Home

Jesaja 11 1 10

Jesaja 11:1-10 HTB. Maar uit de stronk van Isaï, de omgehakte boom van David, zal een scheut groeien, een nieuwe vrucht bloeit op uit zijn wortels. En de Geest van de HERE zal op Hem rusten, de Geest van wijsheid en inzicht, van raad en kracht, de Geest van kennis en van ontzag voor de HERE lezen Jesaja 11-12 Psalm 27,1.7 tekst Jesaja 11:1-10 Psalm 105,1.2 Gezang 7,3.6. Loenen-Abcoude 15/12/96 de houdbaarheidsdatum van deze preek is verstreken <<< Broeders en zusters, geliefd in onze Heer, Jezus Christus, Advent is de tijd om te bladeren in het grote fotoboek van God, de bijbel

Preek over Jesaja 11,1-10 - De Geest van wijsheid en vrede - voor Jezus, voor jou. Broers en zussen, gemeente van Jezus Christus, 1. Weten jullie wie net gekozen is als president van Amerika? Jullie weten vast ook dat Amerika veel schulden heeft. Dat er veel onzeker is, op de beurs, bij de banken, in de economie De Messias en het vrederijk: Jesaja 11:1-10 1. En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. 2. En op hem zal de Geest des HEREN rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des HEREN 11 1 11:1-5 Jes. 9:5-6 16:5 32:1-2 42:1-7 Jer. 23:5-6 Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. 2 11:2 1 Petr. 4:14 De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de HEER. 3 Hij ademt ontzag voor de HEER; zijn oordeel stoelt niet op.

11. De Messias en Zijn vrederijk. 1 Want Jes. 4:2. Hand. 13:22, 23. er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen.. 2 En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, Jes. 9:5. de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN Jesaja 11 Jesaja 11. NBV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 10. 10 1 Wee degenen die onrechtvaardige wetten uitvaardigen, die de onderdrukking wettelijk bekrachtigen. 2. 10:2 . 11:10 . Rom. 15:12 Op. 5:5 22:16 Op die dag zal de telg van Isa. Jesaja 11. God geeft een nieuwe toekomst onder een nieuwe Koning 1 Jesaja zegt: Maar net zoals er uit de stronk van een omgehakte boom weer een jong takje begint te groeien en vruchten krijgt, zal er een Zoon geboren worden uit de familie van Isaï (de vader van koning David). 2 De Geest van de Heer. Oude Testament (Bijbel in Statenvertaling), De profeet Jesaja ; hoofdstuk 11. 1 Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen.. 2 En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN

Jesaja 11 Jesaja 11. BGT 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Bijbel in Gewone Taal (BGT) 10 De leiders beschermen het volk niet. 10 1 De Heer zegt: 'Het zal slecht aflopen met leiders die slechte wetten maken. Die leiders schrijven in de wet dat mensen slecht behandeld mogen worden. 2 Ze geven zwakke mensen geen rechten 11 En het zal te dien dage geschieden, dat de Here wederom zijn hand opheffen zal om los te kopen de rest van zijn volk, die overblijft in Assur, Egypte, Patros, Ethiopië, Elam, Sinear, Hamat en in de kustlanden der zee. 12 En Hij zal een banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde Jesaja 11:1-10 Jesaja 11:1-10. 27 11 2013 Hans Visser Reacties 0 reacties. Tijdens de jaarlijkse actie Nederland leest verscheen dit jaar ERIK of het kleine insectenboek door Godfried Bomans. Bomans die leefde van 1913-1971 schreef dit boek in 1939. Hij ontving nooit een literaire prijs

