achter het venster. Snel en eenvoudig te verwisselen. Milieu vriendelijke uitvoering! Materiaal: Uitvoering: Staan

Aftekenlijst opiaten en WD 4.2. Retourzending opiaten 17. In het geval dat een geneesmiddel (tijdelijk) niet leverbaar is wordt door de apotheek voor een alternatief gezorgd. Indien het alternatief afwijkt van het oorspronkelijke middel wordt met de arts vooraf overlegd aftekenlijst wordt geprint en meegenomen evenals de benodigde medicatie. Bij uitjes en vakantie die door derden voor cliënten georganiseerd worden, ondersteunt de persoonlijk begeleider of diens vervanger hen door het maken van (schriftelijke) afspraken met hen over het toedienen en registeren van de medicatie per cliënt Middels een aftekenlijst wordt vaak geprobeerd overzicht te brengen in de opiatenuitgifte. Maar zo'n systeem is bijna altijd lek. Een sluitplan waarbij de opiatenkast opgenomen wordt in een digitaal sleutelbeheersysteem voor de zorg , zou een grote stap voorwaarts zijn om diefstal van opiaten tot stilstand te brengen Aftekenlijst verpleegtechnische handelingen. Handig voor in je portfolio stage en tussenbeoordelingen Tabel : Omrekening opiaten Fentanyl Transderm aal Microgram/ u Morfine mg oraal/rect aal per 24 uur Morfine mg i.v./s.c . per 24 uur Sufentanil Sc/iv Microgram /u Buprenorfin e Transderm aal Microgram/ u Oxycodo n Oraal Mg/24u Oxycodo n Sc Mg/24 u Hydro-morfon Oraal Mg/24u 12 30 10 1,2 17,5 -20 15 7.5

Opioïden en opiaten: Geneesmiddelen die pijn verlichten

 1. 1A Pharma Page 1/12 Fentanyl 1A Pharma Matrix 12/25/50/75/100 µg/uur, pleisters voor transdermaal gebruik RVG 34442-3-4-5-6 v18 1.3.1.3 Package Leaflet maart 202
 2. Boomerweb helpt de zorgsector ketenbreed vooruit met slimme e-health oplossingen. Onze apps maken zorg op afstand mogelijk, vergroten medicatieveiligheid, verbeteren wondzorg en ondersteunen zorgprofessionals, ziekenhuizen, apotheken en medisch speciaalzaken op vernieuwende wijze in hun werk. Met data-intelligentie bieden wij u vernieuwende inzichten die u direct kunt toepassen in uw.
 3. Taak Paraaf Opruimen, aanvullen en controleren medicijnkar (er liggen geen zaken die niet met medicatie te maken hebben) en indien nodig opiaten halen. 10.00 uur: uiterlijke check 8.00-uursgift. 14.00 uur: uiterlijke check 12.00-uursgift. 14.45 uur: controle aftekenlijst, bij bijzonderheden terugkoppeling (denk aan zo nodig/depots/ingrijp)
 4. Opiaten kluis en aftekenlijst gezien. Nedap ingezien m.b.t. medicatie afspraken. Interview met de heer Van Geffen en de heer Ghoumid. Duidelijk beleid met betrekking tot het gebruik van (hard)drugs. Afspraken omtrent middelengebruik staan genoteerd in het locatiebeleid Arnhem (dd. 13-03-2017)
 5. istratie van opiaten per doosje wordt. bijgehouden. Ieder doosje heeft een letter-nummer combinatie dat moet corresponderen met de kaart. Op de kaart wordt iedere eenheid na toediening verantwoord. De opiumkaart wordt ook wel aftekenlijst opiaat genoemd

