Home

Disharmonisch intelligentieprofiel aanpak

Een disharmonisch profiel Balans Digitaa

 1. Er is sprake van een disharmonisch profiel wanneer er significante verschillen bestaan tussen de verbale en de performale intelligentie. Dit is meestal een teken dat er iets aan de hand is waardoor de ontwikkeling van de verschillende soorten intelligentie niet harmonisch verloopt
 2. Een disharmonische profiel kan een (deel van de) verklaring zijn voor problemen van een kind op school. Het hangt er wel vanaf hoe het profiel is opgebouwd. Ten eerste hoe groot de verschillen onderling zijn, maar ook of de profielen boven of onder de 100 (het gemiddelde) uitkomen
 3. Disharmonisch profiel. Artikelen Intelligentie. We spreken van een disharmonisch profiel wanneer het verbale IQ van een persoon flink verschilt met het performale IQ. Dit houdt in dat iemand wat betreft gedrag ontzettend intelligent kan overkomen, maar met taal juist flink achterloopt - dit kan ook andersom plaatsvinden
 4. •Disharmonisch intelligentieprofiel: TIQ 106, VIQ 125, PIQ 85 •Aanmeldingsklachten: - Concentratieproblemen - Reageert vaak traag - Veel fantasiespel waar hij in opgaat - Moeite met leren, achterstand wordt groter - Toenemende onzekerheid en faalangs

Disharmonisch intelligentieprofiel Een disharmonisch intelligentieprofiel wil zeggen dat uit de IQ test blij kt dat er een aanzienlijk verschil zit tussen het verbale IQ en het perfomale IQ. Vaak.. Een neuropsychologisch onderzoek of NPO kan een disharmonisch intelligentieprofiel aan het licht brengen dat bij veel mensen met hersenletsel voorkomt. Enerzijds kan iemand verbaal sterk zijn, dus zich goed kunnen uiten met spreken, maar anderzijds kan diegene op uitvoerende taken heel slecht scoren; zoals niet kunnen plannen of overzien (performaal) Wat is een disharmonisch intelligentie profiel? De term disharmonisch intelligentieprofiel slaat op de uitslag van een intelligentietest, die is afgenomen door psychologen of een orthopedagoog. Over het algemeen wordt de intelligentie bepaald door het gemiddelde te nemen van twee scores: het verbale IQ en het performale IQ

disharmonisch intelligentieprofiel. Actueel In mijn werk kom ik voornamelijk in aanraking met kinderen die ernstige enkelvoudige dyslexie hebben. Deze kinderen gaan goed vooruit in de behandeling maar soms gaat dit wat moeizamer Een disharmonisch profiel kan worden gevonden binnen de cognitieve ontwikkeling maar ook tussen de cognitieve ontwikkeling in samenhang met de sociaal-emotionele ontwikkeling. De cognitieve ontwikkeling wordt gemeten met een intelligentietest. Deze meet een totaal IQ (TIQ) komt het voor dat zij verbaal goed kunnen uitleggen hoe zij iets gaan aanpakken, maar het in de praktijk niet tot uitvoer kunnen brengen. Een disharmonisch profiel kan ook omgekeerd voorkomen: er zijn zwakke verbale vaardigheden met wel goede praktische vaardigheden. Hierdoor kunnen cliënten met een licht verstandelijk

Als er bij jongeren een beduidend verschil is tussen verbaal IQ en performaal IQ spreekt men van een disharmonisch ontwikkelingsprofiel. Over wanneer (bij welk verschil) dit consequenties heeft is geen sluitend wetenschappelijk antwoord Er wordt dan van een disharmonisch intelligentieprofiel gesproken. Als een kind verbaal duidelijk sterker is dan performaal, dan wordt hier tijdens de begeleiding rekening mee gehouden door altijd eerst een mondelinge uitleg te geven en de stof daarna pas visueel aan te bieden ('eerst het praatje, dan het plaatje') De vraag is ingegeven door de behoefte om leerlingen met een disharmonisch intelligentieprofiel, waarbij de verbale intelligentie sterker is dan de performale intelligentie, te kunnen ondersteunen bij het begrijpend lezen. een aanpak voor begrijpend leesonderwijs (Van Elsäcker, Droop, Van Druenen & Peeters, 2003/2008) Op basis van de discrepantie tussen deze IQ scores zijn de drie intelligentieprofielen bepaald. Bij een discrepantie van minder dan 15 IQ punten heeft het kind een harmonisch intelligentieprofiel. Bij een discrepantie vanaf 15 IQ punten is het een disharmonisch intelligentieprofiel

