Home

Voorbeelden van stoffen

Zoek je iets voor in huis? - Groot aanbod, kleine prijze

 1. Voorbeelden van natuurlijke vezels zijn katoen, wol, zijde en linnen. Naast natuurlijke vezels heb je ook kunstvezels, die meestal uit aardolie worden geproduceerd. Bij de fabricage van natuurlijke vezels komen weinig of geen schadelijke stoffen vrij. Natuurlijke vezels zijn goed afbreekbaar
 2. Stoffen en eigenschappen. Voorbeelden van stoffen zijn metaal, plastic, glas, katoen, etc. Een stof kun je herkennen aan zijn stofeigenschappen. Voorbeelden van stofeigenschappen zijn: kleur: goud heeft zijn eigen kleur. geur: benzine kun je ruiken. smaak: suiker smaakt zoet, citroen smaakt zuur. brandbaarheid: hout is brandbaar, water brandt niet
 3. Stoffen hebben bepaalde stofeigenschappen. Voorbeelden van stofeigenschappen zijn: kleur: goud heeft een eigen kleur. geur: benzine kun je ruiken. smaak: suiker heeft een zoete smaak. brandbaarheid: aardgas is brandbaar, water niet. giftigheid: koolmonoxide is een giftig gas. dichtheid: de dichtheid van water is 1 kg/dmÂ

Stoffen en eigenschappen / Stoffen en materialen Nask

Voorbeelden van pure stoffen . Voorbeelden van zuivere stoffen zijn tin, zwavel, diamant, water, zuivere suiker (sucrose), keukenzout ( natriumchloride) en zuiveringszout ( natriumbicarbonaat). Kristallen zijn over het algemeen pure stoffen De meeste stoffen kunnen zowel voorkomen als vaste stof, als vloeistof en gasvormig. Je spreekt van drie fasen waarin de stof voor kan komen. In welke fase een stof voorkomt, is afhankelijk van de snelheid waarmee de moleculen bewegen. Als de temperatuur van een stof verandert, verandert de snelheid waarmee de moleculen bewegen

Stoffen en eigenschappen - Lesmateriaal - Wikiwij

 1. Omdat stof van hennep erg stug is moet deze bewerkt worden of de vezels worden gemengd met andere vezels. MUD Jeans en Veja zijn hier goede voorbeelden van. Kijk voor nieuwe kleding zonder gerecyclede stoffen zoveel mogelijk naar lyocell, Tencel®, hennep en linnen
 2. Moleculaire stoffen zijn stoffen die bestaan uit uitsluitend niet-metaalatomen. Moleculaire stoffen zijn opgebouwd uit moleculen. Voorbeeld. De moleculaire stof water is opgebouwd uit moleculen water die ieder bestaan uit twee waterstofatomen en één zuurstofatoom
 3. Daarnaast zitten er veel andere stoffen in voeding die op zichzelf niet noodzakelijk zijn maar wel een rol spelen bij de gezondheid. Deze zogenoemde bioactieve stoffen worden nog niet tot de voedingsstoffen gerekend. Eiwitten, vetten en koolhydraten worden wel macrovoedingsstoffen of macronutriënten genoemd
 4. Voorbeelden van pure stoffen We zijn er al achter gekomen dat de pure substantie elementen bevat van één type. Sneeuw is een goed voorbeeld van een zuivere substantie. In feite is het hetzelfde water, maar in tegenstelling tot het water dat we dagelijks tegenkomen, is dit water veel schoner en bevat het geen onzuiverheden
 5. Als er in het bedrijf met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt, moet van alle gevaarlijke stoffen gegevens over de identiteit van de stof en de gevaren van de stof vastgelegd worden. Betreft het een carcinogene, reprotoxische of mutagene stof dan geldt een aanvulllende registratieverplichting. De vorm van het register staat overigens vrij
 6. aat. Brandbare materies die niet ingedeeld zijn als 'ontplofbaar', maar die ook kunnen leiden tot een explosie zijn

