Home

Bordetella bronchiseptica kat

Bordetella bronchiseptica is een bacterie die bij katten luchtweginfecties kan geven. Deze bacterie is ook bekend als onderdeel van Besmettelijke hondenhoest (voorheen Kennelhoest) bij de hond. Honden die hiermee besmet zijn, vormen ook een risicofactor voor katten Wat is Bordetella bronchiseptica? Bordetella bronchiseptica (Bb) is een Gram-negatieve bacterie die de luchtwegen van zoogdieren kan koloniseren. Het is een primaire pathogeen van huiskatten, vooral in situaties met een hoge kattendichtheid zoals asiels en huishoudens met meerdere katten

Bordetella bij de kat – Vets & Pets

Bordetella bij de kat - Dierenkliniek Tiel-Drump

 1. Bij de meeste katten is de ziekte die wordt veroorzaakt door Bordetella bronchiseptica (Bb) onschuldig en zijn de symptomen na ongeveer 10 dagen verdwenen. Een levensbedreigende longontsteking kan zich vooral bij jonge kittens ontwikkelen
 2. Bordetella bronchiseptica ( B. bronchiseptica) is a bacterium that can cause disease in a number of animals, and also rarely in humans. This bacterium can be a cause of upper respiratory disease in cats, but is mainly a problem where cats are kept together in large groups such as rescue shelters and some breeding households
 3. Bordetella bronchiseptica (Bb) is a primary pathogen of domestic cats, particularly in high population density conditions such as rescue shelters and multicat households. Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis and Bb are closely-related Gram-negative coccobacilli that colonise the respiratory tracts of mammals

Bordetella bronchiseptica is zeer besmettelijk voor zowel honden als katten en kan van hond op kat, maar ook van kat op hond, overgedragen worden via rechtstreeks contact en door het inademen via de neus. Als er bij de hond besmettelijke hondenhoest (kennelhoest) is vastgesteld, dan kan het dus zijn dat de katten waarmee de hond in aanraking komt, ook besmet worden. Vacci De behandeling van een Bordetella-infectie bij de kat is betrekkelijk eenvoudig. Een therapie met antibiotica zal er voor zorgen, dat de infectie snel verdwenen is. Tegenwoordig bestaat er voor de kat een goede vaccinatie tegen Bordetella-bacterie (Bb). De katten worden geënt door een zeer kleine dosis (0.2ml) suspensie in de neus te druppelen Bordetella bronchiseptica is a Gram-negative bacterium that colonises the respiratory tract of mammals and is considered to every dog and cat.Canine parvovirus-2, canine adenovirus-2. Bordetella bronchiseptica is a small, gram-negative, rod-shaped bacterium of the genus Bordetella. It can cause infectious bronchitis in dogs and other animals, but rarely infects humans. Closely related to B. pertussis —the obligate human pathogen that causes pertussis (whooping cough); B. bronchiseptica can persist in the environment for extended periods

 1. Voor de meeste mensen is kennelhoest ongevaarlijk. Mensen met chronische luchtwegproblemen of een slechte weerstand (chemotherapie of AIDS) kunnen ziek worden van de Bordetella bacterie. Katten zijn over het algemeen niet erg gevoelig voor de ziekteverwekkers. Bordetella kan bij katten echter wel niesziekte of longontsteking geven
 2. Hoewel het risico dat immuundeficiënte mensen met Bordetella bronchiseptica geïnfecteerd worden erg klein is, wordt geadviseerd om katten die intensief in contact komen met immuundeficiënte mensen niet te vaccineren met dit vaccin. Deze mensen dienen zich te realiseren dat katten deze bacterie tot een jaar na vaccinatie kunnen uitscheiden
 3. Bordetella bronchiseptica. Bordetella bronchiseptica is een bacterie. Vroeger werd aangenomen dat deze bacterie alleen problemen veroorzaakte bij katten die met een andere ziekte zijn besmet. Bovendien nam men aan dat Bordetella maar weinig voorkwam. Onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat Bordetella zelfstandig het niesziektebeeld kan.
 4. Bordetella bronchiseptica is an uncommon bacterial disease of cats.. B. bronchiseptica is a small, gram-negative, rod-shaped bacterium of the genus Bordetella. It can causes mild self-limiting infectious bronchitis, but rarely infects cats. Closely related to B. pertussis — the obligate human pathogen that causes pertussis or whooping cough — B. bronchiseptica can persist in the.
 5. Overview: Bordetella bronchiseptica is a Gram-negative bacterium that colonises the respiratory tract of mammals and is considered to be a primary pathogen of domestic cats. It is sensible to consider B bronchiseptica as a rare cause of zoonotic infections. The bacterium is susceptible to common disinfectants
 6. Isolation of Bordetella bacteria where the cat is obviously ill is fairly easy. It's much more difficult to isolate Bordetella from samples taken from cats who are chronic carriers of the organism but don't show any signs of being sick, because many healthy cats will have positive cultures for Bordetella bronchiseptica