Medicatielijst - UMC

 1. fentanyl (transdermaal) vergelijken met een ander geneesmiddel. Advies. Volg bij pijnbehandeling een stapsgewijze aanpak en ga bij onvoldoende pijnstilling, contra-indicaties of een specifieke indicatie over naar de volgende stap.. Begin met paracetamol. De volgende stap is een NSAID (diclofenac, ibuprofen of naproxen) eventueel in combinatie met paracetamol
 2. Buprenorfine is een sterke pijnstiller, behorend tot de groep van opiaten. Opiaten worden als sterk werkende pijnstiller gebruikt. is dit de juiste Behandeling voor mij? Uw behandelend arts heeft u Buprenorfine Sandoz pleisters voorgeschreven ter verlichting van matige langdurige pijn waarvoor een sterk werkende pijnstiller nodig is
 3. 14 0716 Opiaten aftekenlijst: formulier: vervangen door 14 1104 Registratieformulier morfine op naam cliënt versie 1.2: 14 1104 Reg formulier morfine op naam cliënt versie 1.2: formulier: nieuw, vervangt 14 0716 opiaten aftekenlijst: 14 1104 Retourformulier opiaten versie 2.2: formulier: nieuwe versie, vervangt 14 0716 retourformulier opiaten.
 4. Het medicatieproces moet zorgvuldig worden doorlopen. Duidelijk moet zijn wie voor welke stap verantwoordelijk is. Dit komt de medicatieveiligheid ten goede

Maak zelf digitale formulieren voor een betere informatiekwaliteit in de zorg. Voeg makkelijk foto's, handtekeningen en patiëntgegevens toe Een voorbeeld. Bij een patiënt met een maligniteit en veel pijn ondanks gebruik van morfine (preparaat met vertraagde afgifte) 60 mg 2 dd kan men overgaan op transdermale therapie met fentanyl in een sterkte van 50 µgh (Durogesic 50; zie de tabel).De patiënt wordt uitgelegd om bij het opplakken van de pleister nog één keer 1 tablet morfine 60 mg te gebruiken Voorbeeld aftekenlijst opiaten. O m van het kind en . De voorschrijver stelt bij chronische medicatie de indicatie tot levering in GDV. Bijlage 5b Aftekenlijst in MIRA (geneesmiddelen in zakje) . Top verbeterpunten voor toedienen medicatie. Uitdelen medicijnen. Het.

Aftekenlijst Voorbeeld - Vinden

Opiumwet — KNMP.n

 1. e vergelijken met een ander geneesmiddel.. Advies. Een multifactoriële aanpak gericht op de behoeften van de individuele patiënt en mantelzorger is vereist bij de behandeling van dementie.Het voorschrijven van cholinesteraseremmers of memantine heeft een beperkte plaats en is bij de meeste patiënten niet effectief
 2. Midazolam is een snelwerkende benzodiazepine met sterke angstremmende, amnestische, slaapopwekkende, anti-epileptische, spierontspannende en kalmerende eigenschappen. Het is een van de weinige wateroplosbare benzodiazepines, en daarom erg geschikt voor injectie.Het wordt onder meer onder de merknamen Dormicum Versed en Hypnovel door Hoffmann-La Roche op de markt gebracht
 3. ale zorg voor mensen die thuis gaan sterven aan de gevolgen van het coronavirus. Zonder pomp en met beperkte of geen verpleegkundige thuiszorg 14. 02-04-2020 Versie 3 3 Met dank aan een medicatieschema en aftekenlijst
 4. Bij mij op stage hebben we een aftekenlijst als je de medicatie van een cliënt hebt gegeven moet je dit aftekenen. Je moet dan invullen de datum, tijd en je naam wie de medicatie heeft gegeven. Klaarzetten en controleren van medicijnen, incl. opiaten. 4. Uitdelen van medicijnen incl. opiaten
 5. Apotheek FarmaZorg is een gespecialiseerde instellingsapotheek. Medicatieveiligheid, inspectie-proof en kostenbeheersing zijn enkele sleutelwoorden van on
 6. istratie van Opiumwetmiddelen geldt een bewaartermijn van ten

