Home

Dubbele punt opsomming

De dubbele punt gebruik je wanneer hierna een opsomming komt, een citaat of een uitleg. De dubbele punt betekent in het eerste deel van de zin meestal 'het volgende' of 'als volgt' en in het tweede deel van de zin meestal 'namelijk', 'want' of 'immers'. Voorbeeld: Gebruik dubbele punt bij opsomming, citaat of uitle De zin die voor een opsomming staat, eindigt met een dubbele punt. Alleen als de opsomming bestaat uit volledige zinnen, dan begint elke zin met een hoofdletter. Hoofdletter na dubbele punt bij opsomming synoniem = dubbelepunt, dubbelpunt Een dubbele punt gebruiken we vóór een opsomming, een citaat, een verklaring, aankondiging, omschrijving, toelichting, conclusie of gedachte. Er komt geen spatie vóór een dubbele punt, wel erna. Deze combinatie werd hem fataal: seks, drugs, rock-'n-roll en vet eten Wanneer gebruik je een dubbele punt? Een dubbele punt kan op verschillende manieren gebruikt worden. Voor een opsomming • Voor morgen staat op het programma: naar school, huiswerk maken en sporten. Voor een direct citaat. Een direct citaat is een citaat met aanhalingstekens. • Wannes zei: We gaan straks weg Gebruik van een dubbele punt. Een dubbele punt wordt meestal gebruikt om te laten zien dat er. een opsomming, een uitleg of een citaat komt. Dubbele punt. We kunnen kiezen uit: pannenkoeken, frietjes of vissticks. De mogelijkheden zijn: de dierentuin, zwemmen of het pretpark. In het Frans heette de blauwe verf: bleu de Gênes

Dubbele punt en puntkomma - Scribbr Knowledge Bas

Dubbele punt. Een dubbele punt in een zin gebruik je als het begin van een opsomming. Als je de zin hardop leest, hoor je op die plek een korte pauze. Een dubbele punt kan ook een conclusie inleiden. Je kunt hier de dubbele punt dan vervangen door dus. Als een dubbele punt de aankondiging is van een verklaring, kun je deze vervangen door want Hoofdlettergebruik na dubbele punt In principe maak je na een dubbele punt geen gebruik van een hoofdletter, tenzij het eerste woord na de dubbele punt een eigennaam (bijvoorbeeld de naam van een persoon of een stad) is of er na de dubbele punt een geciteerde zin volgt. Dit jaar gaan we in twee landen op vakantie: Frankrijk en Spanje

De inleidende zin van een puntsgewijze opsomming eindigt meestal met een dubbele punt. Alleen als de onderdelen van de opsomming volledige zinnen zijn, is ook een punt toegestaan. Een puntsgewijze opsomming kan ook geïntroduceerd worden door een woord of woordgroep, waarna je een dubbele punt mag plaatsen, maar dat is niet verplicht Je gebruikt een dubbele punt als je een opsomming inleidt die uit hele zinnen of delen van zinnen bestaat. Als je de zin hardop leest, hoor je daar een korte pauze. Als de opsomming bestaat uit hele zinnen, begin je elke zin met een hoofdletter en eindig je met een punt. 1

De dubbelepunt leidt citaten in, maar ook verklaringen, toelichtingen, opsommingen. Het is daarmee een leesteken dat vaak optreedt in zinnen, maar daar toch heel bescheiden onder blijft: het houdt zich doorgaans onopvallend op tussen andere grootheden die veel sterker de aandacht van de lezer trekken Gebruik een dubbele punt om een opsomming, verklaring, toelichting of omschrijving aan te kondigen, of een citaat in te leiden. De tekst na de dubbele punt begint meestal met een kleine letter De Nederlandse Taalunie geeft voor het leesteken 'punt', alsook voor 'dubbelepunt' en 'dubbelpunt', aan dat het zowel een de- als een het-woord kan zijn, waarmee zowel de schrijfwijzen 'de dubbelepunt', 'de dubbele punt' en 'de dubbelpunt' als 'het dubbelepunt', 'het dubbele punt' en 'het dubbelpunt' in aanmerking komen Een dubbele punt kun je onder andere gebruiken om te laten ziet dat er een opsomming komt. Op deze uitlegkaart lees je de regels voor het plaatsen van een dubbele punt voor een opsomming. Tip: download alle kaarten over het gebruik van een dubbele punt. Zo leer je alle regels rondom dit leesteken