PawPed

Verwekker: Bordetella pertussis (gramnegatieve bacterie). Besmettingsweg: Druppelinfectie uit neus- en keelholte (hoesten, niezen). Incubatietijd: Meestal 7-10 dagen (spreiding 5-21 dagen). Besmettelijke periode: Van het begin van het catarrale stadium, voordat de typische hoestbuien beginnen, tot 3 weken na het begin van deze hoestbuien; totaal ongeveer 5 weken All cats can suffer from bordetella although it is much more common in those cats that live with others felines in overcrowded conditions, for example, in an animal shelter. The organism of the cat is in charge of eliminating this bacterium through the oral and nasal secretions and it is through these same secretions that another cat can be infected

Bordetella Bronchiseptica Infection in Cats

Bordetella bronchiseptica. Bordetella bronchiseptica is een veelvoorkomende oorzaak van respiratoire problemen bij onze huisdieren.. Deze kiem is facultatief pathogeen en komt dus ook voor in de luchtwegen van gezonde dieren. Dit is dus een opportunistische ziekteverwekker, die vooral dieren ziek maakt waarvan de luchtwegen reeds werden beschadigd door een andere pathogeen, zoals het. 7 Welsh R. Bordetella bronchiseptica infections in cats. J Am Anim Hosp Assoc 1996; 32: 153-158. 8 Little S. Bordetella bronchiseptica infection in a cat. Feline Pract 2000; 28: 12-15. 9 Binns S, Dawson S, Speakman A, Cuevas LE, Gaskell CJ, Hart CA, et al. Prevalence and risk factors for feline Bordetella bronchiseptica infection. Vet Rec. Bordetella bronchiseptica infections in cats. Welsh RD(1). Author information: (1)Oklahoma Animal Disease Diagnostic Laboratory, Oklahoma State University, Stillwater 74078, USA. Eleven cats from 10 different households or catteries were diagnosed with Bordetella bronchiseptica (B. bronchiseptica) infections

Alles over niesziekte bij kat | AniCura Nederland

Bordetella bronchiseptica infection in cat

 1. Disease Overview. Bordetella (also referred to as tracheobronchitis, canine cough [in dogs], and feline bordetellosis [in cats]) is a highly contagious respiratory disease in cats and dogs caused by the bacteria Bordetella bronchiseptica.It causes inflammation of the trachea and bronchi. Merck Animal Health Solutions. Italicize Bordetella bronchiseptica
 2. Bordetella bronchiseptica Vaccinatieschema hond, kat en konijn. 10/09/2020 26/07/2016 door Annette Bogtstra. Entschema Dierenarts De Laak hond, kat en konijn Onderaan op deze pagina kunt u zien waar de betreffende Nobivac vaccins tegen beschermen. Meer over het hoe en waarom van vaccineren
 3. Molly Varga BVetMed DZooMed MRCVS, in Textbook of Rabbit Medicine (Second Edition), 2014. 14.5.3 Bordetella bronchiseptica. Bordetella bronchiseptica has been isolated from a variety of animal species, including pigs, rats, dogs, cats, guinea pigs and rabbits. In rabbits, B. bronchiseptica appears to be relatively non-pathogenic although it has caused localized suppurative bronchopneumonia in.
 4. B. bronchiseptica is not host-specific and can be transmitted from one animal species (e. g. dog) to another (e. g. cat) and also to humans (zoonosis!). In dogs, Bordetella are known as a component of kennel cough and they are also responsible for respiratory tract diseases in cats, although coughing is not a characteristic symptom in cats