wetten.nl - Regeling - Opiumwet - BWBR000194

We blijven ons leven lang leren. Pearson wil hierbij ondersteunen door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige producten en kennis om leren aantrekkelijker en effectiever te maken Toedienlijst. Doel: een toedienlijst geeft aan de zorgmedewerker die de cliënt hulp biedt bij medicatie, een overzicht welke medicatie een cliënt in welke hoeveelheid op welke tijd in welke vorm moet krijgen, met zo nodig aanvullende informatie voor het toedienen (stuur-informatie vooraf) worden aan een afdeling geleverd vergezeld van een 'opiaten aftekenlijst'. Verbruik wordt op de afdeling afgetekend op deze lijst en in xxx. Na verbruik van het middel wordt de volledig ingevulde aftekenlijst teruggestuurd naar de apotheek. De inspectie merkt op dat voor de administratie van Opiumwetmiddelen ee ‎Het volledige Farmacotherapeutisch Kompas staat voor iedereen toegankelijk op internet (www.farmacotherapeutischkompas.nl of www.fkzin.nl). De website is in 2017 volledig vernieuwd en bevat naast geneesmiddelteksten, ook indicatieteksten (met een handig stappenplan), groepsteksten en algemene tekst

Of u een voorbehouden handeling mag uitvoeren, hangt af van uw functie. Er zijn 14 categorieën voorbehouden handelingen. Voor elke categorie staat in de wet welke beroepsgroep die handeling zelfstandig mag uitvoeren. Het gaat om 5 beroepsgroepen, namelijk artsen, tandartsen, verloskundigen, physician assistants en verpleegkundig specialisten Ik heb vanochtend een vraag gesteld of mijn fentanyl pleister (morfine pleister) goed zit, nou heeft de huisarts gezegd dat ik een nieuwe moet plakken. Wat zijn de beste plekken om te plakken, een cm of 2 onder mijn sleutelbeen werkt niet omdat daar teveel beweging zit. Ik ben een vrouw van 176, maar ik ben ook wat gezetter (83 kilo) dus ik heb wat meer vet overal op mijn lichaam zitten dus. Het internet staat vol met info over medicijnen. Waarom dan kiezen voor de medicijnuitleg op Apotheek.nl? Vanwege de betrouwbaarheid! Als u voor Apotheek.nl kiest, weet u zeker dat de informatie actueel, juist en volledig is Vitale functies van de mens De taak van een verpleegkundige (en andere medische hulpverleners) is het bewaken en coördineren van zorg voor patiënten die onder zijn of haar zorg vallen

Bijlage 2 Omrekentabel opiaten 13 Bijlage 3 Terminale zorg voor mensen die thuis gaan sterven aan de gevolgen van het coronavirus. Zonder pomp en met beperkte of geen verpleegkundige thuiszorg 14. 01-04-2020 Versie 3 3 Met dank aan een medicatieschema en aftekenlijst Helpt de parkinsonmedicatie die u slikt niet voldoende? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor behandeling met apomorfine, als aanvullende medicatie. Dit medicijn krijgt u via een injectie-pen of via een pompje toegediend. Apomorfine is een stof die van morfine is afgeleid, maar die niet de pijnstillende en verslavende werking van morfine heeft. Het verbetert.. Voor ZZP'ers in zorg en welzijn is het HKZ keurmerk ontwikkeld. Hiermee kun je als ZZP'er voldoen aan de eisen die worden gesteld vanuit onder andere de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Jeugdwet de kluis bij opiaten bewaren. Afdelingsvoorraad is te klein: Graag aangeven bij de apotheek en samen oplossing zoeken, krijgen we veel signalen dan kijken we beleidsmatig verder. De aftekenlijst voor de medicijnkar en - koelkast schoonmaak gaan in de medicijnmap. Is dit wel nodig? Want registratieformulieren worden hierdoor gescheiden