Op aarde is water veruit de meest voorkomende natuurlijke vloeistof. Andere voorbeelden van op aarde natuurlijk voorkomende vloeibare materie zijn magma in de aardkorst, en lava, magma dat het aardoppervlak heeft bereikt. Het buitenste deel van de aardkern bestaat uit vloeibaar nikkelijzer Vaste stoffen: medicijnen, drugs, bepaalde planten, vaatwas tabletten. Vloeibare stoffen: vloeibare medicijnen, allesreiniger, gootsteenontstopper of alcohol. Gassen: koolmonoxide, chloorgas of uitlaatgassen. We kunnen vergif ook verdelen in bijtende stoffen, petroleumproducten en overige stoffen. Voorbeelden Alledaagse voorbeelden van materie in de vaste aggregatietoestand zijn metalen en plastic gebruiksvoorwerpen, textiel en aardewerk. In de natuur komt de vaste aggregatietoestand voor in de vorm van stenen, maar ook plantaardig materiaal is vaak vast, zoals hout. Zand is niets anders dan heel kleine stukjes steen en is dus ook vaste stof Water is een anorganische stof. Andere belangrijke anorganische stoffen zijn koolstofdioxide (CO 2) en zuurstof (O 2). Ook zouten zijn anorganische stoffen. Voorbeelden zijn keukenzout (natriumchloride) en gips (calciumsulfaat) Een paar voorbeelden van zuivere stoffen zijn: gedestilleerd water, zouten en suikers. Metaalsoorten als ijzer, lood, goud, kwik, zilver en platina 1) Een enkelvoudige stof is een zuivere stof die is opgebouwd uit slechts één chemisch element. ==Voorbeelden== Het metaal ijzer is bijvoorbeeld een.

Stofeigenschappen - Lesmateriaal - Wikiwij

Linnen stoffenadd. Sami; Camelot; Livigno; Linum; Vintage Linnen; Luxe stoffenadd. Leather; Wolvilt; LLL Collectie; Velours; Kunststofadd. LDS; Woodlook; Metallook; Special effect Foils; Brandvertragend; Stoffen kappenadd. Voorbeelden; Mogelijkheden; Bedrukte kappenadd. Bedrukt op stof; Bedrukt op PVC; Wisselkappen; Voorbeelden; Mogelijkheden; Brandvertragend; Kunststof kappenadd. Voorbeelden

Krijg voorbeelden van pure stoffen - greelane

Geef enige voorbeelden van stoffen die sublimeren. Geef enige voorbeelden van stoffen die sublimeren. juni 1, 2014 ; Gepubliceerd in Mechanica; Lees 1923 keer ; Dit heet sublimeren of vervluchtigen. Het overgaan van gas naar een vaste stof heet ook condenseren. Condenseren. in Mechanica. Waterdamp zelf is onzichtbaar Veel van onze hanglampen en kappen worden speciaal voor 1 klant op maat gemaakt! Informeer eens naar onze verassende prijzen. Wij maken hanglampen van onze eigen stoffen, maar ook van door de klant aangeleverde stoffen. Voor onze uitgebreide eigen collectie stoffen kijkt u op stofcollectie Een voorbeeld hiervan is het verbranden van methaan. De stoffen methaan en zuurstof worden bij elkaar gebracht, en hieruit ontstaan de twee nieuwe stoffen koolstofdioxide en water. De andere mogelijkheid wanneer twee stoffen bij elkaar worden gebracht is dat er een mengsel ontstaat Microvezelstof is voorbeeld van een een zeer fijne stof. Effen stof is heel gelijk van kleur. Dit zorgt voor een rustig effect. Een nadeel van effen stoffen is dat vuil sneller opvalt dan in stoffen met meerdere kleuren. Gemêleerde stof heeft meerdere tinten en/of kleuren. Dit zorgt voor een speels effect De bouwstenen van stoffen noem je moleculen. Als een stof uit één soort moleculen bestaat, spreek je van een zuivere stof. Zuiver water bestaat uit alleen watermoleculen. 24-karaats goud is ook een voorbeeld van een zuivere stof. Zink, lood en tin zijn metalen die vaak in hun zuivere vorm worden gebruikt