In hoofdstuk 10:2 werd onze passage in hoofdstuk 11 voorafgegaan met een expliciete en zeer belangrijke herhaling van de redenen voor Jesaja's ongenoegen met Israël. Hier is zijn woede zo groot dat hij zijn gebruik van verschillende metaforen even laat vallen: 'Zij verdraaien het recht van de zwakken en ontnemen de armen van mijn volk hun deel Jesaja 11:1-10 Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isai, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen. En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de G... Read verse in Statenvertaling (Dutch Jesaja 11:1-10; Jesaja 42:1-12; Jesaja 49:1-6; Jesaja 61:1-6 Bible / Bible Versions / Statenvertaling (Dutch) / Jesaja 11:1-10; Jesaja 42:1-12; Jesaja 49:1-6; Jesaja 61:1-6; Share Tweet. Jesaja 11:1-10. Chapter Parallel Compare. 1 Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isai, en een Scheut uit zijn wortelen zal. Als we Jesaja 11:1­10 lezen, worden we meegenomen in een schitterend visioen. Jesaja heeft net geprofeteerd over het wereldrijk Assyrië: 'de hoogste bomen worden omgehakt, de statigste stammen komen ten val' (Jes. 10:33). En dan is daa

Jesaja 11:1-10 Maar uit de stronk van Isaï, de omgehakte

Navertelling Jesaja 11,1-10. De kinderwoorddienst gaat vandaag over het visioen van de profeet Jesaja zoals we dat in de eerste lezing aantreffen. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen Oude Testament (Bijbel in Statenvertaling), De profeet Jesaja ; hoofdstuk 10. 1 Wee dengenen, die ongerechte inzettingen inzetten, en den schrijvers, die moeite voorschrijven;. 2 Om de armen van het recht af te wenden, en om het recht der ellendigen Mijns volks te roven, opdat de weduwen hun buit worden, en opdat zij de wezen mogen plunderen!. 3 Maar wat zult gijlieden doen ten dage der.

www.bijbelgenootschap.n The Branch From Jesse - A shoot will come up from the stump of Jesse; from his roots a Branch will bear fruit. The Spirit of the LORD will rest on him— the Spirit of wisdom and of understanding, the Spirit of counsel and of might, the Spirit of the knowledge and fear of the LORD— and he will delight in the fear of the LORD. He will not judge by what he sees with his eyes, or decide by what. Uit de Bijbel is gelezen: Jesaja 11:1-10 en Lukas 2:8-20 Gemeente van Jezus Christus, lieve mensen, op welke plek u ook zit mee te kijken of te luisteren [beeld 1: de scheut] stel je voor:

Webhome Wim van der Schee: Preek Jesaja 11:1-10

Jesaja 11: 1 - 9. Jesaja 11. 1. Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isai, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen. 2. En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN. 3 Jesaja 11: 1-10 : Vrede op aarde (2e adventszondag) Posted on 8 december 2014 by Henk van Veen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 'Hoogmoed komt voor de val'. Een bekend Nederlands spreekwoord dat zoals meer spreekwoorden, aan de bijbel ontleend is 1. Oordeel over het zondige volk Israël. 1 Het gezicht van Jesaja, den zoon van Amoz, hetwelk hij zag over Juda en Jeruzalem, in de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz en Hizkía, de koningen van Juda.. 2 Deut. 32:1. Hoort, gij hemelen! en neem ter ore, gij aarde! want de HEERE spreekt: Ik heb kinderen groot gemaakt en verhoogd; maar zij hebben tegen Mij overtreden Jesaja 11,1-10 1 een scheut van zijn wortels komt tot bloei. 2 een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de HEER. 3 zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten 10 Hoor de woorden van de HEER, leiders van Sodom, geef gehoor aan het onderricht van onze God, volk van Gomorra. 11 1:11-14 Jes. 29:13-14 Wat moet ik met al jullie offers? - zegt de HEER. Ik heb genoeg van die schapen, die vetgemeste kalveren; het bloed van stieren, rammen en bokken wil ik niet meer. 12 En wanneer jullie voor mij verschijnen - wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te.

Jesaja 41:10 > Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Jesaja 41:10 angst kracht piekeren toerusting beloften. NB Get 24/7 Support, Built-In SEO Features, & Unlimited Bandwidth With WordPress.com! Sign Up For A WordPress.com Account To Start Building Your Website Or Blog Today

Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg van Isaï 1. september 26, 2020 september 26, 2020 Ben Mondriaan. Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de HEER zal op Hem rusten 'En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En het zal te dien dage geschieden, dat de volken de wortel van Isaï zullen zoeken, die zal staan als een banier der natiën, en zijn rustplaats zal heerlijk zijn.'(Jesaja 11:1 en 10) Wat..