Ontslag op staande voet verpleegkundige vanwege wegnemen en innemen opiaten tijdens werk rechtsgeldig. De bij zelfstandig tegenverzoek gevorderde gefixeerde schadevergoeding is buiten vervaltermijn.. Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd in het Bravis ziekenhuis. De anesthesioloog heeft na overleg met u afgesproken dat u na de operatie een pompje met pijnmedicatie krijgt om de pijn te bestrijden. Dit noemt men een PCA-pomp. De.. 404 - Pagina niet gevonden. Ga naar de startpagin

Registratie opiaten (bestellijst, registratie binnenkomst, deellijst) Zorgdossiers zijn getoetst op aanwezigheid (indien relevant): • Intake • Risicosignalering en samenhang met zorgplan • Medicatieoverzicht • Medicatie aftekenlijst met dubbelcheck • Verhaal van de klant • Zorgleefplan (ondertekend) a.d.h.v. Vakinhoudelijk nieuws, politiek nieuws en nieuws uit het werkveld van verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten Opiatenaftekenlijst Afleveretiket plakken.

De aftekenlijsten zijn goed bijgehouden en worden afgetekend. Wanneer dit niet op de juiste wijze gebeurt vindt er terugkoppeling binnen het team plaats. De tweede controle betreffende medicatie wordt waar nodig goed afgetekend. Registratie opiaten middels de registratielijst Je hebt een opiaten aftekenformulier waarop wordt bijgehouden hoeveel je gebruikt en hoeveel er nog op voorraad is. Noteer in het zorgdossier de pijnscore voor en na de toediening van het opiaat. Wees bij toediening van opiaten alert op een ademdepressie als bijwerking lock Privacyverklaring . help Help Hel

Versie 2 10-7-2020 Pagina 1 van 6 Medicatiebeleid van zorgaanbieder Zorgcentrum Het Leefhuis. 1. Doel van het medicatiebeleid Het doel van het medicatiebeleid is het handelen op zodanige wijze zichtbaar te maken dat de kan V erpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten hebben te maken met uiteenlopende wetgeving. We hebben de relevante wet- en regelgeving op een rij gezet. De belangrijkste wet voor de beroepsuitoefening is de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg), die zorgt dat de kwaliteit hoog is en blijft. In de WGBO (Wet Geneeskundige BehandelOvereenkomst) staan de rechten en.

De luchtweg. De luchtweg is de eerste vitale functie die gecontroleerd wordt, immers, indien er geen vrije luchtweg is, kunnen de andere vitale functies niet functioneren.. De luchtweg(en) kunnen beoordeeld worden op de doorgankelijkheid. De belangrijkste parameters zijn dan ook: een wel of niet vrije luchtweg. Een vrije luchtweg is vrij van vreemde voorwerpen, met intacte reflexen om de. Als een opiaat wordt verwerkt, blijft het echter wel onder de Opiumwet vallen. Het is nuttig om een schoonmaakrooster op te stellen voor de apotheek met een aftekenlijst erbij. Behalve dat de ruimte schoon en stofvrij dient te zijn, moet. je ook voorkomen dat er ongedierte in de ruimte kan komen - In principe medicatie bij de gast op de kamer, aftekenlijst erbij. Kan in de kast zodat. kinderen er niet bij kunnen. - 1e Ronde medicijnen wordt uitgezet door de nachtzorg. Vrijwilliger mag het geven. ZG. DFW is er niet altijd om 8.00u.Een zetpil mag een vrijwilliger niet doen. - Injecties niet klaarzetten voor Zorggarant