1 - Dubbele punt (:) Je kunt een dubbele punt gebruiken bij een opsomming , uitleg of citaat . Normaal gesproken komt er geen hoofdletter na een dubbele punt, maar als een hele zin wordt geciteerd schrijf je de hoofdletter natuurlijk ook op. Bijvoorbeeld Een dubbele punt kondigt daarentegen vaak een opsomming of iets anders aan. Het staat vaak in een zin als in het eerste deel van die zin bijvoorbeeld 'het volgende' of 'als volgt' staat of als je dit erbij kunt bedenken Dubbele punten en puntkomma's gebruiken 1 Gebruik een puntkomma om twee hoofdzinnen te scheiden die nauw met elkaar samenhangen. Een puntkomma gebruik je bijna op dezelfde manier als een punt

Dubbele punt [ : ] De dubbele punt wordt gebruikt om een opsomming te introduceren en voor de aankondiging van een toelichting, verklaring, conclusie of citaat (Schrijfwijzer). Praktijktips. 1. Gebruik niet tweemaal in dezelfde zin een dubbele punt. 2. Na een dubbele punt volgt alleen een hoofdletter bij een citaat of een opsomming in hele. Dubbele punt: Een dubbele punt gebruik je: om een opsomming aan te geven. vb. Deze methode heeft verschillende voordelen: het is snel, goedkoop, gemakkelijk en diervriendelijk. om de directe rede aan te kondigen. vb. Adele zei in een interview: Ik wil boven mijzelf uitstijgen. om een verklaring of uitleg aan te kondigen

Het gebruik van een dubbele punt voor een uitleg [1]Ontstoken, darmen

Hoofdletter na dubbele punt (direct rede en opsomming

 1. g of een citaat
 2. g of uitleg in hele zinnen. U kunt u als volgt abonneren: Surf naar VRTtaal.net. In de linkerkolom klikt u op 'Taalmail'
 3. g begint altijd met een dubbele punt. Wat voor leesteken je gebruikt na de onderdelen van je opsom
 4. g bestaat uit hele zinnen. Als je een rijtje met bijvoorbeeld voordelen wilt benoemen dan eindig je de zin die de opsom
 5. g een citaat een verklaring/toelichting een aankondiging een conclusie een gedachte Er staat geen spatie voor een dubbele punt, we
 6. g volgt. De delen daarvan zijn duidelijk gescheiden door een puntkomma. Maar het zou nog duidelijker kunnen, namelijk als je voor elk deel een streepje zet

dubbele punt : - Vlaamse overheid - Vlaandere

Opsommingen in Word (bullets) verschillen nog weleens per document. Dit is eenvoudig te voorkomen door deze één keer goed vast te leggen. Probleem Mede door knippen en plakken uit andere documenten verschillen de opsommingen nog weleens. De oplossing Maak een stijl aan in Word voor het maken van een opsommingen. Zorg dat vervolgens alle opsommingen [ Opsomming. Het woord opsomming zegt het al: in een opsomming worden dingen opgesomd. Er wordt in een opsomming een soort lijstje genoemd van iets. Een opsomming is vaak te herkennen aan streepjes of bolletjes, aan de komma's die tussen de woorden staan of aan de dubbele punt die vaak vooraf gaat aan de opsomming

Wanneer zet je een dubbele punt? Taalhelde

Een opsomming begint met een dubbele punt, niet met een puntkomma. Zie ook dubbele punt . 9 Rembrandt, Frans Hals, Johannes Vermeer en Jan Steen rekent men tot de grootste schilders van de Gouden Eeuw Als je snugger over wil komen: zeg maar trema in plaats van dubbele punt op een letter. 20 mei 2011 23:47; Verberg de reacties op de vraag. Het beste antwoord. Shift +. Appostrof toets, daarna de letter. 20 mei 2011 17:28. 1. 1. 0. Reacties. Reacties. De reactie moet uit minimaal 10 karakters bestaa

