Home

Wat is een decimaal Wikikids

Talstelsel - Wikikids

Breuk (rekenen) - Wikikids

decimaal. een decimaal is een cijfer achter de komma. en een voorbeeld 4,5 en dan is de 5 een decimaal. en het wordt vooral gebruikt bij wiskunde. het is een wiskundig woord voor cijfer achter de komma Een decimaal is het cijfer achter de komma. Voorbeeld in 5,24 is 24 de decimaal In deze video leer je hoe je een decimaal getal kunt herkennen

Een depressie is een psychische ziekte. Het betekent dat iemand lange tijd heel somber is en nergens meer plezier in heeft. Dit kan weken zijn, maanden of zelfs nog langer. Kenmerken. Naast somberheid zijn er vaak ook andere kenmerken: Problemen met slapen, in slaap vallen of weer snel wakker worden. Soms juist geen energie om op te staan decimaal - Bijvoeglijk naamwoord 1. tientallig ♢ Is dat een decimale breuk? decimaal - Zelfstandignaamwoord 1. elk van de eenheden van het decimale stelsel die kleiner zijn dan één ♢ Dit getal dient afgerond te worden op drie decimalen

Decimaal - Wikipedi

 1. Wiskunde bestaat uit twee woorden, wis en kunde. Wis is een ander woord voor precies. Denk bijvoorbeeld aan de uitdrukking wis en zeker, wat iemand zegt als hij/zij iets 100 procent zeker weet. Kunde is een ander woord voor leer of wetenschap. Wiskunde draait dus om precisie. Een wetenschap die zich bezighoud met wiskunde heet een wiskundige
 2. Decimaal betekent tientallig. Het decimale talstelsel is een systeem om getallen weer te geven met behulp van de tien cijfers 0 tot en met 9. De naam is afgeleid van het Latijnse woord voor tiende (decimus). == Beschrijving == === Opbouw van getallen === De 10 cijfers van het decimale systeem zijn: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9
 3. Kommagetallen worden ook wel decimale getallen genoemd. 4 is dus geen decimaal getal, maar 4,2 wel. De cijfers achter de komma noem je decimalen. 7,21 is een getal met 2 cijfers achter de komma, dit is dus een getal met 2 decimalen. De getallen achter de komma hebben ook een waarde. Het getal 2,1 is hetzelfde als 2,10 en 2,100 enz
 4. Waarde. Het getal pi krijg je altijd als je de omtrek van een cirkel deelt door de diameter van de cirkel.. De cijfers achter de komma bij het getal π houdt nooit op. Als je op papier rekent is 3,14 meestal genoeg.. Een gedeelte van de waarde van pi is: 3, 1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 8214808651 3282306647.
 5. In deze theorie leer je wat de regels zijn voor het afronden van een decimaal getal en hoe je deze kunt toepassen. Methode. Afronden. Als je afrondt op twee decimalen dan kijk je naar het derde decimaal. Wil je afronden op drie decimalen, dan kijk je naar het vierde decimaal. Je kijk dus altijd naar het eerstvolgende decimaal

Een decimaal getal is een getal met cijfers voor en achter de komma. Net als een breuk is dit een manier om een gebroken getal weer te geven. In het decimale stelsel worden alle hele getallen weergegeven met behulp van tien verschillende cijfers. Om ook niet-hele getallen te kunnen noteren, wordt een eenheid opgedeeld in tienden 2,36 bestaat uit 2 decimalen namelijk de 3 (tienden) en de 6 (hondersten). -42567,00006 bestaat uit 5 decimalen namelijk 0, 0, 0, 0 en 6. Dus een decimaal getal is een getal dat decimalen bevat, het aantal decimalen is het aantal cijfers achter de komma Wat is een vragend voornaamwoord (Wat doe jij daar?), een betrekkelijk voornaamwoord (Doe wat je niet laten kunt), een onbepaald voornaamwoord (Ik voel wat; Van alles wat), een onbepaald hoofdtelwoord (Geef me wat geld, want ik zit vreselijk aan de grond), een bijwoord (Hij is wat bangelijk; Wat een drukte!), een tussenwerpsel (Wat! Jij ook al?) of een zelfstandig naamwoord. Copyright Disclaimer under Section 107 of the copyright act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, sch.. In dit onderdeel gaan we leren wat een decimaal getal is en hoe we dit visueel kunnen weergeven op een getallenlijn. We gaan ook optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen met decimale getallen