Cats in multicat homes, cat shelters, breeders and catteries are at risk from Bordetella bronchiseptica and URTD due to the effects of stress. Prevention is the best protection Vaccinating is the best way of protecting against Bordetella bronchiseptica Bordetella bronchiseptica infections in cats. Bordetella (often referred to as kennel cough in dogs) is a feline herpesvirus type 1: Like humans, cats are vulnerable to many diseases. ads/bitcoin1.txt. Potential kitten vaccinations your cat may receive. J am anim hosp assoc 1996; The cat and dog bordetella vaccine can help prevent the highly. My cat has these coughing attacks that last anywhere from 5 seconds to 45 seconds....about 1-2 times a day now....Took my kitty in to vet a few months ago wh.. Bordetella bronchiseptica infection in the cat. Speakman AJ(1), Dawson S, Binns SH, Gaskell CJ, Hart CA, Gaskell RM. Author information: (1)Department of Veterinary Pathology, University of Liverpool Bordetella bronchiseptica associated upper respiratory tract disease (URTD) is a complex disease. There is a considerable overlap between the clinical signs seen with other agents that can cause URTD, including feline calici virus (FCV) and feline herpes virus (FHV). In most cats the disease caused by Bordetella bronchiseptica (Bb) is mild and.

Video: Bordetella bij de kat - Vets & Pet

Bordetella bronchiseptica is een klein, Gram-negatieve, staafvormige bacterie van het genus Bordetella.Het kan infectieuze veroorzaken bronchitis bij honden en andere dieren, maar zelden mensen infecteert. Nauw verwant aan B. pertussis-de obligaat humaan pathogeen dat leidt pertussis (kinkhoest); B.bronchiseptica kunnen blijven in het milieu voor langere tijd A cross-sectional survey of a convenience-sample of 740 cats was undertaken to obtain an estimate of the prevalence of Bordetella bronchiseptica infection, and to identify risk factors that might predispose them to the infection. Data on individual cats and household variables, including disease sta Bordetella bronchiseptiica infection in t 1 ze cat Feline Bordefella bronchiseptica infection had received little consideration until recent years when it has been increasingly documented in association with respiratory disease. This article reviews current knowledge on the organism; its epidemiology

Een Bordetella-infectie bij kat en hond is betrekkelijk eenvoudig te behandelen. Een therapie met antibiotica zal er voor zorgen, dat de infectie snel verdwenen is. Tegenwoordig bestaat er voor de kat een goede vaccinatie tegen Bordetella (wordt voor de hond al heel lang gebruikt) Bordetella bronchiseptica is a gram-negative, obligate aerobic coccobacillus known to cause disease in domesticated animals and pets. In humans, B. bronchiseptica commonly leads to respiratory infections like pneumonia or bronchitis, and animal contact usually precedes the onset of symptoms. We report a case of post-traumatic B. bronchiseptica meningitis without recent surgery in the setting. Bordetella organisms, all of which are nonfermentative and catalase positive, are small, aerobic, gram-negative coccobacilli. Currently, there are eight species, four of which (B. pertussis, B. parapertussis, Bordetella bronchiseptica and Bordetella holmesii) cause human disease (Cherry and Heininger, 2014; Winn et al., 2006) Introduction. Cause: Bordetella bronchiseptica Bordetella bronchiseptica is a commensal organism (and potential pathogen) in the upper and lower respiratory tracts of many rabbits.; It appears to be relatively non-pathogenic in this species. Although rare, certain strains of the organism are thought to have increased pathogenicity and are capable of producing opportunistic infections