Aanpak: Laat de leerling de computer gebruiken bij alle schrijftaken. Lees en beoordeel slordige taken en toetsen met het nodige begrip en relativiteitszin. Geef het kind leesbare en ordelijke aantekeningen om te leren. Help hem bij het plannen en organiseren van zijn taken. Een (hoog)begaafde leerling met dyscalculie: Mogelijk zwakke kanten Een disharmonisch intelligentieprofiel is een resultaat uit een IQ-test die door een psycholoog is afgenomen. Kennis over een disharmonisch profiel helpt om te begrijpen waar een leerling tegenaan loopt. Tijdens de begeleiding kan het beste worden ingezet op de sterke kanten van een kind Er is sprake van een disharmonisch intelligentieprofiel met een intacte verbale intelligentie (VIQ) en een beperkte performale intelligentie (PIQ). Dit profiel werd al gevonden bij het werkgeheugen van mensen met ASS (Williams, Goldstein, Carpenter en Minsher, 2005) Een disharmonisch intelligentieprofiel zit vanaf de geboorte in een kind. Het is aanleg en dus bijna niet te veranderen. Wel kan het kind er mee leren om te gaan. Met hulp van zijn omgeving. Logisch dus dat de directeur van de school blij was Herons intelligentieprofiel te zien Een disharmonisch IQ? En nu? dr Ariane Tjeenk-Kalff De Bascule, centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Amsterdam WPSSI (2-7 jaar) 19 november 2015 Definie intelligene David Wechsler (1958): • Doelgericht te handelen • Raoneel te denken • EffecLef met omgeving omgaan Tests drie leeOijdsgroepen: WISC-III (6-16 jaar) WAIS (>16 jaar

disharmonisch intelligentieprofiel. Plaats een reactie Pagina 1 van 1 [ 6 berichten ] Afdrukweergave: Vorig onderwerp | Volgend onderwerp: Auteur Bericht; lennyb: Berichttitel: disharmonisch intelligentieprofiel. Ze scoren op sommige onderdelen van een erkende intelligentietest aanzienlijk hoger of lager dan op andere onderdelen. Ze hebben, zoals dat heet, een disharmonisch intelligentieprofiel. Rood en blauw. Zo'n disharmonisch profiel klinkt erger dan het is Mijn zoon heeft ook een disharmonisch profiel en heb al een hoop Zo krijgen we helaas het misverstand dat mensen menen dat een intelligentieprofiel dat ooit behaald is toen een kind 6 jaar was altijd van bedankt voor je bericht. Ik denk dat afzakken naar de havo niet hoeft, maar de school moet open staan voor een andere aanpak

Het doel van deze studie is het onderzoeken van het effect van een disharmonisch intelligentieprofiel op internaliserende en/of externaliserende gedragsproblemen van adolescenten van 12 tot en met 16 jaar. De groep participanten bestaat uit 75 adolescenten (33 meisjes en 42 jongens) Blog. Nov. 21, 2020. What is visual communication and why it matters; Nov. 20, 2020. Gratitude in the workplace: How gratitude can improve your well-being and relationship In vijf vragen en atwoorden komt ondermeer aan bod wat het disharmonisch intelligentieprofiel is en hoe er mee omgegaan kan worden. Titel informatie Auteur: Amerongen, Maria van. Tijdschrift: Balans magazine. Uitgave: Jrg. 26 (2013), nr. 6 (juni-juli) Collatie: p. 18-19 ..

disharmonisch intelligentieprofiel bij zoon van 13, ervaringen? Al eerder heb ik - bij Ouders en School geschreven over het moeizame brugklasjaar van mijn zoon; vanaf het begin van het schooljaar liep hij eigenlijk al hopeloos vast op het gebied van plannen, organiseren en concentratie Re: NLD, disharmonisch profiel, IQ... Geplaatst door de TopicStarter: 22-01-15 21:08 . Dankjewel voor je reactie (beetje late reactie van mijn kant, ik kijk niet zo vaak meer op Bokt ) Wat je zegt klinkt inderdaad logisch, omdat personen met NLD toch vaak kwetsbaarder zijn kan ik me voorstellen dat er zich eerder een eetstoornis ontwikkelt dan bij bij iemand zonder NLD