Dubbele punt Wanneer je een dubbele punt gebruikt in een zin volgt er een opsomming, uitleg of een citaat. Het eerste woord na de opsomming begint niet met een hoofdletter, tenzij er sprake is van een hoofdletterwoord, zoals een (voor)naam of bij een citaat Dubbele punt De dubbele punt is net als de puntkomma een leesteken, dat midden in een zin wordt geschreven. De dubbele punt kondigt iets aan. Je gebruikt de dubbele punt voor een opsomming, een citaat of als er een verklaring of uitleg volgt. Een voorbeeld: Haar vriend dronk van alles door elkaar: bier, wijn, whisky en wodka Een dubbele punt gebruik je: - voor een opsomming - voor een verklaring - voor de directe rede Aanhalingstekens gebruik je als een zin in de directe rede staat. Aan de slag d-T a l-e i nb e l d extra Schrijf het goede leesteken in de hokjes. Onze klas was aan de beurt om de maandviering te verzorge Een dubbele punt gebruiken we voor een opsomming, een verklaring of voor een zin die iemand gaat zeggen. Bij een opsomming ziet dat er zo uit: De voordelen van een nieuwe fiets zijn: je kunt er nog jaren op mee, hij ziet eruit als nieuw en de fiets is nu in de aanbieding. Er komt geen komma voor het woord 'en' Een dubbele punt staat voor een opsomming. De bezwaren tegen Athene in de zomer zijn: de hitte, de drukte en de smog. Een dubbele punt staat voor een verklaring. Ik wil van de zomer niet naar Athene: het is me daar te warm. Een dubbele punt staat voor een zin die iemand gaat zeggen (de directe rede)

Gebruik van een dubbele punt - taal-oefenen

Leestekens Een leesteken is een teken dat in tekst gebruikt wordt om de leesbaarheid te verbeteren. Soms geeft een leesteken ook aanwijzingen over de betekenis en uitspraak van de zin Punt: aan het eind van een zin. Vraagteken: aan het eind van een vraagzin. Uitroepteken: na een uitroep of een bevel. Komma: - voor het aangeven van een pauze in de zin; - tussen twee persoonsvormen; - in een opsomming. Dubbele punt: - voor een gesproken tekst; - aan het begin van een opsomming; - bij een nadere uitleg

Een dubbele punt wordt geplaatst: . vóór een opsomming; Op zijn verjaardag kreeg hij de volgende cadeaus: rolschaatsen, een boek, stiften, en sokken.. vóór een verklaring; De motor startte niet: De benzine was op. . vóór een citaat (aanhaling Lijkt niet op een dubbele punt. De laatste jaren zie je steeds vaker dat een puntkomma gebruikt wordt waar het een dubbele punt moet zijn, vooral als inleiding van een opsomming, maar dat is niet correct. Fout is dus: • De volgende onderdelen worden getoetst; kwaliteit, snelheid en sociale vaardigheden. Wel goed is aanhalingstekens: zet een punt of een vraagteken steeds binnen de aanhalingstekens.; Kondig een opsomming, een uitleg, een citaat of een reden aan met een dubbele punt.; Vermijd verwarring: gebruik nauwelijks gedachtestreepjes en haakjes.. bv. De mannen - ze droegen oranje hesjes - liepen langs het veld

Dubbele punt. De dubbele punt wordt gebruikt om een opsomming te introduceren en voor de aankondiging van een toelichting, verklaring, conclusie of citaat (Schrijfwijzer). Praktijktips. 1. Gebruik niet tweemaal in dezelfde zin een dubbele punt. 2. Na een dubbele punt volgt alleen een hoofdletter bij een citaat of een opsomming in hele zinnen. 3 De dubbele punt heeft twee functies bij interpunctie: 1. Bij directe rede wordt een dubbele punt geplaatst. Chantal vroeg zich af: Zijn we niet te streng voor deze school? 2. Vóór een opsomming, uitwerking of verklaring staat een dubbele punt. De bewoners uit die straat zijn in een opperbeste stemming:.