Een decimaal getal is een getal met cijfers voor en achter de komma. Net als een breuk is dit een manier om een gebroken getal weer te geven.. In het decimale stelsel worden alle hele getallen weergegeven met behulp van tien verschillende cijfers. Om ook niet-hele getallen te kunnen noteren, wordt een eenheid opgedeeld in tienden. Elk tiende deel wordt opnieuw opgedeeld in tienden. Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. https://wikikids.nl/index.php?title=Een_stuk_of_wat&oldid=61396 Met decimaal neem ik aan dat u eigenlijk decimale markering bedoelt. Er zijn twee vormen van punten en twee vormen van decimale markering (en voorheen een derde) in termen van talen op basis van het Latijnse alfabet. De vormen van de stip zijn een stip op de lijn (.), Ook een punt of een punt genoemd, en een gecentreerde stip (·) Een ander risico van aderverkalking is dat de vaatwand verslapt. Het bloedvat wordt dan op een plek juist wijder in plaats van nauwer. Dit heet aneurysma. Een aneurysma kan scheuren en zo een inwendige bloeding geven. Hoe voorkomt u aderverkalking? Aderverkalking is niet helemaal te voorkomen, maar u kunt wel wat doen om het proces flink te. Een decimaal getal omzetten naar een octaal. Octaal is het getallenstelsel met grondtal 8, waarbij alleen de cijfers 0 tot en met 7 worden gebruikt. Het grootste voordeel is het gemak waarmee je converteert naar het binaire stelsel..

Een oude eenheid van vermogen is de paardenkracht (pk), ondanks de verwarrende naam dus geen kracht maar een vermogen. Bij auto's kom je deze eenheid in het spraakgebruik nog wel tegen. Een van Watt afgeleide eenheid voor energie (via E=P.t) is de kWh, of kilowattuur. Deze kom je tegen op de elektriciteitsrekening thuis ISIS staat vrij vertaald voor 'Islamitische Staat in Irak en Syrië'. De beweging zaait dood en verderf onder iedereen die zich niet wil bekeren tot de islam. Hoewel IS verslagen lijkt in Irak en Syrië, is de Islamitische Staat niet verdwenen

Rekenen/Decimaal stelsel. Uit Wikibooks < Rekenen. Naar navigatie springen Naar zoeken springen. De eerste tien getallen 0, 1, Dit getallenstelsel, het decimale stelsel, is een positiestelsel en heeft aan de tien cijfers genoeg om alle denkbare getallen op te schrijven (noteren) Een decimaal (positineel) getallensysteem of talstelsel is een positioneel talstelsel dat gebaseerd is op machten van 10: 10-2 = 0,01, 10-1 = 0,1, 10 0 = 1, 10 1 = 10, 10 2 = 100, 10 3 = 1000, enz. Opgave(n) bij dit kernbegrip. Decimaal naar binair getal. Wat staat er op de bankrekening? Sign in. Het omzetten naar een decimaal is wat lastiger, maar heb je het eenmaal door, dan kun je dit gemakkelijk herhalen voor elk getal. Stappen. Deel 1 van 3: Het omzetten van hexadecimaal naar binair. 1. Converteer elke hexadecimale teken naar een binair getal met 4 cijfers