Bordetella - Kattenbeschermin

Infectieziekten en vaccinatie bij uw kat Infectie ziekten kunnen uw kat ernstig ziek maken, ze kunnen zelfs levensbedreigend zijn. Tegen een aantal infectieziekten kunnen we uw kat beschermen door middel van een vaccinatie, ook wel bekend als de enting. Een vaccin stimuleert de natuurlijke afweer, zo kan uw kat een natuurlijke immuniteit (bescherming) opbouwen tegen bepaald Bordetella bronchiseptica Cats In cats clinical signs of B. bronchiseptica infection range from fever, coughing, sneezing and ocular discharge, which may resolve within 10 days to severe pneumonia (especially in kittens under 10 weeks of age) and cyanosis. The reported prevalence of B. bronchiseptica in cat populations i Bordetella bronchiseptica causes infections of the respiratory tract in swine and other mammals and is a precursor for secondary infections with Pasteurella multocida. Treatment of B. bronchiseptica infections is conducted primarily with antimicrobial agents. Therefore it is essential to get an overview of the susceptibility status of these bacteria Bordetella is a bacterial illness caused by Bordetella bronchoseptica that affects dogs and cats. When the disease is caused by a single agent it is known as Bordetellosis. According to Animal Planet, Bordetella bronchiseptica organisms attach themselves directly to the cilia of your pet's respiratory cells in the respiratory tract, paralyzing them

(PDF) Bordetella Bronchiseptica Infection in Cat

Bordetella bronchiseptica - Wikipedi

Author summary Bordetella species are infectious bacterial respiratory pathogens of a range of animals, including humans. Bordetellae grow in two phenotypically distinct phases, each specifically expressing a large set of genes. The Bvg+ phase is primarily associated with respiratory tract infection (RTI) and has been well studied. The similarly large set of genes specifically expressed. Bordetella bronchiseptica is a small, Gram-negative, rod-shaped bacterium of the genus Bordetella. It can cause infectious bronchitis in dogs and other animals, but rarely infects humans. Closely related to B. pertussis—the obligate human pathogen that causes pertussis (whooping cough); B. bronchis Bordetella bronchiseptica is a bacterium that is commonly associated with the respiratory disease in dogs that causes kennel cough, or infectious tracheobronchitis. The Bordetella vaccine for dogs protects against this specific bacterium and is widely available to keep your dog safe from kennel cough

Bordetella bronchiseptica (B.bronchiseptica) is a frequent cause of respiratory infections in animals but rarely causes serious infection in humans. We present a rare case of B. bronchiseptica pneumonia in a patient with lung cancer. A 52-year-old white male with non small cell lung cancer developed fever during treatment with nivolumab Mycoplasma and bordetella are both bacterial infections that can wreak havoc with Kitty's health. While overlapping symptoms occur, there are others specific to the particular infection. Your vet will need to run tests for the correct diagnosis and treatment, as other bacteria and viruses also mimic these diseases

The Bordetella vaccine is given to cats to help prevent the infectious Bordetella bronchiseptica respiratory disease. Your vet can administer the vaccine to your cat; although, the decision about whether to go ahead with the vaccination depends a lot on your cat's age and lifestyle By Manon Desjardins et Paloma Jacquet Introduction Bordetella bronchiseptica is a gram-negative, rod-shaped commensal (and possible pathogen) in many wild and domestic animals (figure 1). It colonizes the respiratory tract and is associated with various lung-related infections. Although many B. bronchiseptica strains possess toxins with the potential to destroy tissue, diseases produced by B. Bordetella in dogs is a bacterium (full name: Bordetella bronchiseptica) that often causes respiratory disease. It's one of the most common causes of the disease known colloquially as kennel cough Kat. 4.2 Indicaties voor gebruik met specificatie van de doeldiersoort Actieve immunisatie van katten, van 1 maand of ouder, ter vermindering van de klinische symptomen van met Bordetella bronchiseptica geassocieerde voorste luchtweginfecties. Aanvang van immuniteit: in 8 weken oude katten is aangetoond dat binnen 72 uur na vaccinati

Bordetella bronchiseptica is an easily contracted bacteria that causes a hacking cough or, occasionally, a snotty nose. Any pet can get the disease, and except in severe cases, a round of antibiotics is usually all that's needed to treat it. In fact, many cases are mild and self-limiting enough that they require no treatment whatsoever Helps CR ,Lait P ,Damhuis A , et al. Factors associated with upper respiratory tract disease caused by feline herpesvirus, feline calicivirus, Chlamydophila felis and Bordetella bronchiseptica in cats: Experience from 218 European catteries.Vet Rec. 2005;156: 669-7

BORDETELLA BRONCHISEPTICA BIJ VARKENS VRAAG In de praktijk is Bordetella bronchiseptica een kiem die regelmatig gevonden wordt bij var - kens en klinische problemen als niezen vanwege den, katten, knaagdieren, konijnen, vogels en paarden. Deze dieren kunnen asymptomatisch drager zijn van d Bordetella bronchiseptica is a highly infectious respiratory disease that affects cats and dogs. However, it doesn't affect all cats; kittens, and older cats with weakened immune systems are at the greatest risk of catching it