Vast, vloeibaar en gas / Stoffen en materialen Nask-wjb

Foto over Multicolored steekproeven van divers leer. Afbeelding bestaande uit patroon, voorbeelden, stof - 5446650 Organische stoffen Er zijn veel verschillende soorten organische stoffen, maar de belangrijkste zijn koolhydraten, lipiden, eiwitten en nucleïnezuren. Lees er hier meer over! Koolhydraten Koolhydraten zijn in te delen in 3 groepen: monosachariden; disachariden; polysachariden; Glucose is een voorbeeld van een monosacharide die bestaat uit 6 C.

De grote duurzame stoffen en materialen lijst — growthinker

In een mengsel van een vaste, niet-oplosbare stof en een vloeistof zal na enige tijd de vaste stof bezinken. Door de vloeistof af te schenken van de vaste stof (ook wel decanteren genoemd) kan het mengsel worden gescheiden. De scheiding vindt dus plaats op basis van een onderling verschil in toestand (vast ten opzichte van vloeibaar) Voorbeeld Verf geldt als een gevaarlijke stof, omdat er brandbare vloeistoffen in zitten. Het vervoer van ongereinigde lege verpakkingen en het vervoer van niet gespoelde lege tanks waarin deze verf heeft gezeten, geldt als vervoer van gevaarlijke stoffen. Naar bove Die stoffen werden organisch genoemd in tegenstelling tot de andere die anorganisch werden genoemd. Nu worden organische stoffen volop in het laboratorium en fabriek gemaakt. Toegevoegd na 10 minuten: Voorbeelden van anorganische stoffen zijn zouten, zuren, basen Sommige van deze stoffen of combinatie van stoffen zorgen er voor dat een product of stof als (potentieel) gevaarlijk wordt beschouwd. We definiëren een stof als gevaarlijk als deze bijvoorbeeld giftig, brandbaar of corrosief is, of een combinatie van deze eigenschappen heeft. Voorbeelden zijn onder andere: zwavel, wasbenzine,. Hoewel er legio voorbeelden zijn van andere stoffen die rijpen is dat toch een veel ongebruikelijker richting dan sublimatie van vast naar gas. Gevolg is dat er verschillende gebruiken van het aanduiden van de fase overgang van gas naar vast zijn

Voorbeelden van klasse 4.3 stoffen zijn metaalpoeders (aluminium, magnesium en zink) en calciumcarbide. Het vervoer of de opslag van deze stoffen moet dus droog plaatsvinden. Meer informatie over ADR klasse 4.1, 4.2 en 4.3 is terug te vinden in de PGS 15, hoofdstuk 8 maar ook op de website: Gevaarlijke stoffen gevaarlijke stoffen te inventariseren, te beoordelen, de maatregelen daarop af te stemmen en de aanpak te borgen in uw organisatie. De Inspectie SZW controleert uw bedrijf op deze punten. U kijkt met zelfinspectie als het ware door de bril van de inspecteur naar uw eigen organisatie. Na afloop verschijnt een handig Voorbeelden van apolaire stoffen zijn oliën en vetten. Een emulgator is een stof die zorgt dat 2 slecht mengbare stoffen wel met elkaar mengen. Dit gebeurt aan de hand van een hydrofiel en een hydrofoob deel van de emulgator. Als vuistregel moet je onthouden dat een soort stof goed oplost in dezelfde soort stof. Maar dat deze stof niet goed.