Decimaal talstelsel - Wikipedi

 1. m = de zesde decimaal staat voor miljoensten; Een paar voorbeelden: 0,06 = 6 honderdsten = 0,032 = 32 duizendsten = 0,000004 = 4 miljoensten = 0,000456 = 456 miljoensten = Instellingen. Mijn gegevens. Help | Contact. Beter Spellen. Beter Rekenen. NU Beter Engels. NU Beter Duits
 2. Als je dit ooit tegenkomt in een som, dan is de snelste manier om meteen te zeggen, OK ik heb 18%, alles voor de procent procent, zou gelijk moeten zijn aan In dit geval 18 / 100 een andere manier is om het te zien als 18.0% Ik heb een nul toegevoegd, zodat je de decimaal ziet maar als je het als decimaal wilt weergeven zonder de procent, schuif je gewoon de decimaal 2 plaatsen naar links dus.
 3. Wat is een decimaal String ? Computerprogramma's en website scripts kunnen data waarden van verschillende types slaan . Toepassingscode slaat vaak gegevenswaarden als variabelen , die kunnen modelleren tekenreeksen , verschillende soorten nummer en meer

Een wiki (zelden ook WikiWiki) is een verzameling hypertekstdocumenten, inclusief de hiervoor benodigde software.Een wiki is een applicatie of computerprogramma, waarmee webdocumenten door meer redacteuren samen kunnen worden bewerkt. Bekende voorbeelden van wiki's zijn Wikipedia, Catawiki en Wikia. De term is afgeleid van het Hawaïaanse woord wiki, dat 'snel, vlug, beweeglijk' betekent Wat heeft IQ met een verstandelijke beperking te maken? De ernst van een verstandelijke beperking wordt mede bepaald aan de hand van het IQ. Om een verstandelijke beperking vast te stellen, wordt gekeken naar het IQ en hoe iemand functioneert in het dagelijks leven

Wat is de functie van een sjamaan? Sjamanisme gaat ervan uit dat alles een ziel heeft en in essentie dezelfde energie is. Dit geldt niet alleen voor bijvoorbeeld bomen, dieren en mensen, maar ook voor natuurwezens in de onzichtbare wereld. Een sjamaan is een bemiddelaar tussen de spirituele en de fysieke wereld Getallen afronden tot op een tiende. In veel situaties is het nodig om getallen af te ronden tot op een tiende, zodat je er makkelijker mee kunt werken. Zodra je begrijpt wat tientallen en honderdtallen zijn, is het proces vergelijkbaar.. Wat Betekent decimaal getal? De betekenis van decimaal getal is: weergave van een getal volgens de decimale schrijfwijze, die anders is dan bijv. de Romeinse. Betekenis decimaal getal. Er is al veel gezocht naar de betekenis van decimaal getal en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis Een verzorgingsstaat is een sociaal systeem waarin de staat primaire verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van zijn burgers, zoals in kwesties van gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en sociale zekerheid.Ook wordt de term verzorgingsstaat gebruikt voor een land waarin een dergelijk systeem werkt

Een decimaal omzetten naar een breuk. Een decimaal omzetten naar een breuk is niet zo ingewikkeld als het lijkt. Volg onderstaande stappen om te leren hoe je dat doet. Schrijf de decimaal op. Als de decimaal eindig is, houdt deze na een of.. Aramidevezels zijn hoogwaardige synthetische vezels met moleculen die zich kenmerken door relatief rigide polymeerketens. Deze moleculen zijn verbonden met sterke waterstofbruggen die de mechanische belasting zeer efficiënt overbrengen. Hierdoor kunnen ketens worden gebruikt met een relatief laag moleculair gewicht. De term aramide is een afkorting van aromatische polyamide. We gaan de breuk elf vijf-en-twintigste een decimaal getal maken. We ronden het af op de meest dichtstbijzijnde duizendste. Elf vijf-en-twintigste is hetzelfde als elf gedeeld door vijf-en-twintig Dus we kunnen letterlijk 25 delen door 11 en wat we dan krijgen is het decimale getal wat bij de breuk 11/25 hoort En omdat dit minder dan de Enen is gaan we in de plaats van de Tienden en. Decimaal-rekening - de rekening der tiendeelige breuken, breuken wier noemer steeds tien of een macht van 10 is. Men schrijft bij deze breuken om der eenvoudigheid wille den noemer niet, omdat daar zooveel nullen achter de eenheid komen, als er cijfers in den teller voorkomen