Kennelhoest Medisch Centrum Voor Diere

 1. Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voert diagnostiek uit voor Bordetella pertussis (kinkhoest). U vindt hier de informatie uit het Nationaal Diagnostisch Vademecum Infectieziekten. Meldingsplicht Kinkhoest is een Groep B2 meldingsplichtige infectieziekte
 2. Read Bordetella bronchiseptica infection in the cat, Journal of Small Animal Practice on DeepDyve, the largest online rental service for scholarly research with thousands of academic publications available at your fingertips
 3. ed by PCR on swab samples. An ELISA was applied to deter
 4. The term Bordetella refers to a genus of three pathogenic bacteria thatcan affect humans and other animals, such as sheep:. Bordetella pertussis; Bordetella parapertussis; Bordetella bronchiseptica; Despite affecting humans only rarely, Bordetella bronchiseptica causes common diseases in dogs. Infection by these bacteria is manifested through the disease known as kennel cough
 5. Dawson S, Jones D, McCracken C M et al (2000) Bordetella bronchiseptica infection in cats following contact with infected dogs. Vet Rec 146 (2), 46-48 PubMed. Binns S H, Dawson S, Speakman A J et al (1999) Prevalence and risk factors for feline Bordetella bronchiseptica infection. Vet Rec 144 (21), 575-580 PubMed
 6. Bordetella bronchiseptica is a common cause of respiratory infection in dogs and cats. The disease has a high morbidity but low mortality and is diagnosed in individual pets as well as in group.
 7. Bordetella bronchiseptica Bordetellosis is een luchtweginfectie die wordt veroorzaakt door de bacterie B. bronchiseptica. Symptomen van deze infectie zijn: • hoesten • traanogen • neusuitvloeiing • niezen • koorts Deze bacteriële infectie komt voor bij katten en honden

Bordetella bronchiseptica is mostly closely related to Bordetella pertussis and Bordetella parapertussis, both of which are believed to have risen originally from Bordtella bronchiseptica. It is believed that the species diverged 3.5 million years ago through decay of the Bordetella brochiseptica genome, as seen through a large-scale gene loss of the two subsequent species Alle katten kunnen last hebben van bordetella, hoewel het veel vaker voorkomt bij katten die met andere huiskatten leven in overvolle omstandigheden, bijvoorbeeld in een dierenasiel. Het organisme van de kat is verantwoordelijk voor het elimineren van deze bacterie via orale en nasale secreties en het is via dezelfde secreties dat een andere kat kan worden geïnfecteerd

Nobivac Bb bijsluiter - diergeneesmiddelen

B. BRONCHISEPTICA INFECTIONS 245 TABLE 2. Antimicrobial susceptibility pattems ofB. bronchiseptica %Susceptible or MICgob (Lg/ml) [range] for designated investigators Antimicrobial agent Woolfrey and (susceptibility break-Bemis et al. Fass and Bar- Appelbaum Strandberg et al Kurzynski Pijpers et al. Mortensenet al Moody(presentpoint, pg/ml)a (11), nishan (60), et al.(4), (155), Para-influenza en Bordetella bronchiseptica, mede veroorzakers van kennelhoest. ⇨ Kennelhoest wordt veroorzaakt door meerdere factoren: De virussen: Para-influenza type 2, het honden Adenovirus type 2 en het Canine distemper virus. De bacteriën: Bordetella bronchiseptica en Mycoplasma cynos kunnen betrokken zijn bij kennelhoest. Kat De Bordetella bronchiseptica komt zeer algemeen voor in de neus bij varkens en kan bij biggen tot circa zes weken aantasting van de neusschelpen veroorzaken. Het gif van de bacterie veroorzaakt in het algemeen slechts geringe afwijkingen aan de neus en geeft geen of weinig groeivertraging Bordetella (/ ˌ b ɔːr d ə ˈ t ɛ l ə /) is a genus of small (0.2 - 0.7 µm), Gram-negative coccobacilli of the phylum Proteobacteria. Bordetella species, with the exception of B. petrii, are obligate aerobes, as well as highly fastidious, or difficult to culture.All species can infect humans. The first three species to be described (B. pertussis, B. parapertussis, B. bronchiseptica.