Disharmonisch profiel - Zobegaafd

Disharmonisch intelligentieprofiel - Praktijk Vooruit - Meppe

Helaas raakte hij op straat vervolgens betrokken bij een incident waarbij mishandeling plaatsvond. In de afgelopen jaren had Lars op vijf verschillende scholen gezeten. Er was bij eerder onderzoek een zeer disharmonisch intelligentieprofiel gemeten: Lars had bovengemiddelde verbale vaardigheden versus benedengemiddelde performale vaardigheden Een disharmonisch ontwikkelingsprofiel betekent een verschil in verbale prestaties tegenover performale prestaties of andersom. De term verbaal-performaal kloof verwijst naar een gemeten verschil in de prestaties op de onderdelen van de WISC III die tot het verbale en performale IQ worden gerekend Het IQ wordt gemeten met een onderzoek. Uit de IQ-test komen verschillende cijfers. Het verbaal IQ (VIQ=taal) , het performaal IQ (PIQ=praktisch) en het totale IQ (TIQ). Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben vaak een disharmonisch intelligentieprofiel. Dit houdt in dat zij op bepaalde gebieden meer vaardigheden hebben dan op andere Deze aanpak maakt nu geen deel uit van het taalonderwijs op de basisschool. Het zou geschikt verdiepend aanbod kunnen zijn voor goede spellers in de bovenbouw van de basisschool. Overigens zouden ook mindere spellers baat kunnen hebben bij dit aanbod. Lees meer Dit disharmonisch intelligentieprofiel is veel besproken, omdat ze mogelijk samenhangt met of een indicatie kan zijn voor verbale, motorische, perinatale, neurologische en gedragsproblemen (Moffit & Silva, 1987; Rispens et al., 1997)

Diagnose en IQ test: Autisme, PDD-NOS, ADHD, ADD Veel ouders krijgen bij het zoeken naar hulp voor hun kind, waarbij de ontwikkeling anders verloopt, te maken met een gestelde diagnose en de uitslag van een IQ test intelligentieprofiel doet vermoeden dat het disharmonische beeld met de problematiek van het kind samenhangt, dan kan vervolgonderzoek geïndiceerd zijn (Kaldenbach, 2007). Volgens Kaldenbach verdient het aanbeveling om op basis van de resultaten van de WISC-III hypothesen te formuleren die met vervolgonderzoek worden getoetst. Het toetsen van d Disharmonisch profiel: mensen met hersenletsel kunnen op verschillende ontwikkelingsgebieden op zeer uiteenlopende niveaus functioneren. Mensen in de omgeving van de cliënt kunnen het gevoel krijgen 'voor de gek gehouden' te worden Deze leerlingen hebben vaak een disharmonisch intelligentieprofiel met uitgesproken sterktes en zwaktes. (Leer)stoornissen (her)kennen en aanpakken - Do's en don'ts bij (leer)stoornissen8 184-5 8 een hoogbegaafde leerling met automatiseringsdyscalculie, geheugendyscalculie/proce Disharmonisch intelligentieprofiel (dan zijn de onderdelen van je intelligentie sterk uit balans) Een cognitief probleem kan ook te maken hebben met specifieke problemen die horen bij dyslexie, AD(H)D of autisme. Impact Een cognitieve beperking is van invloed op jouw algehele functioneren

Disharmonisch profiel / Cognitieve gevolgen / Niet

Het verschil bij jouw dochter is 12 IQ punten tussen VIQ en PIQ en dan spreken we van een disharmonisch intelligentieprofiel op schaalniveau verbaal-performaal, of van een vP-kloof. Ruud . www.edumax.nl. www.psymax.nl. Rapporteren Nick voelde zich al iets beter bij deze manier van aanpak Is dit te zien als een beperking of handicap? Toegevoegd na 2 minuten: kloof verbaal 110/ performaal 76 Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland ASS of autisme,ontwikkelingsstoornis in de klas. Tips om kinderen met ASS te ondersteunen. Gedragsproblemen in de klas voorkomen door voorspelbaarheid Onze aanpak biedt niet alleen uitstekend onderwijs, maar helpt leerlingen ook de juiste houding en mentaliteit te ontwikkelen. Wij kunnen leerlingen ondersteunen met een disharmonisch intelligentieprofiel en met een flinke leerachterstand (tot zo'n 50 procent VMBO en 65% PRO)