Kleuren en Knutselen, Djeco en meer spullen online

Dubbele punt Een dubbele punt gebruik je om de volgende zaken duidelijker te maken: - Een opsomming. Dit heb je nodig: een ei, melk, bloem, suiker en boter. - Een verklaring. Deze zomer gaan we niet naar Spanje: er is een hittegolf voorspeld. - Een letterlijke uitspraak van iemand. Chantal zegt: 'Ik zou toch wel heel graag naar Spanje willen. In het algemeen begint de tekst na een dubbele punt met een kleine letter, maar er wordt een hoofdletter geschreven als na de dubbele punt een geciteerde zin of een eigennaam volgt. De puntkomma De puntkomma wordt gebruikt in twee gevallen: 1. om een verband aan te geven; 2. in opsommingen. Interpunctie bij opsommingen 1 In deze aflevering vertel ik wanneer je een dubbele punt gebruikt

Twaalf viltstiften met dubbele punt

Hoofdletter na dubbele punt Onze Taa

Kies je voor delen van zinnen, dan volgt na de dubbele punt een kleine letter en eindigt het met een puntkomma (;). Het laatst genoemde punt sluit de opsomming af en beëindig je met een punt. Als de delen van een opsomming uit één enkel woord of een klein groepje woorden bestaan, kunnen de leestekens helemaal weggelaten worden Een dubbele punt ( : ) gebruik je voor een opsomming, uitleg/verklaring of citaat. Het woord na de dubbele punt begint meestal niet met een hoofdletter , behalve als het gaat om een citaat van een volledige zin of als het een woord is dat standaard met een hoofdletter wordt geschreven (zoals een naam) dubbele punt dubbele punt zelfst.naamw. [taalkunde] een leesteken gevormd door twee boven elkaar geplaatste punten. Voorbeeld: `De dubbele punt wordt gebruikt voorafgaand aan een opsomming, een toelichting of directe rede, en in technische notaties. ` Bron: Wikiwoordenboek - dubbele punt

Hoofdletter na dubbele punt - Taaladvies

 1. gen, het gebruik van aanhalingstekens en vertel ik kort iets meer over een aantal
 2. g. De bezwaren tegen Athene in de zomer zijn: de hitte, de drukte en de smog. in het bos zagen we veel verschillende dieren vogels insecten herten en vossen tip de kinderen heten Marieke Lena Emma Claudia en Meike ti
 3. De dubbele punt: colon Ook bij de colon is de tweede zin een nadere uitwerking van de eerste. Hier kan men dus een keuze maken. Voorbeeld: The requirements for the job are: diligence, tact and discretion. Als er sprake is van 'the following' of 'as follows' moet er gebruik gemaakt worden van een colon. De apostrof: apostroph

Opsommingen: leestekens en hoofdletters Onze Taa

Dit is een dubbele punt Je gebruikt een dubbele punt voor een opsomming, een citaat of verklaring. Bijvoorbeeld: Te koop: groente, fruit, kaas en brood. De meester zei: 'Goed gedaan!' Joachim heeft de toets goed gemaakt: Doet We gaan vandaag leren wanneer je een dubbele punt gebruikt. Bijvoorbeeld in de zin: 1k zei: Kijk (lit!' Weten wanneer je. dubbele punt v / m en o een leesteken gevormd door twee boven elkaar geplaatste punten. De dubbele punt wordt gebruikt voorafgaand aan een opsomming, een toelichting of directe rede, en in technische notaties. Schrijfwijzen. dubbelepunt; Meer informatie. Zie Wikipedia voor meer informatie. Gangbaarhei Hoe ziet zo'n opsomming er dan uit? En hoe zit het met de leestekens: hoofdletters, punten, komma's? Op internet laten veel schrijvers die punten en komma's meestal weg. Dat biedt een rustiger aanblik. Doe dat dan wel consequent. 'De boekjes' geven de volgende richtlijnen voor opsommingen: De inleidende zin eindigt met een dubbele punt

Eén minuut 'herrieschoppen' voor wereldwijde

Leestekens en hoofdletters in een puntsgewijze opsomming

 1. g uit volledige zinnen (geen losse woorden), dan kan eventueel ook een punt). Opsom
 2. g aankondigen. Voorbeeld: Het rapport stelt verschillende maatregelen voor: uitbesteding van ad
 3. g Het betreft de drie in de trommelholte van het oor aanwezige beentjes: de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel. Omschrijving of toelichting 'de dubbele punt' en 'de dubbelpunt' als 'het dubbelepunt', 'het dubbele punt' en 'het dubbelpunt' in aanmerking komen. Zie.
 4. g. In mijn tas zit: een bal, mijn schoenen, mijn jas en mijn das. Bij een omschrijving of een toelichting. De bal rolt de straat op: dat mag niet meer gebeuren. Bij de directe rede. Piet zegt: 'de bal rolt de straat op'
 5. ate l'en (ela ge