Niesziekte Dierenkliniek Hoogvel

Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis and Bordetella bronchiseptica are closely related Gram-negative β-proteobacteria that colonize the respiratory tracts of mammals. B. pertussis is a. Bordetella pertussis bactericide testen, waarmee het doden van bacteriën wordt gemeten, worden ook geoptimaliseerd en geïmplementeerd. Met het gebruik van verschillende groepen van gevaccineerde personen wordt de correlatie met bescherming tegen kinkhoest bestudeerd Bordetella bronchiseptica in cats: preliminary findings. 2nd European Congress of the Federation of European Companion Animal Veterinary Association; 1995: 347. 2. Coutts AJ, Dawson S, Binns S, Hart CA, Gaskell CJ, and Gaskell RM. Studies on the natural transmission of Bordetella bronchiseptica in cats. Vet Microbiol 1996; 48: 19-27. 3

Genus Bordetella is a bacterium well known in the veterinary community. This video demonstrates a quick way to understand the fundamentals of the bacterium,. Bordetella pertussis is de bacterie die kinkhoest veroorzaakt. Bij deze luchtweginfectie veroorzaakt het tevens een verminderde ciliaire activiteit (ciliostase). Het is niet duidelijk via welk mechanisme dit gebeurt. Bordetella is een aerobe bacterie en maakt deel uit van de gram-negatieve coccobacillen (waaronder ook brucella).Er zijn geen gezonde dragers van deze bacterie Bordetella Bronchiseptica in Cats Until recently, Bordetellabronchiseptica was considered an uncommon cause of respiratory disease in cats, and then only as a secondary agent. Today, it appears to be a primary respiratory pathogen in cats Bordetella bronchiseptica gene for 16S rRNA, partial sequence, strain: NBRC 13691: AB680479: 1456: ENA. 518 tax ID * [Ref.: #5042] Bordetella bronchiseptica ATCC 19395 16S rRNA, partial sequence: U04948: 1464: ENA. 518 tax ID: Genome sequence information: Only first 5 entries are displayed. Click here to see all

Bordetella - Cat - Vetboo

Pathological effects of Bordetella bronchiseptica. The inflammatory response to Bordetella bronchiseptica infection is initiated by damage to the respiratory epithelium causing the release of inflammatory cytokines.. The release of toxins following colonisation is responsible for local and systemic inflammatory damage for the first 3-5 days after infection Bordetella bronchiseptica and Pasteurella pneumotropica infection in conventional and germfree rats. Laboratory Animal Science 22, 844-9 Chanter N, Magyar T , Rutter JM (1989) Interactions between Bordetella bronchiseptica and toxigenic Pasteurella multocida in atrophic rhinitis of pigs. Research in V eterinary Science 47, 48-5 Bordetella spp. were grown on plates of Difco Bordet-Gengou agar (BD, cat. 248200) supplemented with 10% sheep defibrinated blood and 20 μg/mL working concentration of streptomycin 28,112 Semantic Scholar extracted view of Bordetella bronchiseptica in a closed cat colony by H. Elliot Bacteriological VariationAmongBordetella bronchiseptica Isolates fromDogsandOtherSpecies DAVID A. BEMIS,* HELENA. GREISEN, AND MAXJ. G. APPEL JamesA.BakerInstitute forAnimalHealth, Cornell University, Ithaca,NewYork14853 Receivedfor publication 13 December1976 Bacteriological properties of 50 isolates ofBordetella bronchiseptica were compared

Bordetella bronchiseptica infection in cats

Geef de kat daarnaast een comfortabel en warm plekje. Dragers. De meeste katten die herstellen van niesziekte worden zogenaamde 'dragers'. Een kat die drager is van niesziekte, is zelf niet ziek, maar scheidt wel virusdeeltjes uit in het speeksel, traanvocht en neusvocht en is daarmee een bron van infectie voor andere katten Prevention of Bordetella bronchiseptica: There is supposedly an internasal vaccine available, however it is not given as a routine. Vaccination against Feline Bordetella is not normally indicated except in situations where a cat will have contact with other strange cats such as in a cattery or in the case of an outdoor cat Bordetella bronchiseptica. MATERIAL SAFETY DATA SHEET - INFECTIOUS SUBSTANCES . SECTION I - INFECTIOUS AGENT . NAME: Bordetella bronchiseptica . SYNONYM OR CROSS REFERENCE: Bacillus bronchiseptica, Brucella bronchiseptica, Hemophilus bronchiseptica, Kennel cough (in dogs), atrophic rhinitis (in swine