Wat is een disharmonisch ontwikkelingsprofiel? Ook wel de verbaal-performaal-kloof genoemd. De term verbaal-performaal-kloof is ontstaan als een gevolg van de meetmethode die bij de meeste IQ-testen gehanteerd wordt. Men meet er enerzijds het verbale IQ mee, en anderzijds het performale IQ Een disharmonisch ontwikkelingsprofiel, in de volksmond de verbaal/performaal kloof onderzocht; Moffit, T.E., Silva, P.A. (1987). WISC-R Verbal and Performance IQ Discrepancy in an Unselected Cohort: Clinical Significance and Longitudinal Stability in Journal of Consulting and Clinical Psychology 1987, Vol. 55. No. 5.768-774 Reuver, J. (2003) Online vertaalwoordenboek. EN:disharmonisch. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004 Disharmonisch intelligentie profiel De term disharmonisch intelligentieprofiel slaat op de uitslag van een intelligentietest, die is afgenomen door psychologen en orthopedagogen. In het algemeen wordt de intelligentie bepaald door het gemiddelde te nemen van twee scores: het verbale IQ en het performale IQ

Disharmonisch intelligentie profiel - Kindercoach Saa

Disharmonisch intelligentieprofiel Dat is wat ik heb. Dat betekent dat je een hoog IQ hebt en een stuk lager het stuk van dingen doen. Of andersom. Dat kan leiden tot opgekropte frustratie die dan soms in één keer een weg naar buiten vindt. Dat kan irritant zijn voor je vrienden en je familieleden een disharmonisch intelligentieprofiel voor in de klas en op school. Hierdoor kunnen deze leerlingen op een positieve manier betrokken zijn bij wat er in de klas, op het schoolplein en bijvoorbeeld in de gymles samen met de andere kinderen wordt gedaan Disharmonisch intelligentieprofiel 2. TIB 2016 nummer 5 In editie TIB 2-2016 is de discussie omtrent het al dan niet bestaan van een 'disharmonisch ontwikkelde intelligentie' ter sprake gekomen. We hebben ingezoomd op het profiel waarbij de verbale capaciteiten relatief beter ontwikkeld zijn dan de handelende vaardigheden

Video: disharmonisch intelligentieprofiel Anita de Jong MS

Ook achter de naam van oudste zoon Wilco (16) staan de kwalificaties ADHD, PDD-NOS en een disharmonisch intelligentieprofiel. Sinds januari 2012 woont hij in een behandelgroep in Kampen en zijn grootste wens is om op den duur zelfstandig te wonen Problemen als gevolg van zeer wisselende adaptieve vaardigheden komen onder meer tot uiting binnen het conceptuele domein (een disharmonisch intelligentieprofiel en/of een disharmonisch neuropsychologisch profiel) of door discrepanties tussen de verschillende adaptieve domeinen. De totaalscore van het IQ ligt in de regel tussen 70 en 85 Praktische aanpak. Een gezin met een hij onderzocht zou worden op autisme en na bijna een jaar kwam er angststoornis en hechtingsproblematiek met een fors disharmonisch intelligentieprofiel uit. mijn zoon had inmiddels 4 scholen gehad en was telkens opgewonden dat hij naar een nieuwe school mocht maar na 3 maanden ging het toch weer mis en. Posted in Geen categorie | Tagged Disharmonisch intelligentieprofiel, faalangst, hoogbegaafde kinderen, Omgaan met perfectionisme, perfectionisme, Verbaal/performale kloof, Verminderd tijdsbesef, Werken onder tijdsdruk, Wisc IQ-test | Leave a comment. ZOEKEN. Search for: Pien van den Boorn-Reitsm