Jesaja 11,1-10 - De Geest van wijsheid en vrede, voor

Meditaties, Een onverwacht nieuw begin (Jesaja 11: 1-10)Eens stond er een boom. Maar die is zo dicht mogelijk bij de grond gekapt 2e adventszondag Jesaja 11: 1-10. Geplaatst op 6 december 2020 6 december 2020 door Kor Lautenbag. Op deze 2e zondag van Advent hebben we samen met Peter Glas nagedacht over Jesaja 11: 1-10. Maar uit de stronk van Isaï, de omgehakte boom van David, zal een scheut groeien, een nieuwe vrucht bloeit op uit zijn wortels

10 The time is coming when one of David's descendants y 11.10 David's descendants: Hebrew Jesse's descendants (see the note at 11.1). will be the signal for the people of all nations to come together Jesaja 11:1-10; Lucas 3:1-20 U hebt het gehoord, er komt iemand vol wijsheid, verstandig beleid, die niet op geruchten afgaat of uiterlijke schijn, niet feitenvrij dus, extra aandacht voor zwakken en armen Verder gaat het nog: een wolf ligt naast het lam, d Jesaja 11,1-10 (1 Maar uit de stronk van I saï schiet een telg op,. een scheut van zijn wortels komt tot bloei. 2 De geest van de HEER zal op hem rusten:. een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de HEER.. 3 Hij ademt ontzag voor de HEER;. zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn Jesaja 11:1-10, Preken, luisteren, Online preken, Dienst gemist, Filadelfia Gemeente de Westereen, Evangelische preken, gemiste kerkdiensten, audio preken, Preken van. Jesaja 11:1-10 . Omkeer: op zoek naar leven anders. Geschreven door Sjoerd de Vries op 04 december 2016. Gisteren kwam Wietske, onze dochter, aan in Santiago de Compostella. Een half jaar geleden gaf ze haar baan er aan. Ze vond er niet waar ze naar zocht. En besloot om te gaan lopen

Jesaja 10 Gods toorn over Efraïm (vervolg), de tuchtroede Assur, een rest behouden, opmars van de Assyriërs 59 Jesaja 11 De Messias, het vrederijk, Israël vergaderd en verenigd 64 Jesaja 12 Danklied 68 Jesaja 13 Profetie over Babylon (1) 70 Jesaja 14 Profetie over Babylon (2), Assur en Filistéa 7 Jesaja 11:10 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15). 10 Det ska ske på den dagen att hednafolken ska söka Ishais rot där han står som ett baner för folken, och hans boning ska vara härlig Tweede zondag van de advent: Jesaja 11,1-10 Matteüs 3, 1-11 Thema: Dat een nieuwe wereld komen zal. Overweging De laatste tijd hoor ik wel vaker en ook afgelopen vrijdag weer bij de 1e vrijdagviering, dat mensen zeggen: Ik beklaag ze, die arme kinderen die nu leven, nu geboren worden Matteüs 10:(11-)16 en Jesaja 11:1-10 7 september Oecumenische dienst op Coudewater Over het verschil maken en opnieuw beginnen Ezechiël 33:7-11 en Matteüs 18:15-20 31 augustus. Een billboard in je hart. Habakuk. 24 augustus 2014 Aan de rand van de afgrond Hosea 4:1-6 (Matteüs 16:21-27) 17 augustus 2014

6-dec-2015 - 2e advent, Jesaja 11:1-10. Bloemen 06-12-2015 2e advent Bijbel: Jesaja 11:1-10 Het gaat over vrede op aarde. Hoe kunnen we zingen 'vrede op aarde' als het vaak niet zo is. Toch heeft God het beloofd, | Online Album on Fotoalbum door Foto's van Liturgische Bloemstukken Leger des Heils Maasslui Martin Pusch — 24. Dezember 202 Jesaja 11 Einheitsübersetzung 2016 Geistbegabung und Herrschaft des Sprosses Isais 1 Doch aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor, ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. 2 Der Geist des HERRN ruht auf ihm: der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des HERRN. 3 Und er hat sein Wohlgefallen an der. Jesaja 11. 11:1 Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isai, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen. Literatuur: Boekjes Het gereedmaken van de bruid Bijbelstudies Jesaja 10 Jesaja 12 >> Email deze pagina. Laat dit niet zien