Feline Bordetella - Kennel Cough in Cats Symptoms, Causes

Vaccinatieschema´sLezing Paul Overgaauw HAS DierDay 18 nov 2010

Bordetella Infection In Cats - Animal Friend

For the immunisation of dogs against Bordetella bronchiseptica infection, a contributing factor to the canine cough syndrome.. INDICATIONS FOR USE The vaccine is used for the immunisation of dogs against colonisation of the upper and lower respiratory tract, nose and throat with Bordetella bronchiseptica.It may be given alone or used as a diluent for other vaccines FINAL DIAGNOSIS Feline Panleukopenia and Bordetella bronchiseptica bronchopneumonia. History: A male domestic shorthaired cat, reportedly 3 months of age, was submitted for necropsy to the Purdue Animal Disease Diagnostic Laboratory. Upon presentation to the referring veterinarian, the kitten was recumbent and severly dehydrated with pale mucus membranes and a temperature of 96 F. The owner.

Alles over niesziekte bij kat AniCura Nederlan

Bordetella bronchiseptica is involved in respiratory tract infections mainly in dogs and pigs but may also cause infections in humans. Valid and representative data on antimicrobial susceptibility of B. bronchiseptica is rare. Approved antimicrobial susceptibility testing methods have been published, but very few clinical breakpoints are available Email; Cite ; Find in a library http://dx.doi.org/10.1111/j.1748-5827.1999.tb03074.x Download RIS File Export to Zotero; Export to EndNot

vakantieBesmettelijke Hondenhoest - Sterkliniek Dierenartsen

Intriguingly, both these Bordetella subspecies appear to have evolved independently — and very recently — from a third (B. bronchiseptica) that infects a range of mammals, including humans. Why has this progenitor twice given rise to a virulent, highly transmissible, human-specific pathogen Bordetella bronchiseptica: Taxonomy navigation › Bordetella All lower taxonomy nodes (66) Common name i-Synonym i: Alcaligenes. Bordetella Bronchisepta Infection in Guinea Pigs. Respiratory infections are quite common in guinea pigs, and often they are a result of a bacterial infection. One such bacteria is Bordetella bronchisepta, which mainly affects the respiratory tract

 • Tafel van 8 liedje.
 • STIJLDANS puzzelwoord.
 • Pepe kekistan anthem.
 • Gewicht knieprothese.
 • Zwarte slaapkamer meubels.
 • Sent Waninge Stadskanaal.
 • Archery Service Center.
 • Knoflooksaus voor kapsalon.
 • Honda CRV hybride test.
 • Nobu Hotel Marbella.
 • Lavendel symboliek.
 • Sheltie blue merle pups te koop.
 • Deel een koe.
 • Astra cart in menu.
 • Mi Moneda Charm.
 • Werken bij AH.
 • Slogan over fietsen.
 • Elektrisch hek motor.
 • Startrelais John Deere Zitmaaier.
 • Indesit vaatwasser DIFP 28T9 handleiding.
 • Medisana 60059.
 • Keralit Montagebedrijf.
 • Tekenles Amsterdam Oost.
 • Hoe heet een inwoner van Venezuela.
 • Startlijsten Schijndel.
 • Soorten beleg.
 • Tankinhoud Yamaha Dragstar 650.
 • Westerpark restaurant.
 • Militaire afkortingen Engels.
 • Percussieband Eindhoven.
 • Blauwe Kruis Oostende katten.
 • Massastart Schaatsen uitslag.
 • Vrouw Pontius Pilatus.
 • Foute kerstballen.
 • Potgrond kamerplanten Welkoop.
 • Mbo Kunstacademie.
 • Camping for sale Slovenia.
 • Kundalini Yoga Gouda.
 • Vocht uit navel baby.
 • Deloitte webshop.
 • Gevoelszenuw knie.