Alle films en veel video's hebben een vaste opbouw. De belangrijkste figuur is de hoofdpersoon. Hij of zij heeft een doel, maar wordt tegengewerkt door een slechterik. Bij een film staat dit allemaal beschreven in het scenario Wat is fascisme? Fascisme, een erg moeilijk begrip. Het doet bij de meeste mensen vast wel een belletje rinkelen. Namen als Benito Mussolini en Adolf Hitler komen dan vaak naar boven. Maar wat is samengevat de betekenis van fascisme? Wat zijn de belangrijkste kenmerken? Kenmerken fascisme Het fascisme heeft een aantal belangrijke kenmerken Wat meteen bleek: Splinter is een heel slechte leugenaar. Hij stapte uit, kreeg de keuze tussen geld of een joker en koos - uiteraard - voor de joker. Terug in de bus zei hij echter dat hij voor het geld had gekozen, maar hij zag eruit als een kind dat stiekem iets uit de koektrommel had gejat. Iedereen kon zien dat hij loog Wat is psychologie? Psychologie is een veel besproken onderwerp de laatste jaren, maar wat houdt het nou eigenlijk in? Definitie: Psychologie is een wetenschap waarbij het gedrag bestudeerd wordt en waarbij die gedragsevidentie gebruikt wordt om de interne processen te begrijpen die aan dat gedrag ten grondslag liggen

Bij een herseninfarct wordt een bloedvat in de hersenen plotseling afgesloten. Een deel van de hersenen krijgt te weinig zuurstof en er ontstaat uitval. Lees over herseninfarct Wat er in dit verhaal gebeurt wordt nu echter niet als een goed voorbeeld gezien van wat tegenwoordig wordt verstaan onder serendipiteit. Voorbeelden van serendipiteit. Een van de eerste röntgenfoto's / Bron: Wilhelm Röntgen, Old Moonraker, Wikimedia Commons (Publiek domein Door een uitvaartverzekering af te sluiten worden nabestaanden niet opgezadeld met kosten die komen kijken bij de uitvaart. Dat is wel zo prettig, want de kosten van een uitvaart liggen gemiddeld op 6.000 a 10.000 euro. Daarnaast neemt het afsluiten van een uitvaartverzekering bepaalde organisatorische werkzaamheden uit handen Wat is de betekenis van Decimaal-maat? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord Decimaal-maat. Door experts geschreven

Wikikids Wat is een atoom? De hoeveelheid straling die een radioactieve stof uitzendt, hangt direct samen met de hoeveelheid aanwezige stof. Zo'n atoom noem je dan een ion. Als deze straling op planten of dieren komt, kunnen de atomen dus worden beschadigd. Die zit op een as die een generator 5 aandrijft Een profetie is een boodschap die geïnspireerd is door God, een goddelijke openbaring. De Bijbel zegt dat profeten namens God spraken 'zoals zij door heilige geest werden meegevoerd' (2 Petrus 1:20, 21).Een profeet is dus iemand die een boodschap van God ontvangt en die boodschap vervolgens aan anderen doorgeeft (Handelingen 3:18).Hoe kregen profeten informatie van God

Een relatiegeschenk is een geschenk of cadeau dat men geeft aan (zaken)relaties en personeel op of voor een speciale gelegenheid. Deze geschenken hebben meestal een opdruk van het logo van het bedrijf, instelling, vereniging of club die de artikelen schenkt Wat is een diëtist? De specialist op het gebied van voeding. Een diëtist is een specialist op het gebied van voeding, zowel bij ziekte als gezondheid. U kunt bij de dietist van DPS Dieetkunde terecht voor begeleiding bij medische klachten zoals o.a. de ziekte van Parkinson,.