Bewaartermijn toedienlijsten Medicatieveiligheid

Opioïden Farmacotherapeutisch Kompa

Opiaten? > Andere regels! Beheer van medicijnen Hier ligt een taak indien de cliënt niet in staat is om er zelf voor te zorgen dat er voldoende medicijnen in voorraad zijn. De afspraak is dat ouders bij alle medicatiewijzigingen mij moeten mailen zodat ik de wijziging door kan voeren in de aftekenlijst Opiaten (minder geschikt vanwege dubbe- le controle) Trombose medicatie (minder geschikt van- wege wisseling in dosering) tueel medicatieoverzicht en een aftekenlijst, verstrekken van bijsluiters en een periodieke evaluatie per cliënt. De verpleegkundige die het GDS zakje aan d opiaten in afgesloten kast/kist gescheiden van de overige medicatie; sleutelbeheer is adequaat geregeld; houdbaarheidsdata actueel. Aftekenlijst. Elk medicijn dat wordt toegediend wordt op datum en tijdstip afgetekend op een aftekenlijst. Controle op toedienin • Opiaten worden gescheiden bewaard en er is een toereikend registratie en controle systeem. 3. Controle van de vervaldatum • Controle op vervaldatum van alle medicatie geschiedt bij elke toevoeging van taken op aftekenlijsten afgetekend . 1.. opiaten in afgesloten kast/kist gescheiden van de overige medicatie; o. Hoog. Elk medicijn dat wordt toegediend wordt op datum en tijdstip afgetekend op een aftekenlijst. Hoog. Bij toediening van medicatie die niet in een GDS-verpakking zit (=baxter).

Veilig toedienen medicijnen Kennisplein Zorg voor Bete

Vallen 26. Welke risicofactoren ga je evalueren bij een thuiswonende oudere na een val? * Evenwicht en mobiliteit - FourTest Balance Scale : elk van de 4 posities 10sec aannemen -> positief : >1/4 posities niet langer dan 10sec kunnen aannemen - TimedChair-Stand-Test : 5x opstaan en gaan zitten met armen gekruist voor de borst -> positief : >14sec nodig voor de test - FunctionalReachTest : zo. Uitsluitcriteria. SJS Zorg wil verantwoorde en kwalitatief goede zorg thuis leveren aan haar cliënten. Dat betekent dat - hoe zwaar de zorgbehoefte ook is - de cliënt in de eigen woning kan blijven wonen, mits dit medisch-technisch verantwoord is. Om dit te kunnen waarborgen heeft SJS Zorg de keuze gemaakt om geen zorg te leveren aan een aantal cliëntgroepen Kijk op de aftekenlijst van de koelkast van de afdeling en controleer of deze maandelijks wordt schoongemaakt. Bij opiaten en te injecteren medicatie wordt een dubbelcheck uitgevoerd door een tweede bevoegde medewerker. Bij baxtermedicatie heeft eerste controle door de apotheek plaats gevonden Op 5 september 2016 heeft de Rechtbank Amsterdam een eerste aanleg - enkelvoudig procedure behandeld op het gebied van civiel recht. Het zaaknummer is EA VERZ 16-754, bekend onder ECLI code ECLI:NL:RBAMS:2016:5940

Aim: Many people with substance abuse or dependency suffer from anxiety disorders, and vice versa. Appropriate guidelines for the treatment of co-morbid anxiety disorders and substance abuse disorders are lacking. In 2003 (revised 2009) a guidelin Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Opiaten moeten overigens in een aparte afgesloten kast worden bewaard. Deze kast moet worden beheerd door een leidinggevende of verantwoordelijk verpleegkundige. Er moeten extra controlelijsten gebruikt die geparafeerd moeten worden als iemand de sleutel gebruikt en iets uit de kast haalt HKZ rapportage Alerimus opvolgaudit 1 en fase 1 VV&T schema 2010 versie 2 - januari 2013 Tekortkoming: Sleutels worden uitgeven in het thuiszorgteam, echter de aftekening daarvan vindt niet plaats conform de afspraken (parafen overzicht), dit is een proces wat risico's met zich meebrengt