Voorbeelden van hulpstoffen zijn antiklontermiddelen, bindmiddelen, buffers, bulkmiddelen, emulgatoren, kleurstoffen en conserveermiddelen. Vaak vervullen hulpstoffen meerdere functies. De hulpstoffen vormen samen de basis waarin de actieve stoffen worden opgenomen, en bepalen deels in hoeverre de actieve stoffen hun werk kunnen doen Vluchtige organische stoffen (VOS) reageren onder invloed van zonlicht tot ozon (O3), dat zeer schadelijk is voor de gezondheid van mens, plant en dier. Ozon leidt daarnaast bij zonnig en windstil weer tot smogvorming. VOS komen vrij bij verdamping van organische stoffen en bij onvolledige verbranding. Voorbeelden van VOS zijn benzine, verf, oplos- en schoonmaakmiddelen en cosmetica Voorbeelden: ethanol (<60%), butanol, terpentine, xyleen. • K 3-klasse: brandbare vl. vlampunt bij 1 bar tussen 60 en 93 0C. Voorbeelden: benzylbromide, tridecanol. • K 4-klasse brandbare vl. vlampunt > 93 0C. Voorbeelden: difenyloxide, methoxyazijnzuur. Met name de stoffen met een vlampunt van 600C en lager (de ontvlambare stoffen Een goed voorbeeld doet goed volgen! In blauwe tekstvakken worden voorbeelden van berekeningen en redeneringen gegeven, zodat je ziet hoe je een opgave aan kunt pakken. Pas op! Veel leerlingen voor jou hebben moeite gehad met onderwerpen die in rode tekstvakken nog eens extra aan-dacht krijgen. Zodat jij niet meer in deze valkuilen zult vallen

Voordat je met zo'n stof gaat werken, moet je weten hoe je er veilig mee om kunt gaan. 5. Op het werk kun je gevaarlijke stoffen herkennen aan de gevaarsymbolen op het etiket. Dit zijn nieuwe gevaarsymbolen die gelden vanaf 1 december 2010. Laat deelnemers per gevaarsymbool voorbeelden noemen van stoffen die zo'n symbool dragen Biologie: levenskenmerken van organismen Alle levende wezens worden organismen genoemd. Ieder organisme kan ademhalen, zich voortplanten, bewegen, stoffen veranderen in andere stoffen, stoffen uitscheiden, groeien en reageren op prikkels. Wanneer de levenskenmerken niet aanwezig zijn, is iets dood of levenloos

Voorbeelden zijn stoffen die kanker kunnen veroorzaken of die niet of nauwelijks afbreken in het milieu waardoor ze in het weefsel van dieren kunnen ophopen. SVHC's worden opgenomen in bijlage XIV van REACH Filtratie kan ook gebruikt worden om lucht te zuiveren van de vaste deeltjes, zoals stof, die in de lucht zitten. Indampen Bij indampen worden vaste stoffen, die opgelost zijn in een oplosmiddel, geconcentreerd, door het oplosmiddel te verdampen. Het bekendste voorbeeld is in water opgelost zout. Door het verdampen van water, blijft het zout over

Stoffen en Elementen

Wat is een moleculaire stof

Een voorbeeld van een legering is messing, een mengsel van koper en zink. Mengsels kunnen met scheikundige technieken gescheiden worden: Door filtreren kunnen vaste deeltjes en vloeistof van elkaar worden gescheiden Bij zeven worden twee vaste stoffen van elkaar gescheiden op basis van hun deeltjesgrootte 1) stoffen die geen koolstof- (C) atomen bevatten, bijvoorbeeld zouten en water. (2) Energie-arme stoffen, waaruit de levenloze natuur is opgebouwd. De.. Voorbeelden wat klanten hebben gemaakt met deze stoffenHier enkele voorbeelden van prachtige creaties die klanten hebben gemaakt met deze afrikaanse stoffen. Op deze manier kunnen jullie zien wat er allemaal mogelijk is met deze stoffen Annie Sloan Chalk Paint voorbeelden stoffen stoelen hebben wij als pagina voor u gemaakt om u te laten zien hoe makkelijk het is om stoffen stoelen te verven. Allereerst maak je de stof vochtig, wanneer dat gedaan is kan je beginnen met het verven van het stoffen gedeelte van de stoel