Decimaal stelsel - Wikipedi

Wat is de betekenis van Binary-to-decimal conversion? 1985. Woordenboek automatisering. Henk Biemond - 1985 Binary-to-decimal conversion. Binair-decimaal omzetten Het omzetten van een binair gecodeerd getal in een gelijkwaardig decimaal getal; dit wil zeggen het omzetten van een getal met grondtal 2 in een getal met grondtal 10. toon meer. Eerst nog even kort over Wikipedia, want het is wel handig om te weten hoe Wikipedia werkt voor we overgaan naar WikiKids. Wikipedia is een wiki, wat inhoudt dat het vrij te bewerken is voor iedereen. Het bijzondere aan Wikipedia is dat dus jij en ik ook iets kunnen toevoegen en weghalen Procent, decimaal, breuk. Procenten geven de verhouding weer tussen een deel en het grotere geheel. Naast procenten kun je een verhouding ook uitdrukken als decimaal (het groter geheel is dan niet 100%, maar 1), als breuk (bijvoorbeeld 3/4, ofwel 3 van de 4) of als promille (het groter geheel is dan niet 100% maar 1000‰, zie hieronder voor meer informatie over promille) MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen jou en zorgprofessionals. Deze uitwisseling vindt plaats via een PGO, een persoonlijke gezondheidsomgeving. Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een website of app, waarin je informatie over je eigen gezondheid bij kan houden en actief aan de slag kan gaan met je gezondheid Wat is de betekenis van decimaal-teeken? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord decimaal-teeken. Door experts geschreven

Wat de EU doet. Het EU-gezondheidsbeleid is gericht op de aanpak van ernstige gezondheidsbedreigingen in de hele EU, het voorkomen van ziekten en het verzekeren van gelijke kansen op een goede gezondheid en hoogwaardige gezondheidszorg voor iedereen. Een gezonde bevolking is ook goed voor de economie. Daarom streeft de EU ernaar de toegankelijkheid, doeltreffendheid en veerkracht van. neXio is een computerwinkel in Groningen. Verkoop, reparatie en onderhoud van je computer, laptop, tablet, iPad of Smartphone. Ook hulp aan huis. Uitstekende service en lage prijzen door aansluiting bij itPROdeals Ik leg de vetgedrukte punten even kort voor je uit. Informatief of inspirerend In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe je snel kunt afvallen, waarom slapen gezond is) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met lastige pubers) Wat is een hittegolf? Aangemaakt: 20 aug 2020, 13:35 uur Er is sprake van een hittegolf als het minstens vijf dagen op rij 25 graden of meer wordt. Daarbij moet het drie keer tropisch warm worden met maxima van 30 graden of meer Wat is een resus baby. Je kunt in principe van een 'resusbaby' spreken, wanneer bij een resusnegatieve moeder antistoffen worden gevormd tegen de resuspositieve bloedcellen van de baby en wanneer deze antistoffen ook daadwerkelijk schade bij de baby gaan aanrichten. Die schade komt dan voort uit de afbraak van rode bloedcellen bij de baby

Betekenis Decimaal

Wat is een imker . Een imker is iemand die beroepsmatig of als hobby bijen houdt. Het houden van bijen gebeurt al vanaf de oudheid. In die tijd lokte men bijenvolken in holle boomstammen. Als er in de boomstam voldoende honing was, vernietigde men het bijenvolk en oogstte de honing. Bijenkorven Daarna kwamen de gevlochten bijenkorven in zwang Voor een artikel over een school, waarin alleen algemeenheden over die school worden beschreven zoals adresgegevens, leerlingenaantallen en wat er wordt onderwezen, is op Wikipedia geen plaats. Een artikel over een school dient voldoende de historische, culturele en sociale context van de school te beschrijven, waaruit de relevantie blijkt Wat is kernenergie? Kernenergie ontstaat bij het splijten van atoomkernen van uranium. Uranium is, net als aardgas, steenkool en aardolie, een niet-hernieuwbare grondstof en kan dus opraken.. Bij kernenergie komen geen broeikasgassen zoals CO2 vrij Een diaken is dus iemand die andere mensen dient. Zowel vrouwen als mannen kunnen een diaken (diakones) zijn (1 Timoteüs 3:11). Jezus noemt zichzelf de diakoon, de dienaar. Taken van de diaken in de vroege kerk . Diakenen waren dienaars in de vroege christelijke kerk In een democratie mag het volk meepraten over wat er moet gebeuren. Soms door middel van een referendum: de regering vraagt dan aan het volk of ze ergens voor of tegen zijn. Stemmen maar