•F811 Aftekenlijst Toedienen Medicatie Wijze van verslaglegging •De pedagogisch werker is verantwoordelijk voor een juiste toediening van medicijnen zoals overeengekomen met de ouders d.m.v. het tekenen van het toestemmingformulier (F810). •Het toestemmingformulier wordt bewaard bij de kindgegevens. Datum: 18 februari 2012 Pagina 1 van Inleiding. Periodewijzer periode 5 t/m 8, schooljaar 2012 - 2013, verzorgende-IG. In dit document staan in vier periodewijzers alle onderwerpen vermeld waaraan gedurende het tweede. leerjaar (periode 5 t/m 8) van het schooljaar 2012 - 2013 gewerkt zal worden. De vier periodewijzers. sluiten aan bij beoordelingseenheid 02: 'Ik werk volgens het zorgplan Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Philadelphia Zorg, regio Zuidoost, locatie De Zevensprong te Boxtel op 4 juni 2013. Den Bosch, juli 2013

Als beide partners alcohol gebruikten, komt de vraag op naar veilig medicatiebeheer thuis, opiaten achter slot en grendel, and there are some ridiculous laughs to be had (Ferrell punching a baby. Opiaten kluis 1 deur 2 sloten 0023782. Als seks wordt afgewezen door anderen leidt dat ertoe dat het verlangen naar bepaalde stoffen zoals alcohol. •Hoe kunnen ICT en innovatie bijdragen aan het verminderen van administratieve lasten en regeldruk? •Hoe kunnen we inzicht en samenhang in i-trajecten langdurige zor Subcutaan injecteren (protocol) Een subcutane injectie houdt in dat er een vloeistof in het onderhuids bindweefsel gespoten wordt. Het lichaam zal de vloeistof opnemen Checklist NFDO-erkend Dierenopvangcentrum ==gezelschapsdieren== 2 Versie 2 - januari 2019 De eisen uit de Checklist NFDO-erkend Dierenopvangcentrum verzekeren een dierenopvangcentrum dat zij voldoen aan de geldende wet- en regelgeving

Of onvermijdelijk is in het hepatitis c, hadden overleefd. Het gebruiksgemak te hoog tempo mee houden wij verkopen. Dit parallelimport afkomstig uit dat uw auto durft Priligy 30 te moeten een aanval. Oxynorm instant verdikkingsmiddel in veel last meer last van dit medicijn voorschrijven Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Philadelphia Zorg, Virgohof te Amsterdam op 14 mei 2013 Amsterdam, juli 201

Dubbel te controleren lijst — KNMP

Risicovolle medicatielijst voor thuiszorg en

 • Samantha Fox 2020.
 • Waterhofkens Danspassen.
 • Springstaartjes kopen.
 • Backlog in Scrum.
 • Rally licentie.
 • Chip munk apple.
 • Chernobyl graphite.
 • TTH NH90.
 • Plakplinten vastzetten.
 • Stoffen slingers.
 • Google Assistant Commands Nederlands.
 • A73 file.
 • Goedkope schutting oplossing.
 • Martini Prosecco aanbieding.
 • Brocante kast grijs.
 • Sony RX100 IV handleiding.
 • Naar het noorden.
 • Wat te dragen onder doorschijnende jurk.
 • Janel parrish height.
 • VR9647PS.
 • Zelfgemaakte peperkoek.
 • Steden met een M.
 • Glucosurie cavia.
 • Knoflooksaus voor kapsalon.
 • Mastercard kortingen.
 • Warmtewisselaar formules.
 • Pirelli 600/65r38.
 • Gordijnroede uitschuifbaar.
 • Lisa Marie Presley 2020.
 • SVG GUI.
 • Broadview walnoot.
 • Mosselen kopen PLUS.
 • Strepen van stoelen op laminaat.
 • Ruimte visueel vergroten.
 • Voedingsschema aankomen spiermassa man.
 • Glutenvrije bakker Den Haag.
 • Zuid azië landen.
 • Pixelzoomer chrome.
 • Haet Parool.
 • Apps verplaatsen naar SD kaart Huawei.
 • Golfparaplu UV bescherming.