Voedingsstoffen Voedingscentru

 1. Karakteristiek voor deze verzameling van stoffen is dat ze een CN-ion bevatten. Cyaniden zijn te verdelen in twee groepen: cyaniden in vrije vorm, en complexgebonden cyaniden. Complexgebonden cyaniden hechten sterk aan de bodem en verdampen niet. Gebonden aan de bodem kan de stof alleen via het inslikken van bodemdeeltjes in het lichaam komen
 2. Het team van Stoffen.net, jouw onlineshop voor stoffen & fournituren, inspireert jou hier met nieuwe handleidingen, patronen en de mooiste, schattigste en meest bijzondere stoffen. In deze blog brengen wij je regelmatig op de hoogte over onze nieuwe artikelen en ook andere nieuwtjes in onze shop
 3. is dat de verhouding van de dampspanning en de grenswaarde (Hazard Ratio, HR) zeer sterk varieert. Stoffen met een HR < 1 kunnen in damptoestand de grenswaarde niet overschrijden. Hoe hoger de HR hoe de groter de kans dat bij een emissie de grenswaarde wordt overschreden. Tabel 1. Voorbeelden van VOS met een Hazard Ratio groter dan 1.
 4. Download deze Premium Foto over Voorbeelden van stoffen voor gordijnen, meubelstoffering en ontdek meer dan 7 Miljoen Professionele Stockfoto's op Freepi

De meeste stoffen kunnen in drie fasen voorkomen: vast, vloeibaar en gasvorming. De overgangsvorm van vast naar gasvormig wordt sublimeren genoemd Foto over Voorbeelden van kleurrijke stof van diverse kleur en type. Afbeelding bestaande uit kleding, materiaal, close - 11574514 Opdek emblemen van stof (met achtergrond) Kookwasbestendig. Ik kies Transfer emblemen (zonder achtergrond) Wasbaar op 40 graden. Ik kies Opdek emblemen van stof Onderstaand ziet u een aantal voorbeelden van emblemen die door klanten zelf zijn ontworpen en vervolgens door ons zijn gedrukt. Alle; Opdek emblemen (met achtergrond Voorbeeld van een stoffenregister Onderstaand wordt een voorbeeld gegeven van een stoffenregister. Let op dat minimaal deze gegevens in het register worden aangegeven voor ieder product waar volgens het VIB gevaarlijke bestanddelen in zitten die een inademingsrisico kunnen veroorzaken. Voorbeeld register gevaarlijke stoffen Naam Locatie Verbrui 20-apr-2015 - Voorbeelden van stoffen lampenkappen die gebruikt kunnen worden als hanglamp

Pure substanties: voorbeelden

Vertalingen in context van stoffen in Nederlands-Frans van Reverso Context: gevaarlijke stoffen, chemische stoffen, deze stoffen, verontreinigende stoffen, werkzame stoffen. Er worden alleen voorbeelden gegeven om u te helpen het woord of de woordcombinatie waarop u hebt gezocht, te vertalen VOS vluchtige organische stoffen kunnen in eerste instantie stankoverlast veroorzaken. Daarnaast kunnen ze door inademing klachten veroorzaken zoals hoofdpijn, vermoeidheid, en irritatie van de neus, keel en ogen. Voorbeelden van VOS in het binnenmilieu zijn formaldehyde en terpenen