Is er sprake van een disharmonisch profiel? Somatische

Cognitieve problemen komen vaker voor bij kinderen met CP. Welke gevolgen deze problemen hebben op schoolprestaties, maar ook in de dagelijkse praktijk, kun je beter begrijpen met 'De piramide van leren en begrijpen'. In deze piramide kun je zien dat problemen binnen een bepaalde cognitieve vaardigheid ook de cognitieve vaardigheden beïnvloeden die daarop 'gebouwd zijn' [ hb-kind-forum.nl Ervaringenforum over en voor hoogbegaafde kinderen. Uitgebreid zoeken. Registrere

Wat is disharmonisch ontwikkelingsprofiel (verbaal

Disharmonisch intelligentieprofiel 30-11-2014 23:09 Wij hebben recent onze dochter van 7 jaar (groep 4) laten onderzoeken vanwege niet lekker in haar vel zitten, en op school flinke moeite hebben met oa rekenen en spelling terwijl iedereen (ook wijzelf en zij) verwachtte dat school een eitje voor haar zou zijn Plan van aanpak een IQ omstreeks 80 à 85 enerzijds en/of een disharmonisch intelligentieprofiel (beperkte) leerproblemen een ontwikkelingsperspectief, dat het uitstroomniveau gaat realiseren een vertraagde taalontwikkeling een vertraagde leesontwikkelin

Begeleiding bij disharmonisch IQ en NLD « Praktijk La Croi

verslaving en een disharmonisch intelligentieprofiel. 4. Daarnaast zijn we door de casussen heen geconfronteerd met enkele ethische passen binnen een WLZ-kader omdat deze een passende aanpak bieden. Over het algemeen komen kinderen in deze groep echter niet in aanmerking voor een WLZ-indicatie Net als dat binnen de RAKIT-2 wel een disharmonisch profiel gemeten kan worden, maar dat dit genuanceerd wordt door het gebruik van vier intelligentiefactoren. Update januari 2019: Inmiddels is de WISC-V intelligentietest uitgekomen, waarin het intelligentieprofiel niet meer vanuit een verbaal-performaal verschil beschreven staat Martin de Koning: 'We wisten al dat Arjan een disharmonisch intelligentieprofiel heeft. Dat wil zeggen dat hij alles snel op lijkt te nemen, maar hij verwerkt het niet. Het komt niet echt binnen. Voor hem is dat normaal, evenals de drukte in zijn hoofd. Hij weet niet anders. Maar wij hebben nog vier kinderen en voor hen is het soms wel te veel Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het verbale en het performale IQ. Het kan heel goed zijn dat iemand op het verbale gedeelte een hoge score haalt (en soms zelfs begaafd te noemen is), terwijl diezelfde persoon op het performale vlak rond of zelfs iets onder het gemiddelde zit. Dit wordt een disharmonisch profiel genoemd disharmonisch intelligentieprofiel. De scores op de. verbale subtests kunnen namelijk beïnvloed worden. door spraak- of gehoorproblemen, NT-2 problematiek. of door onzekerheid. In het laatste geval kan de. leerling dusdanig geremd worden in de spraak, dat dit. doorwerkt op zijn score op het betreffende onderdeel (Dotado, 2016)

De relatie tussen verschillende (dis)harmonische

Verbaal - visueel ruimtelijk kloof bij hoogbegaafde kinderen. Posted on 8 december 2015 Updated on 1 juli 2020. De ervaring leert dat veel problemen die hoogbegaafde kinderen ondervinden, voortkomen uit verveling en een gebrek aan cognitieve uitdaging op school en niet uit een eventuele kloof tussen het verbale IQ en het visueel-ruimtelijke IQ De Kennisrotonde van Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is het online loket voor de snelle beantwoording van vragen uit het onderwijs met kennis uit onderzoek. Iedereen die werkt in of nabij de onderwijspraktijk van het primair onderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs kan vragen stellen. Deze vragen beantwoordt de Kennisrotonde met wetenschappelijk gefundeerde. -Bij een disharmonisch intelligentieprofiel of geen IQ-score wordt er gekeken naar de Cito-score. Cito LVS of drempelonderzoek is leidend. -Cito Eindtoets 538-541 (533-537 is twijfel). -Cito LVS: A en B of I en II scores. -Als Cito en IQ niet matchen, dan worden aanvullende gegevens opgevraagd over schoolprestaties en leervoorwaarden

