Home

NIPT abortus

Vanaf 1 april 2017 krijgt iedere zwangere vrouw in Nederland de NIPT aangeboden. Je moet deze test zelf betalen. Daarvoor werd de NIPT alleen aangeboden aan zwangere vrouwen die op basis van de combinatietest een verhoogde kans hadden op een kindje met downsydroom, edwardssyndroom of het patausyndroom, of al eerder een kindje kregen met dit syndroom Meer abortussen bij hoge uptake NIPT. Op dit moment kiest 90% van de zwangere vrouwen die een kindje met het Downsyndroom verwacht voor abortus. NIPT kan deelname aan prenatale screening voor een (veel) grotere groep zwangeren aantrekkelijk maken. Dit kan leiden tot een toename van het aantal abortussen. Oneigenlijk gebrui Abortus na de Nipt-test (niet-invasieve prenatale test) moet geaccepteerd worden. 12 juni 2018 | 5. De NIPT-test is een onderzoek waarbij het DNA van de placenta wordt onderzocht door middel van bloedonderzoek van de zwangere. Het DNA van de placenta bijna altijd hetzelfde als het DNA van het kind

De meeste vrouwen die kiezen voor de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT), doen dit om bij een gevonden afwijking te overwegen de zwangerschap af te breken (70%). Dat blijkt uit onderzoek van pro-life organisatie NPV NIPT-test is géén abortus. Normaal ben ik niet zo van het schrijven over actualiteiten, maar dit debat vond ik lastig om te negeren. Dus een spontane, niet-geplande bijdrage vandaag. Over het Zwartboek dat de tegenstanders van de NIPT test hebben aangeboden. Berichtauteur Door Marianne Cysouw

Doel is abortus De NIPT wordt vooral gebruikt om het syndroom van Down op te sporen. Het Californische bedrijf Sequenom noemt de test zelfs 'Materni21', waar het getal verwijst naar trimosie 21, de genetische aanduiding voor het Down-syndroom. De test zelf is onschuldig NIPT en de TRIDENT studies De NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) is een nieuwe test waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk down-, edwards- of patausyndroom heeft.De NIPT wordt in Nederland alleen aangeboden in het kader van twee wetenschappelijke studies: TRIDENT-1 (voor hoog-risico zwangeren De NIPT niet-invasieve prenatale test is een bloedonderzoek. NIPT betekent: niet-invasieve prenatale tijdens de zwangerschap test. Voor het bloedonderzoek wordt bloed afgenomen uit uw arm. U loopt geen risico op een miskraam. U kunt alleen kiezen voor de NIPT als u meedoet aan een wetenschappelijke studie In dit onderwerp Menu ingeklapt TRIDENT studies. TRIDENT-1 studie (voor hoog-risico zwangeren) Sinds 1 april 2014 is NIPT niet-invasieve prenatale test in Nederland beschikbaar binnen de TRIDENT-1 studie voor zwangeren die op basis van de combinatietest een verhoogde kans hebben op een kind met down-, edwards- of patausyndroom. In sommige gevallen kan er een andere medische reden zijn om. Met een nipte meerderheid in de Eerste en Tweede kamer, werd de wet die abortus mogelijk maakt aangenomen. Deze ging op 1 november 1984 in. Moordenaar! is een van de woorden die veel vrouwen horen als zij aankomen bij een abortuskliniek

De NIPT is bijzonder accuraat en 9 op de 10 vrouwen kiezen bij een afwijking voor abortus. 'De NIPT vermindert in ieder geval het aantal miskramen omdat ze niet invasief is zoals een punctie of. In 2018 werden 31.002 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd. Dit zijn 479 zwangerschapsafbrekingen meer dan in 2017. Veruit het grootste deel van de zwangerschapsafbrekingen (82%) vindt plaats in het eerste trimester (t/m 12 weken zwangerschap). Meer dan de helft van de behandelde vrouwen had al één of meer kinderen Bij de TRIDENT-1 studie wordt de NIPT alleen aangeboden aan zwangere vrouwen die op basis van de combinatietest een verhoogde kans op een kind met trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 18 (edwardssyndroom) en trisomie 13 (patausyndroom) hebben .Ook zwangeren die eerder een kind met een trisomie hebben gehad, kunnen in de TRIDENT-1 studie NIPT aangeboden krijgen