Video: Voorbeeld gevaarlijke stoffen register Arbeidsveiligheid

i-nask

Ontplofbare stoffen Arboportaa

Vertalingen in context van stoffen in Nederlands-Spaans van Reverso Context: chemische stoffen, gevaarlijke stoffen, werkzame stoffen, deze stoffen, verontreinigende stoffen. Er worden alleen voorbeelden gegeven om u te helpen het woord of de woordcombinatie waarop u hebt gezocht, te vertalen Voorbeelden van situaties waar gemotiveerd wordt afgeweken, of voorschriften waarvan bekend is dat gemotiveerd afwijken vaker voorkomt zullen worden gegeven op de website van InfoMil onder vragen en antwoorden PGS richtlijnen'. In de praktijk wordt ook de term 'maatwerk' gebruikt voor 'gemotiveerd afwijken' Er zijn voorbeelden gegeven zodat de begrippen beter te begrijpen zijn Deze samenvatting bevat de behandelde stof uit de colleges. ( ) Studies, vakken, cursussen en studieboeken op basis van je zoekopdracht Voorbeelden van wat meestal wordt genoemd als chemische stof is chloor, weekmakers, vlamvertragers, teflon, aceton en DDT. Met natuurlijke stoffen wordt meestal een stof bedoeld die gezuiverd is uit planten, dieren of micro-organimsen. Een natuurlijke stof ondergaat geen chemische reactie na zuivering uit de natuurlijke bron

Vloeistof - Wikipedi

 1. Bekende basische stoffen zijn toiletzeep, soda en ammoniak. Neutrale stoffen smaken dus niet zuur en niet zeepachtig maar kunnen bijvoorbeeld wel zoet of zout smaken. Het op smaak scheiden van stoffen is niet alleen gevaarlijk, maar ook onhandig. Soms smaakt een stof zoet vanwege de hoeveelheid suiker, terwijl de stof echt zure eigenschappen heeft
 2. o uitstoot van stoffen in de omgeving van industriële installaties; o chemische stoffen in het oppervlaktewater (inclusief 2 Een mengsel is oplossing die bestaat uit twee of meer stoffen. Voorbeelden zijn verf, lijm en schoonmaakmiddelen. Een voorwerp is een object waaraan tijdens de productie een speciale vorm, oppervlak o
 3. ozuren - eiwitten. hopelijk is het voldoende.
 4. De stoffen van Designers Guild passen perfect op de banken en fauteuils van Dutch Seating Company. In onze fabriek/ showrooms hebben wij een zeer uitgebreide collectie stofstalen van Designers Guild. Van veel stoffen hebben wij grote lappen zodat je goed kunt zien wat een kleur, dessin, textuur van een stof doet op een bank of fauteuil
 5. Duurzaamheid van stoffen op een rijtje. MilieuCentraal maakte een mooi overzicht van de milieu- en klimaatimpact van 18 verschillende stoffen, inclusief biologische en gerecyclede varianten. Superhandig! Meer lezen. Niks zo duurzaam als de kleren die al in je kast hangen
 6. eralen (klei bijvoorbeeld). Deze niet-moleculaire stoffen zijn dus zeker niet onbelangrijk. De chemie heeft echter heel veel geleerd van de moleculaire stoffen en we zullen ons daarom voornamelijk op deze stoffen toeleggen
 7. Een ander voorbeeld van een suspensie is bijvoorbeeld sinaasappelsap met vruchtvlees. Het vruchtvlees is vast en lost niet op. Een eigenschap van een suspensie is dat wanneer je het lange tijd laat staan er onderin een laagje drab vormt van de vaste stof
Fossiele brandstoffen: gebruik, voordelen en nadelenModerne woonkamers inrichting - foto&#39;s en woonkamer

Voorbeelden zijn morfoline en hydrazine en vluchtige vaste stoffen zoals zouten van dicyclohexylamine, cyclohexylamine en hexamethyleen-amine. Wanneer ze in contact komen met het metalen oppervlak, condenseert de damp van deze zouten en wordt gehydrolyseerd door vocht, en worden beschermende ionen vrijgemaakt Basisinspectiemodule . Gevaarlijke Stoffen . Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW . Verder is de in deze BIM beschreven werk - wijze algemeen omschreven Heeft de stof een geur? 3. Los een spatelpuntje van de stof op in 2ml gedestilleerd water ( aqua des.) Verkwijnd de stof dan is hij oplosbaar. 4. Houd met een spatelpuntje van de stof in een blauwe vlam. Maak na elk proefje de spatel schoon Voor nu de experimentjes nogmaals uit maar dan met een onbekende Stof. Resultaten: Voorbeeld van de Tabel Vlaggenlijn van stof op maat! Een duurzame slinger-oplossing op maat: Je kent het wel elk jaar het gestoei met slingers die net niet op de gewenste plek in je kamer passen. Deze stoffen vlaggenlijn (op door jouw gewenste lengte) raakt niet in de knoop en breekt niet net als je hem ophangt, dus jarenlang plezier voor kinderen én ouders

Hoe giftig is plastic? Hoe herken je de giftige soorten?