(Hoog)begaafd en een leerstoornis - Eureka

4.1.1 Disharmonisch intelligentieprofiel In afbeelding 3 wordt duidelijk gemaakt dat er één integrale aanpak moet komen, waarbij de school signaleert en informeert, en waarbij de zorgprofessionals vervolgens met handelings- en opbrengstgerichte plannen aan de slag gaan Disharmonisch intelligentieprofiel 2. Nikkie Laros TIB 2016 nummer 5 In editie TIB 2-2016 is de discussie omtrent het al dan niet bestaan van een 'disharmonisch ontwikkelde intelligentie' ter sprake gekomen

Disharmonisch profiel - Wij-leren

Praktische adviezen, tips uit de ervaring over hersenletsel aan professionals of betrokken omstanders. Denk ook aan de WMO ambtenaar, fysiotherapeut, menen die beroepshalve met NAH te maken krijgen maar ervaren dat ze te weinig kennis hebbe 'Disharmonisch intelligentieprofiel' Huiswerkbegeleiding en bijles kan al gauw oplopen tot een paar honderd euro per maand. Voor veel ouders in onze buurt is dat wel te betalen, zegt de vader. WISC-III: kinderintelligentietest De WISC-III is een kinderintelligentietest welke niet enkel inzicht biedt in de algemene intelligentie van een kind maar ook uitwijst welke cognitieve vaardigheden van het kind sterker en zwakker ontwikkeld zijn

de aanpak van deze leerlingen. Veel succes. Dirk Seresia Anny Cooreman Voorzitter vzw Die-'s-lekti-kus Ondervoorzitter vzw Die-'s-lekti-kus Frank Vandenbroucke Deze leerlingen hebben vaak een disharmonisch intelligentieprofiel met uitgesproken sterktes en zwaktes gedrag, ouders, executieve functies en disharmonisch intelligentieprofiel. SWV 30-10 PO 30-10 2 Een derde lijn is de hele werkwijze rond de TAC. Samen met de DBG-ers en de leden van de TAC Daarnaast biedt het plan van aanpak de mogelijkheid tot een grondige voorbereiding op de nieuwe ondersteuningsplan periode Disharmonisch intelligentieprofiel. Veel hoogbegaafde kinderen blijken een disharmonisch intelligentieprofiel te hebben, met uitgesproken sterktes en zwaktes. Zo zijn er leerlingen die vrijwel briljant presteren op het gebied van taalvaardigheden, maar op wiskundig vlak nooit verder komen dan een dikke onvoldoende Ongetwijfeld zullen de rekendeskundigen weten dat er leerlingen zijn die soms een heel disharmonisch intelligentieprofiel hebben en in Nederland nog heel vaak veroordeeld worden tot het laagste.

 • Lange rode leren jas.
 • Kapper highlights kosten.
 • Dhd xc2.
 • Golfparaplu UV bescherming.
 • Car wrapping.
 • Muziek Joan Baez.
 • Directeur Casino Blankenberge.
 • NAC NEC Opstelling.
 • Kanskaarten Monopoly maken.
 • Opleiding Rineke Dijkinga.
 • Action enveloppen.
 • Muziek plagiaat rechtszaak.
 • Sorry zeggen tekst.
 • Thai restaurant tervuursesteenweg Elewijt.
 • Poederbrief Ikazia.
 • Vogel Rok sprookje.
 • Cryolipolyse.
 • VEG Jamie Oliver.
 • Sterilisatie man Den Haag.
 • Wes Anderson Netflix.
 • Hamburger Hill wiki.
 • Skateboard les Arnhem.
 • Feestdagen Europa 2021.
 • Honden fotograferen in studio.
 • Groente voor een paard.
 • SOP SWV de Eem.
 • Alan Jackson Livin' on Love.
 • Puma trui Geel.
 • U turn Usher.
 • Film gijzeling Entebbe.
 • Ragdoll cattery west vlaanderen.
 • Black and Decker schuurvoet.
 • Voorbeeld assimilatie.
 • Hepatitis B titer waarden.
 • Zandvoort strand open.
 • Winkelcentrum Torremolinos.
 • Drugsgebruik per gemeente.
 • Dierenarts Gelderland.
 • Gekruide gehakt.
 • Zuko atla.
 • San Juan del Sur.