De NIPT of Niet-Invasieve Prenatale Test is een prenataal bloedonderzoek dat DNA (= erfelijk materiaal) van uw baby, dat in uw bloed is terechtgekomen, onderzoekt. Hiermee kunnen mutaties of veranderingen in het DNA of afwijkingen in de chromosomen van de foetus opgespoord worden, zoals trisomie 21 (syndroom van Down) Controverse in België. Filosoof Etienne Vermeersch heeft een macabere wens uitgesproken: 'We hopen natuurlijk dat het Downsyndroom verdwijnt.' Hij deed de uitspraak in een debat over NIPT, de prenatale test die Downsyndroom opspoort en tot massale abortus leidt. In België wordt deze test nu gratis. Geboren met Down Vermeersch, gevierd 'vrijdenker', vergelijkt Downsyndroom met de pokken, een. President Duda won nipt, zijn liberale tegenstander Rafal Trzaskowski zat hem op de hielen. Uit eerdere enquêtes blijkt dat maar 10 tot 15 procent het eens is met de aanscherping van de abortuswet Heeft de NIPT-test invloed op het aantal abortussen? Als het dezelfde kant opgaat als in landen als IJsland en Denemarken, dan verdwijnt het syndroom van Down uit het straatbeeld

NIPT confronteert met dilemma's rondom leven ongeboren kin

De ethische kant van NIPT - NPV Zor

Ik denk niet dat zij bij het beschikbaar komen van de NIPT voor alle zwangere vrouwen, hier allemaal opeens wél voor kiezen; én daarbij dan ook nog eens allemaal voor abortus zullen kiezen. Er zijn namelijk ook genoeg stellen die willen weten of ze een kindje met het downsyndroom krijgen, om zich beter voor te kunnen bereiden op de komst van dat kindje De NIPT-test is een veiliger alternatief voor de vruchtwaterpunctie. Alle vrouwen hebben recht op een betaalbare NIPT-test. Zwangere vrouwen behouden vrije keuze als het gaat om het wel of niet laten uitvoeren van de NIPT-test

Abortus na de Nipt-test (niet-invasieve prenatale test

Linda Germs en Thecla Rondhuis hebben allebei een zoon met down waar ze zielsveel van houden. Als ze tijdens hun zwangerschap een NIPT-test hadden gehad, zou Linda haar kind houden, maar Thecla niet De NIPT leidt tot abortus soms hoger dan 95% als Downsyndroom is vastgesteld Statistieken uit het buitenland tonen aan dat abortus hoger dan wel 95% is als er sprake is van Downsyndroom. Traditioneel is er in Nederland een lage 'uptake' van screening omdat de vruchtwaterpunctie en vlokkentest invasief zijn en een risico van miskraam met zich meebrengt abortus', waarmee de auteurs pleiten voor het verlengen van de tolerantieperiode voor selectieve abortus tot een jaar na de geboorte.9 Het denkkader van waaruit een veralgemeende nipt screening wordt aanbevolen, is vaak een medisch-biologisch referentiekader. Het benadrukt de negatieve kant van iemand met een afwijking

'Meeste vrouwen doen NIPT om bij afwijking abortus te

 1. NIPT-test wordt vergoed Vanaf 1 april 2020 wordt de NIPT-test voor zwangere vrouwen vergoed. Daarnaast wordt door de inzet van D66 op dit moment gewerkt aan het uitbreiden van de prenatale screening met de 13-weken echo, zodat aankomende ouders eerder zinvolle informatie over hun ongeboren vrucht hebben
 2. Terechte vragen bij bij NIPT, Down en abortus. Addy de Jong. 16-09-2017 Politiek. Addy de Jong. 16-09-2017 Politiek. Hirsch Ballin. beeld ANP, Valerie Kuypers
 3. NIPT staat voor Niet-Invasieve Prenatale Test. Bij de test wordt een buisje bloed van de zwangere vrouw afgenomen. Bij de analyse van het bloed kan het DNA van het ongeboren kind geanalyseerd..
 4. NIPT is een Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) die uitgevoerd wordt op bloed van de zwangere om de foetus te screenen op de meest frequente chromosoomafwijkingen zoals Down syndroom (trisomie 21)
 5. Ook neemt het aantal abortussen per duizend levendgeborenen langzaam toe. Sinds 2011 wordt bijgehouden of prenatale diagnostiek invloed heeft gehad op de keuze van abortus. Dat was in 2017 vaker het geval dan in 2016. Vrouwen krijgen vanaf 2007 de 20 wekenecho en sinds 2017 de NIPT aangeboden. Reden registrere
 6. Ook in de Eerste Kamer werd de abortuswet enkele maanden later slechts met een nipte meerderheid (38 tegen 37) aangenomen. Nederland was zeker niet het eerste dat land waar abortus onder bepaalde omstandigheden kon worden uitgevoerd. Rusland was in 1920 het eerste land waar men zonder risico op vervolging een abortus kon laten uitvoeren