Wat is een decimaal

Een barista is vaak ook een meester op het gebied van de zogenoemde 'latte art'. Tijdens het schenken van het melkschuim op de cappuccino creëert hij kleine kunstwerken. Om deze kunstwerken te kunnen realiseren, moeten de barista's veel kennis hebben van koffiemelanges, koffiebranding, het gebruik en onderhoud van espressoapparaten, het opschuimen van melk enz Wat is de betekenis van hexadecimaal? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord hexadecimaal. Door experts geschreven Een DJ zorgt voor een volle dansvloer en een leuk feestje. Maar wat is en doet een DJ nu precies? Radio DJ of een Club DJ. DJ's op de radio praten vooral verschillende liedjes aan elkaar. Tegenwoordig wordt er zelfs meer gepraat dan dat er muziek wordt gedraaid. Een Club DJ draait plaatjes aan elkaar door ze te mixen Binair naar decimaal omrekenen. Het decimale numerieke systeem heeft tien mogelijke waarden (0,1,2,3,4,5,6,7,8, of 9) voor iedere plaatswaarde. Dit in contrast met het binaire numerieke systeem dat maar twee mogelijke waarden heeft, vaak..

Wat is een decimaal getal? - YouTub

Van een binair getal een decimaal getal maken. Het binaire (grondtal 2) getalstelsel heeft twee mogelijke waarden, meestal voorgesteld als 0 of 1, voor elke positie in een getal. Het verschil met het decimale (grondtal 10) talstelsel is.. Wat u nodig hebt :. Basiskennis Nummerbereiken ; Een voorbeeld van een dergelijke indeling is de breuk 1/3, die als een decimaal getal een niet-brekende reeks van drie heeft, dat wil zeggen periodiek. Veel andere fracties zoals 1/9 of 1/7 vertonen dergelijk gedrag Leerdoel 4: Ik weet wat een decimaal getal is en kan hiermee rekenen. Klik op de eerste link, lees hier eerst de uitleg en maak daarna opgaven 3, 4 en 5 in je schrift. Kijk vervolgens je antwoorden na, dit kan je doen door op de pagina aan de rechterkant op antwoorden te klikken

Depressie - Wikikids

Breuken omrekenen naar decimalen en decimalen omrekenen naar breuken? Met deze handige rekentool reken je gemakkelijk online breuken om naar decimalen en vice versa Als een decimaal eindigt (stopt het voorbeeld #0.125#) of herhaalt zich eindeloos, dan kan het worden weergegeven met een breuk. Een fractie is precies terwijl #color (rood) (ul (een afgerond decimaal is niet precies.)) # Het formuleringpercentage kan in twee delen worden verdeeld en elk deel heeft zijn eigen betekenis. 'per' #-># voor elk van

Een limerick is een puntdicht met een aantal strenge eisen op het gebied van vorm en inhoud. De komische inhoud bestaat primair uit een pointe of uitsmijter aan het eind van het gedicht. Verder kent de dichtvorm limerick richtlijnen met betrekking tot aantal versregels, metrum en rijmschema Een metafoor is een stijlfiguur waarbij de dichter één of meer woorden in een figuurlijke betekenis gebruikt. De metafoor is binnen de poëzie de meestvoorkomende vorm van beeldspraak. Wat een metafoor is, kan wellicht het best worden uitgelegd aan de hand van een voorbeeld Ook wel: 4 P's De marketingmix is de combinatie van instrumenten die een organisatie kan gebruiken voor het invullen van haar marketingstrategie. Het gebruik van elk van deze instrumenten en hun onderlinge wisselwerking is onder andere afhankelijk van de doelstellingen, de markt, de doelgroep en de concurrentie. Oorspronkelijk onderscheidde men vier marketinginstrumenten, later is dit aantal. Hopelijk weet je nu wat een escaperoom is. Zoek welke escape er bij jou in de buurt zit. Vul een plaatsnaam, locatienaam, thema of provincie in en druk op de ENTER-toets om te starten met zoeken. Over Escape Rooms Nederland. Nederland telt al meer dan 500 escape rooms