Jesaja 11 (NBV) - EO

Schriftoverdenking Jesaja 11:1 en 10 - de wortel van Isaï (advent) Bijbelstudie 1 Petr. 1:20-21 - 'geen eigen bijbel uitleg' Bijbelstudie Psalm 60:5-6 - de strijd om de banier (400 jaar synode van Dordt) Bijbelstudie 1 Kor.3:16 - de woning van de Heilige Geest; Agenda & activiteiten. Agenda ; Activiteiten (algemeen) Activiteiten (erediensten. (Jesaja 11,1-10) Was für ein Bild. Was für ein unfassbares Friedensgemälde. In meinen kühnsten Träumen könnte ich mir sowas nicht ausmalen. Raubtiere sind friedliche Mitbewohner, kleine Kinder bewahren sich ihre Naivität und ihre Neugier 1 Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isai, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen. ISA:11:10 RUT:4:1 Jesaja 2-1:5, 11:1-10 Jesaja leeft in een land waar oorlog is. De mensen zijn er bang, er is veel pijn en verdriet. Maar Jesaja gelooft dat het anders zal worden. Hij vertelt dat God de mensen niet vergeten is. Er komt vrede voor iedereen. Uit de familie van koning David zal ieman

HSV - Jesaja 11 - Het boek van de profeet Jesaja

Jesaja 11:10. Want het zal geschieden ten zelven dage, dat de heidenen naar den Wortel van Isai, Die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn Jesaja 11:1-10 is egter nie die eindpunt nie. Vers 11-16 sluit nie net by vers 1-10 aan nie, maar slaan ook 'n brug terug na 10:20-22, waar reeds sprake van 'n oorblyfsel is. Hier is nou kennelik van 'n later tyd sprake, ten minste laat-eksilies (vgl hoofpad in 11:16 en 40:3), maar sekerlik ook later (vgl die plekke wat 11:11 noem waar bannelinge was)

Jesaja 53, 10-11: De rechtvaardige dienaar Jesaja 55, 1-3: Water voor wie dorst heeft Jesaja 55, 1-11: Woorden die vrucht dragen Jesaja 55, 6-9: De andere wegen van God Jesaja 55, 10-11: Over de woorden van God. Trito- Jesaja (Verschillende profeten - 5e eeuw voor Christus of later) Jesaja 56, 16-7: Huis van gebed voor alle volken Jesaja 58, 1. Vrede voor alle volken 1 Dit is wat Jesaja in zijn geest zag over wat er met Juda en Jeruzalem gaat gebeuren. 2 Als het eind van de tijd is gekomen, zal de berg waarop de tempel van de Heer staat de hoogste berg zijn. Hij zal hoger zijn dan de hoogste bergen, indrukwekkender dan de hoogste heuvels. Alle volken zullen daarheen gaan. 3 Ze zullen zeggen: 'Kom, laten we naar de berg van de Heer. 1. Rechtvaardigen en hun vrucht (vers 10) 2. Goddelozen en hun vergelding (vers 11) 1. Rechtvaardigen en hun vrucht . Er zijn wat het natuurlijk leven betreft maar twee soorten mensen: mannen en vrouwen. Man en vrouw schiep God hen. En al zijn er maar twee soorten mensen, toch is er een grote verscheidenheid onder die mensen Jesaja 11:10 Want het zal geschieden ten zelven dage, dat de heidenen naar den Wortel van Isai, Die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn

(Jesaja 11:1 SV) Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt. (Jesaja 41:10 HSV) Meest geciteerd. Jesaja is het meest geciteerde boek door Jezus en door Paulus