Wanneer gebruik je een dubbele punt? - Braint Taalgid

(Doorverwezen vanaf Dubbele_punt): Opsomming Het betreft de drie in de trommelholte van het oor aanwezige beentjes: de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel. Omschrijving of toelichting Ondertussen stonden de ontwikkelingen niet stil: nieuwe procesinnovaties, werkloosheid en een oplopende inflatie leidden tot grote onzekerheid Na een dubbele punt volgt altijd een opsomming of een citaat. Een museumcollectie is een opsomming en als collectieve kunstenaar maken we daaruit een keuze, dus is het ook een citaat. Schuinbalke Online IEP oefenen groep 8: Dubbele punt. Nog nooit was IEP toets oefenen zo leuk

Kleurstiften met dubbele punt Carioca - 2504

Opsommingen in een lopende tekst. Het verwerken van een opsomming in een lopende tekst is vrij gemakkelijk. Het enige wat je hoeft te doen, is het plaatsen van komma's tussen alle delen van de opsomming. Uiteraard eindig je de zin gewoon met een punt of ander leesteken. Ik lees graag boeken van Kluun, King en G.G.R. Martin De enkelvoudige opsomming wordt aangegeven door een dubbele punt (:). Toute enumeration simple est introduite par un deux-points (:). Scheid ieder alias met een verticale streep en plaats een dubbele punt achter het laatste alias viltstift dubbele punt - set 120 st. STAEDTLER kleurstift met dubbele punt - Design Journey • Viltstift met fijne en ultrafijne punt.• Éen stift -.. Dubbele punt (:) introduceert een opsomming of aanhaling; er moet gepauzeerd worden. Dubbelpunt (:) lei 'n lys of 'n aanhaling in; dit vereis dat jy pouseer, maar sonder dat die toon daal. jw2019 jw201 Dubbele punt (:) introduceert een opsomming of aanhaling; er moet gepauzeerd worden. Dubbelpunt (:) lei 'n lys of 'n aanhaling in; dit vereis dat jy pouseer, maar sonder dat die toon daal. [] dat die toon daal. jw2019 jw201 Dubbele punt S smiley. De :S-smiley was altijd een fijn exemplaar. Hij laat met zijn rechtermondhoek zien dat hij er nog wel de lol van kan inzien, maar zijn linkermondhoek verraadt toch dat hij zich er niet helemaal oké bij voelt

 • Bijbel met uitleg.
 • Hoe groot is een mier.
 • Zeeman vacatures purmerend.
 • YouTube gordijnen maken.
 • Trapleuning wit HORNBACH.
 • Office 365 Home.
 • Hindenburg overlevenden.
 • Poolen stratumseind Eindhoven.
 • Huppe douchedeur geleiders.
 • Pandan rijst kopen online.
 • Haarlemse Bakker vacature.
 • New Taipei City.
 • Rami Malek imdb.
 • Casino Royale.
 • Candida in de neusholtes.
 • Rusthuizen Hasselt.
 • Pathos Logos amplifier.
 • Butterscotch likeur mixen.
 • Exiftool advanced formatting.
 • Porsche Cayenne GTS prijs.
 • Overdosis ibuprofen hond.
 • Mythologisch verhaal Tenochtitlan.
 • Lampiris app.
 • Chrysler 300M Concorde.
 • Diploma uitreiking Engels.
 • Zayn and Gigi baby.
 • Wandelen Veluwe.
 • Brucella bacterie.
 • Garam masala curry.
 • Glazen bouwstenen afmetingen.
 • Love rhymes in Spanish.
 • Canon a 1 manual.
 • Beatport House.
 • Qualiphar Boorzuurschilfers.
 • Buitenbaarmoederlijke zwangerschap afwachten.
 • Trap op maat prijs.
 • Fedasil Antwerpen.
 • Wat is een opgeloste stof.
 • Autobedrijf rs Heemskerk.
 • Hostel San Juan del Sur.
 • Paard verslikt zich.