Wat is de betekenis van decimaal - Ensi

Wat is een gebruikersinterface of 'user interface'? Gebruikersinterface of interface zijn termen die veel worden gebruikt in computer- of communicatiewetenschap. Een interface is als het ware een intermediair. Een intermediair kan je vormen tussen twee systemen, een systeem en een mens maar ook tussen twee mensen Wat is trombose? Bij trombose raakt een bloedvat verstopt door een bloedstolsel. Als dit stolsel losschiet, kan het in de longen terecht komen. Dat heet een longembolie. Sluit een bloedstolsel een ader (een vene) af, dan noemen we dat een veneuze trombose. Dit gebeurt vaak in de benen, dan ontstaat een trombosebeen Wat is een brandstofcel? De brandstofcel is een serieus alternatief voor de bestaande verbrandingsmotoren, die gebruikt worden in auto's en elektriciteitsgeneratoren. Voor uiteenlopende brandstoffen zijn er brandstofcellen ontwikkeld, maar veel aandacht gaat uit naar de brandstofcellen voor waterstof Het is iets wat je alleen zelf kunt voelen. Eenzaamheid een probleem. Iedereen voelt zich wel eens eenzaam. In veel gevallen verdwijnt dat eenzame gevoel vanzelf als je weer beter in je vel zit. Eenzaamheid is vooral een probleem voor mensen die het sterk of langdurig voelen. Dan kan een negatieve spiraal ontstaan Ik ben een verslag aan het maken voor maatschappijleer. Ik ben tot een onderdeel gekomen dat ik moet vertellen of ik meer iemand ben van de F- of G- cultuur. Maar ik weet niet wat het verschil tussen deze twee culturen is, en wat de kenmerken van deze twee culturen zijn. Kan iemand mij dit uitleggen? Alvast bedankt! :-) Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland

Wiskunde - Wikikids

Wat Betekent binair gecodeerde decimaal? De betekenis van binair gecodeerde decimaal is: coderingswijze waarbij van een decimaal getal elk decimaal cijfer wordt uitgedrukt in een code van binaire cijfers; codering waarbij elk cijfer van een getal afzonderlijk wordt uitgedrukt door een configuratie van vier bits met de resp. gewichten 8,4,2, Aanleg of leefstijl. Er is maar één ding 100% zeker in het leven en dat is dat er ooit een einde aan komt. Tot het zover is wil iedereen graag zo lang mogelijk van het leven genieten in goede gezondheid.Als je mensen vraagt wat ze het belangrijkst vinden, scoort gezondheid meestal het hoogst Wat zijn hormonen? Hormonen zijn een soort schakelaartjes, gespecialiseerde stofjes die processen in het lichaam aanwakkeren of remmen en op die manier functies in het lichaam regelen. De meeste hormonen worden gevormd in klieren die de stofjes afgeven aan het bloed dat het transporteert naar daar waar het stofje nodig is