Jesaja 40:31 | DagelijkseBroodkruimels

1 Dit is het visioen van Jesaja,* + de zoon van Amoz, over Juda en Jeruzalem, dat hij gezien heeft in de tijd van Uzzi̱a,+ Jo̱tham,+ Achaz+ en Hizki̱a,+ koningen van Juda:+ 2 Luister, hemel, en let goed op, aarde,+ want Jehovah heeft gesproken: 'Zonen heb ik grootgebracht en opgevoed,+ maar ze zijn tegen me in opstand gekomen.+ 3 Een stier kent zijn koper, en een ezel de voederbak van. Dit is een officiële website van Jehovah's Getuigen. Hier kun je nazoekwerk doen in publicaties van Jehovah's Getuigen in verschillende talen Jesaja 11 Dutch Staten 10 Want het zal geschieden ten zelven dage, dat de heidenen naar den Wortel van Isai, Die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn Jesaja 11_ 1. 14 december 2019 in . Comments are closed. Luister live mee. Grutte Tsjerke Foarwei 97 9298 JE Kollumerzwaag. 17-01-2021 09:17 : Alde Tsjerke Foarwei 141 9298 JG Kollumerzwaag. 16-01-2021 13:25 : Agenda. 17 jan 2021. Morgendienst met ds. J.P. Strietman Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke, Kollumerzwaag

Jesaja 11 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

 1. De rechtvaardige gaat te gronde en niemand bekommert zich erom; ook trouwe mensen sterven, maar niemand ziet in dat de rechtvaardige sterft doordat er onrecht heerst. Toch - wie de rechte weg bewandelt zal rust hebben op zijn sterfbed en de vrede binnengaan. Maar jullie, kom dichterbij, kinderen van een waarzegster, nageslacht uit ontucht en overspel
 2. Het Hebreeuwse woord chèsèd dat in de brontekst van Jesaja 40:6 wordt gebruikt, heeft een breed betekenisveld: liefde, trouw, goedertierenheid, goedheid, schoonheid, kracht, sterkte, heerlijkheid, standvastigheid. In de vertalingen zijn verschillende van deze mogelijkheden terug te vinden. Zo is bijvoorbeeld in het citaat van deze passage in 1 Petrus 1:24 de betekenis van het Hebreeuwse.
 3. Jesaja 64:1-11 oktober 9, 2020 oktober 9, 2020 Ben Mondriaan Zoals vuur dorre twijgen in vlam zet, zoals vuur water doet koken, zo zou U Uw vijanden Uw naam laten kennen en alle volken voor U laten beven, omdat U de geduchte daden doet waarop wij niet durven hopen
 4. Jesaja 11:1-9. De Messias en Zijn vrederijk ; Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isai, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen. En op Hem zal de Geest des Heeren rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des Heeren

Psalm 132: 10, 11, 12 Geliefden, het woord van onze tekst vindt u in Jesaja 61; het hoofdstuk dat we samen al gelezen hebben, de verzen 1 tot en met 3. De profeet spreekt daar aldus Maar over Jakob zal de HEER zich ontfermen, weer wordt Israël uitverkoren. Hij zal hen in vrede laten wonen op hun eigen grond. Vreemdelingen zullen zich bij hen aansluiten en zich voegen bij het volk van Jakob. Want de andere volken zullen de Israëlieten halen en hen terugbrengen naar hun eigen land. Daarna zullen de Israëlieten die volken in bezit krijgen, als slaven en slavinnen, op het. Week 1: Kom mee! In de eerste week van de advent schetst Jesaja (2,1-5) de dag waarop er eindelijk vrede heerst onder de volkeren. Hij roept zijn toehoorders op om die dag niet passief af te wachten, maar alvast te vertrekken door te leven in het licht van de Heer. Uit Jesaja 2, 1-5. Eens zal de dag komen dat de ber The Righteous Reign of the Branch. 11 There shall come forth a shoot from the stump of l Jesse, and a branch from his roots shall bear fruit Jesaja 11_ 10. 21 december 2019 in . Comments are closed. Luister live mee. Grutte Tsjerke Foarwei 97 9298 JE Kollumerzwaag. 07-02-2021 09:21 : Alde Tsjerke Foarwei 141 9298 JG Kollumerzwaag. 16-01-2021 13:25 : Agenda. 07 feb 2021. Morgendienst met ds. J. Stander (Kollum) Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke, Kollumerzwaag