Voorbeeld: Compost uit GFT-afval: teruggeven van organische stof aan de bodem Dwarsverbanden: Natuurlijk kapitaal en Governance. Het gehalte organisch materiaal in de bodem bepaalt voor een groot gedeelte hoe de bodem functioneert Moleculaire stoffen zijn stoffen die uitsluitend bestaan uit niet-metaalatomen. Moleculaire stoffen zijn opgebouwd uit moleculen. Of een atoom wel of niet metaal is kan je gewoon in het periodieke systeem kijken, of uit je hoofd leren als dat moet. Zie de afbeelding. Zouten zijn stoffen die bestaan uit metaalatomen en niet-metaalatomen Stof verven effen kleur. De makkelijkste manier om je textiel een andere kleur te geven, is met textielverf van Dylon. Deze verf is verkrijgbaar in de vorm van een tablet of in poeder, deze kan in de wasmachine of voor de handwas gebruikt worden

Asbest, kwik , sommige ftalaten (weekmakers die worden gebruikt in veel plastic producten), broomhoudende vlamvertragers en bisfenol A (een chemisch component gebruikt bij de productie van bepaalde soorten plastic) zijn voorbeelden van schadelijke stoffen. Zijn ook nanomaterialen (uiterst kleine materialen) schadelijk voor mens en milieu Groepen van mogelijk schadelijke stoffen in de voeding zijn de natuurlijke toxinen, hulpstoffen zoals additieven en pesticiden, stoffen die gebruikt worden in verpakkingsmaterialen, milieucontaminanten zoals dioxinen en zware metalen, en stoffen die als gevolg van de verhitting in het voedsel ontstaan zoals acrylamide, heterocyclische aminen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) Organische stoffen zijn afkomstig van organismen of van producten van organismen. Voorbeelden van organische stoffen zijn koolhydraten eiwitten en vetten. De organische stoffen die in de natuur voorkoen zijn altijd door organismen gevormd ook aardolie is uiteindelijk afkomstig van organismen

Vergiftiging - ikEHBO

 1. Voorbeelden van peptidehormonen zijn groeihormonen (HGH), gonadotrope hormonen (FSH en LH) en corticotrope hormonen (zoals ACTH). Groeifactoren zijn hormonen en hormoonachtige stoffen die voor aanmaak van nieuwe weefsels (bijvoorbeeld IGF-1) en rode bloedcellen (hematopoëtische groeifactoren) zorgen
 2. der ernstig dan bij contact met giftige stoffen
 3. Van deze stoffen is bekend dat ze wel worden gebruikt in het productieproces van drugs. Als deze stoffen zijn opgenomen in onderstaand overzicht vragen wij u dringend om verdachte of ongebruikelijke transacties te melden. Voorbeelden van niet-geregistreerde stoffen Stof ook bekend in legale handel Stof GN-code CAS-numme
 4. Sommige stoffen hebben deze bijtende werking van zichzelf, terwijl andere daar de aanwezigheid van vocht (damp) of water voor nodig hebben. Als voorbeeld van bijtende stoffen kunnen genoemd worden: zuren, zoals zoutzuur, azijnzuur, mierenzuur, salpeterzuur, et cetra
 5. en, amiden en ureumverbindingen. In latex (natuurrubber) kunnen nitrosa
 6. De werkzame stoffen van een medicijn worden door het hele lichaam verspreid en komen dus ook in de moedermelk terecht. De baby kan daardoor het medicijn via borstvoeding binnenkrijgen en dit kan schade veroorzaken bij het kind. Tips om bijwerkingen van medicijnen te voorkomen
 7. Vluchtige organische stoffen (VOS) zijn chemische stoffen die een sterke geur kunnen hebben en bij kamertemperatuur makkelijk verdampen of gasvormig zijn. VOS zitten in veel producten. Denk aan (was)benzine, verf, lijm, schoonmaakmiddelen, boenwas, cosmetica, luchtverfrisser, nagellakremover, matrassen en bouwmaterialen. Ze worden daarin gebruikt als bijvoorbeeld oplosmiddel, katalysator, of.
Haken, technieken en gratis patronen - HobbydoosWoonkamer kleuren kiezen - Tips en voorbeeldenModerne slaapkamer voorbeelden - inspiratie foto&#39;s vanLees meer: Mensen die WensenTegels beschilderen en tegeltableau maken - Hobby