Oxideren kan een langzaam verlopend proces zijn zoals roesten. Wanneer het oxideren zeer snel en bij hogere temperaturen verloopt spreekt men van verbranden. Wanneer pure waterstof verbrandt tot water gebeurt dit kleur, geur en rookloos. Er is dan wel sprake van een vlam en van een vuur. Een vlam krijgt pas kleur door de zogenaamde ionisatie Wat is een kapitaalverzekering? Met een kapitaalverzekering wordt kapitaal opgebouwd om de hypotheek aan het einde van de looptijd af te lossen.Maandelijks betaalt u een premie als inleg voor de verzekering. De kapitaalverzekering keert uit op een vooraf afgesproken datum, op voorwaarde van het in leven zijn van de verzekerde Het decimale systeem is een nummeringsysteem : een reeks symbolen die, met inachtneming van verschillende regels , worden gebruikt voor de constructie van getallen die als geldig worden beschouwd. In dit geval is het systeem gebaseerd op tien . Dit betekent dat het decimale systeem verantwoordelijk is voor de weergave van hoeveelheden met tien verschillende cijfers of cijfers: 0 (nul), 1. Een prachtige betekenis wat nog mooier is als je deze echt bij je kunt dragen. Dat kun je natuurlijk het beste doen in een sieraad. My Unique Style heeft een groot aanbod aan witte lotus sieraden. De lotussieraden zijn gemaakt van echt 925 zilver, waardoor de kwaliteit erg hoog is. Zo kun jij eindeloos genieten van je sieraden Het was de eerste keer dat ik kosjer eten kreeg in het vliegtuig, wat een aangename ervaring was. Ik wist niet eens dat de mogelijkheid bestond. Eigenlijk moeten ze in een vliegtuig altijd kosjer eten geven, vind ik. Het ziet er echt schoon uit, al is het wel een beetje onhandig, al dat extra plastic en de verzegeling

Decimaal - 10 definities - Encycl

Wat is een CVA? CVA is de afkorting voor Cerebro Vasculair Accident. Een CVA kan een herseninfarct of hersenbloeding zijn en wordt ook wel een beroerte genoemd. Een herseninfarct komt het meeste voor. Bij 85% van de mensen met een CVA gaat het om een herseninfarct Wat is een staat? Het woord 'staat' wordt veel gebruikt in het dagelijks taalgebruik. De betekenissen van het woord staat verschillen daarin nogal en worden vaak door elkaar verwisseld met onder andere 'land' en 'natie'

Wat vind jij de mooiste werkelijkheid? Het woord fotografie is een samenstelling van de twee Griekse woorden phos en graphos en betekent schrijven met licht. En dat is wat er gebeurt als je een foto maakt Een 'kapitaalverzekering eigen woning' is een levensverzekering bij een verzekeringsmaatschappij die speciaal bestemd is voor het sparen voor de aflossing van de eigenwoningschuld.U kunt een kapitaalverzekering hebben met een spaar- of beleggingshypotheek Factuur - Wat is een factuur? Een factuur is een document waarop een overzicht staat van 1) de geleverde diensten of goederen door de verkoper en 2) het bedrag dat de klant hiervoor moet betalen. Een factuur wordt door de verkoper opgesteld. Klaar om facturen te maken? Creëer en verzend eenvoudig je eerste factuur met het Debitoor.

 • Korps Mariniers uniform.
 • Dynamo: Magician wiki.
 • Problems Alfa Romeo Giulia.
 • Monumentale bomen Winterswijk.
 • Kandidatenlijst Gereformeerde Bond.
 • Veganistische chocoladetaart Nigella.
 • Sociaal economische status belgië.
 • Palestina hoofdstad.
 • Groot vloerkleed leenbakker.
 • Fashion outlet online.
 • Swedish newspapers wiki.
 • Hoogste wolkenkrabber New York 1930.
 • Maizena haar.
 • Bodybuilding voeding coach.
 • SNIPES Black Friday.
 • DECT telefoon senioren.
 • Komt een ex terug.
 • Ingelegde paprika.
 • MMA live.
 • Madara uchiha gif.
 • Keter tuinkast High Store.
 • Chiropractor prijzen.
 • Wijsheid van God.
 • KBO nummer opzoeken.
 • Projectie relatie.
 • Gopro hero 3 video.
 • Hoe klinkt een zeekoe.
 • Haunter Pokémon GO.
 • Houten klompen.
 • WK zwaargewicht boksen.
 • SEA uitbesteden kosten.
 • Praga Khan live.
 • Beursstudent HOGENT.
 • La Vie en rose Song.
 • Nat hout verlijmen.
 • Sportbril op sterkte cilinder.
 • Stress bij kippen symptomen.
 • Openbaar vervoer New Jersey New York.
 • Levenslang moet worden afgeschaft.
 • De Leeuw van Vlaanderen samenvatting.
 • Fedasil Antwerpen.