Afrikaanse Inspirerende Gedagtes & Wyshede: Bybelverse

Jesaja 11, 1-10: Der kommende König und sein Reich Die Bibel ist ein Buch, welches unsere Welt sowohl kulturell-geistesgeschichtlich als auch politisch-gesellschaftlich nachhaltig prägt Welkom bij ETS-online 2020-2021 Op deze online leeromgeving van de ETS-Bijbelcursus krijg je iedere (les)maand toegang tot tien leeslessen Oude Testament en tien leeslessen Nieuwe Testament. Zo word je elke lesmaand in een vast ritme meegenomen in het lezen en bestuderen van alle Bijbelboeken. Houd zelf je leesvoortgang bij Heb je een les gelezen? Klik dan op de [ 26-apr-2015 - 3e advent 2013,de droom van Jesaja,Jesaja 6: en Jesaja 11: 1 - 10. Bloemen 15-12-2013 3e adventzondag Thema: de droom van Jesaja. Bijbel: Jesaja 6: en Jesaja 11: 1 - 10 Jesaja krijgt hoopvolle boodschappen van God te horen. God laat hem weten dat er een zoon | Online Album on Fotoalbum door Foto's van Liturgische Bloemstukken Leger des Heils Maasslui Jesaja - 11 : 1. Maar opschieten zal een twijg uit de tronk van Jesse,- een scheut uit zijn wortels zal bloeien

Video: Jesaja 11 - BasisBijbe

Jesaja 11 - Oude Testament - Statenvertalin

 1. Eerste lezing: Jesaja 5, 1-7. Evangelie: Matteüs 21, 33-43. Weekend 10 en 11 steoktober. (28 Zondag door het jaar). In Nijswiller zaterdag 10 oktober geen mis . Zondag 11 oktober om 09:30 uur. Patroonheilige St. Dionysius, herdenken overledenen Harmonie Excelsior, Kermiszondag. Eerste lezing: Jesaja 25, 6-10a. Evangelie: Matteüs 22, 1-14
 2. Navertelling Jesaja 61,1-2a+10-11. De eerste lezing is vandaag uit het boek Jesaja (OT). Voor alle kinderen wordt in dit project de navertelling gebruikt. God zal alles weer in orde maken. Het volk van God woonde in een ver en vreemd land. De mensen voelden zich daar helemaal niet thuis. Alles was anders, het land, het weer, de taal, het eten
 3. Jesaja 11 Het Boek 1 Het geslacht van David (A) zal worden afgesneden, zal worden omgehakt als een boom. Maar uit de stronk zal een scheut (B) groeien; ja, een nieuwe vrucht uit oude wortels. 2 En de Geest van de HERE zal op Hem rusten, de Geest van wijsheid en inzicht, van raad en kracht; de Geest van kennis en van ontzag voor de HERE. 3 Het gehoorzamen van de HERE zal Zijn lust en leven zijn
 4. Hij zal afstammen van Koning David (Jesaja 11:1) via Salomo (1 Kronieken 22:8-10, 2 Kronieken 7:18) De geest van de Heer zal zijn op hem, en hij zal een vreze Gods hebben (Jesaja 11:2) Kwaad en tirannie zal niet in staat zijn om op te staan voor zijn leiderschap (Jesaja 11:4) Kennis van God zal de wereld vullen (Jesaja 11:9

Jesaja 11 - Bijbel in Gewone Taal (BGT) - debijbel

 1. Marcus 11:1-10 en Jesaia 50:4-7 Pater Ambro Bakker s.m.a. VERGEVING IS EINDELOOS zondag 18 maart 2012 4de zondag van de Veertigdagentijd - B - Zondag Laetare - Boeteviering Johannes 3:14-21 Pater Ambro Bakker s.m.a. TEMPELREINIGING zondag 11 maart 201
 2. Jesaja 'Vanaf het moment dat ze voor het eerst werden uitgesproken, zijn deze woorden van de profeet Jesaja deel geworden van de gedachten van mensen. Ze staan er als het ware in gegraveerd. Het zijn woorden om niet te vergeten, rijk aan betekenis en vol met hoop en beloftes
 3. Genesis 1-11 (10/14) 14-08-2008: Prof. dr. W.J. Ouweneel: Genesis 6-7 (vragenbeantwoording) Genesis 1-11 (11/14) 14-08-2008: Prof. dr. W.J. Ouweneel: Genesis 8-9 (vragenbeantwoording) Genesis 1-11 (12/14) 14-08-2008: Prof. dr. W.J. Ouweneel: Genesis 10-11 (vragenbeantwoording) Genesis 1-11 (14/14) 14-08-2008: Ds. L. Vroegindeweij: Lukas 15:24.
 4. Psalm 80, Jesaja 11:1-10. Psalm 80, Jesaja 11:1-10. Share this: Twitter; Facebook; Vind ik leuk: Like Laden... Gerelateerd. This entry was posted on maandag, december 20th, 2010 at 00:00 and is filed under Gebed. You can feed this entry. You.
Jesaja 52:6 | DagelijkseBroodkruimelsGod en gebed: Haar schuld is voldaan (Jes