- Een voorbeeld hiervan vormen de oestrogenen, Het verschil met de werking van deze stoffen op de volwassen hersenen is echter, dat de effecten tijdens de pre- en postnatale ontwikkeling in het algemeen zeer langdurig en permanent zijn Op de verpakking van zo'n product moet een waarschuwing staan, bijvoorbeeld een symbool. En een instructie waarin staat wat iemand moet doen bij direct contact met de gevaarlijke stof. Regels etikettering bij vervoer. Er kan iets misgaan bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Hulpdiensten en omstanders moeten dan weten om welke stoffen het gaat Vertalingen van het uitdrukking IN HET GEVAL VAN STOFFEN van nederlands naar engels en voorbeelden van het gebruik van IN HET GEVAL VAN STOFFEN in een zin met hun vertalingen: Hetgeen tot onzekerheid kan leiden in het geval van stoffen met kookpunten rond kamertemperatuur. Wij hebben heel veel voorbeelden van stoffen stoelen op de site op onze pagina Chalk Paint op stoffen stoelen. Hoi, deze kast gemaakt in Graphite met Clear Wax, Witte Wax en Dark Wax (linksboven) De rechter foto is nog een mooie secretaire in Coco, French Linen, Old White, Clear Wax, Dark Wax en Witte Wax. Groetjes Wendy Oldsweetwhite Met ADR-transport vervoeren we gevaarlijke stoffen: ADR-goederen. Het vervoer van dit soort stoffen is een aparte tak van sport binnen de transportwereld. Er gelden speciale richtlijnen en wetten zodat het transport zo veilig mogelijk verloopt. Wij mogen uw ADR-goederen zowel vervoeren als opslaan in onze magazijnen

 • Thuisbezorgd bestelling annuleren.
 • Zoom Academy online training professionele fotografie.
 • Sloterplas zwemmen.
 • Heupdysplasie baby spreidbroek.
 • Paarden boerderij te koop Frankrijk.
 • Voertuigen op de openbare weg.
 • Rodeo stoel.
 • Winkelen Madeira.
 • Ikea VITTSJÖ wit.
 • Leuk Muziek.
 • Trachycarpus fortunei kweken.
 • UFC on ESPN 8.
 • Oosterse wokgroenten AH.
 • Honden fotograferen in studio.
 • Makro poort bankirai.
 • 12V TV.
 • 11 11 koln.
 • Someren nieuws.
 • Lichtverschijnselen zien.
 • Poster Max Verstappen.
 • Absurdisme in Nederland.
 • Cooling down oefeningen youtube.
 • Rustmetabolisme verhogen.
 • Meest voorkomende namen wereld.
 • Alternatief voor spitskool.
 • Gezegde met spijkers en water.
 • Lang zal ze leven piano.
 • Kristal glas.
 • Tekst afdrukken op.
 • Zuinige motorscooter.
 • Zoeken Het Nieuwe Instituut.
 • Diploma uitreiking Engels.
 • Moderne huizen te koop.
 • DJ logo maken.
 • Stofeigenschappen zout.
 • Beste gitaar.
 • Ooster licht.
 • Bobcat E10 breedte.
 • YouTube speelt niet af op tv.
 • Klok oefenen groep 6 voor en over.
 • Kruidenplantjes.