Neem tijdens de dag wat tijd om in stilte de voorgestelde bijbeltekst te lezen met de korte uitleg en vragen. Vervolgens kun je in een kleine groep van 3 à 10 personen samenkomen om kort met elkaar te delen wat ieder ontdekt heeft. Dit kan eventueel afgesloten worden door een tijd van gebed Hij werd afgewezen (Jesaja 53:3; Johannes 1:10-11; 7:5,48) Hij werd verraden door een vriend (Psalm 41:9; Lucas 22:3-4; Johannes 13:18) Hij werd voor 30 zilverstukken overgeleverd (Zacharia 11:12; Matteüs 26:14-15 Predikant: Ds L. Huisman Plaats: Terneuzen. Nabetr. H-A. Tekst: Jesaja 11: 10 Zingen: Psalm 36 : 2 en 3. Zingen: Psalm 99 : 8. Schriftlezing: Jesaja 11 Laat ons samen bidden: Heere, dat geeloven wij dat er bij U vergeving is, en dat Gij daarom rech De Messias: Jesaja beschreef de komst van de Messias, de Verlosser, en zijn glorieuze koningschap zou een zegen zijn voor de ganse wereld (Jesaja 11:1-16), maar eerst zou hij komen als lijdende Dienaar (Jesaja 53). De special bestaat uit de volgende artikelen: Jesaja 53: Rabbijnen, de lijdende dienaar, Messias en Israë Auteur: Volgens Jesaja 1:1 is de profeet Jesaja de schrijver van het boek Jesaja. Datering: Het boek Jesaja is geschreven tussen 701 en 681 voor Christus. Doelstelling: De profeet Jesaja was in hoofdzaak geroepen om te profeteren tot het koninkrijk Juda.Juda maakte tijden van wedergeboorte en tijden van opstand mee. Juda werd met vernietiging bedreigd door Assyrië en Egypte, maar werd.

 • Haarmousse zonder siliconen.
 • Celeste Plak Aydin.
 • Gouden tand bijlmer.
 • EBay usa Cars.
 • Verf verwijderen van houten trap.
 • Saw Palmetto vrouwen.
 • Vakantie Amerika goedkoop.
 • Wat zijn de gevolgen van reuma.
 • Besmettelijke hondenhoest.
 • Gravure kast.
 • Manitoba meel Albert Heijn.
 • Wat is een beeldhouwer.
 • Daglijn Jules.
 • Gezonde verfrissende drankjes.
 • AOW.
 • Groothandel branche.
 • Ninjago Spelletjes.
 • Dokters van Morgen darmen.
 • 1533 breda.
 • Gans kopen Poelier.
 • Drakenklimop water.
 • Honden fotograferen in studio.
 • Nissan gtr 0 100.
 • Duvan Zapata figli.
 • Tokio blog.
 • Gewicht aanhangwagen enkelas.
 • Psalm 46 2 4.
 • Uurloon RA accountant.
 • Tiguan 2019.
 • Kandidatenlijst Gereformeerde Bond.
 • Kepler 22b.
 • Lago Titicaca.
 • SNIPES Black Friday.
 • Tina Turner dansen.
 • Badmode kopen.
 • Brucellosis China.
 • Depositorekening betekenis.
 • Paddo soorten en effecten.
 • Broadview walnoot.
 • Werkkampen Tweede Wereldoorlog.
 • Binnendeuren op voorraad.