Soms blijft er echter nog weefsel in de holte van de baarmoeder achter en is de miskraam (nog) niet compleet (abortus incompletus). De term 'abortus' kan verwarring geven, omdat deze vaak wordt gebruikt voor een actieve zwangerschapsafbreking. De volledige naam voor een actieve zwangerschapsafbreking is 'abortus provocatus' Ik ook nipt moeten doen en 12 jaar geleden vruchtwaterpunctie toen hebben ze alles uitgelegd de werking ze controleten dan bij de 2 testen de chromosoomen en het geslacht word vastgesteld door chromosoom 23 dus normaal is dit dan juist dus ga maar gezellig voor roze kleertjes Homepage › Forums › Zwanger zijn › Ervaringen nevenbevindingen NIPT test Dit onderwerp bevat 59 reacties, heeft 50 stemmen, en is het laatst gewijzigd door Mystery 5 maanden, 1 week geleden. 1 2 8 → Auteur Berichten gebruiker734082Bijdrager 11/09/2017 om 14:37 #10029136 Sinds april is de NIPT test officieel in Nederland. Vrouwen hebben dan [ De NIPT is een test waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk trisomie 21 (downsyndroom), 18 (edwardssyndroom) of 13 (patausyndroom) heeft. Op het moment wordt de NIPT alleen aangeboden als er uit de combinatietest een verhoogd risico komt

De betrouwbaarheid van de NIPT-test is groter dan die van de gebruikelijke combinatietest. Maar als de uitslag ongunstig blijkt, roept dat een enorm dilemma op: de zwangerschap afbreken? Of voortzetten - met grote kans op een gehandicapt kind? Geen gewetensnood na een abortus. Een ongewenste zwangerschap vormt een zware belasting, en als deze. Vrouwenrechtenactivisten in Argentinië strijden al jaren voor meer reproductieve rechten voor vrouwen. Twee jaar geleden stemde de Senaat nog nipt tegen de legalisering van abortus. De Argentijnse president Alberto Fernández beloofde tijdens de verkiezingen dat hij de wet opnieuw op tafel zou leggen als hij verkozen zou worden

NIPT-test is géén abortus - Authentiek Oude

Fara vzw luistert, informeert en begeleidt vrouwen, koppels en hun omgeving die tijdens hun zwangerschap met een moeilijke beslissing geconfronteerd worden. Ook willen wij professionals die met deze vrouwen of koppels in contact komen ondersteunen door vorming en intervisie Abortus In 0,3 procent van de zwangerschappen waarbij de NIPT is uitgevoerd, zijn aanwijzingen gevonden dat het ongeboren kind downsyndroom heeft. Voor edwards- en patausyndroom is dat ieder 0,1. Bij de NIPT onderzoeken we rechtstreeks het DNA van de foetus, dat we vinden in een bloedstaal van de moeder. De NIPT is daardoor veel gevoeliger en specifieker: we sporen meer dan 99% van de gevallen op en er zijn minder dan 1 % vals positieve uitslagen. Daardoor zijn er minder puncties en vlokkentesten nodig en daalt ook het risico op miskramen

Abortus en het recht op zelfbeschikking is een belangrijk thema in het (internationale) publieke debat. Ook de Eerste Kamer nam de abortuswet enkele maanden later met slechts een nipte meerderheid (38 tegen 37) aan. Collectie PSP Tweede Kamerfractie, abortuscollectie De NIPT en het bijna onvermijdelijke vervolg daarop : abortus van bijvoorbeeld een kindje met Down syndroom is gebaseerd op angst, vooroordelen, eugenetica en validisme vanuit de maatschappij. Dit heeft niks met baas in eigen buik te maken want het is systematisch bepaald Scenario 3: NIPT als 1-staps diagnostiek •Voordelen -Vroeg, makkelijk, veilig -NIPT ter informatie - omslagpunt doelmatigheid •Nadelen -Routinisering -Niet-medisch: geslachtskeuze -Relatief onschuldige afwijkingen -Trivialisering abortus -Als vroeg in zwangerschap: onnodige keuzelas

Laatste nieuws: chromosoom afwijkingen nu beschermd tegen

De NIPT is niet perfect en niet alle moeders wensen de test en een mogelijke abortus. Filosofen begonnen te filosoferen. Het syndroom van Down leek wel een groot maatschappelijk goed. Hun argumenten tegen de NIPT betroffen de maatschappelijke acceptatie van (kinderen met) downsyndroom Afbreking van de zwangerschap is in Nederland mogelijk tot een zwangerschapsduur van 24 weken. Maar het is ook mogelijk om de NIPT op een later moment in de zwangerschap te doen. Je kunt er als vrouw voor kiezen om de NIPT bijvoorbeeld na de 20 wekenecho te doen In Nederland is abortus geregeld in de Wet afbreking zwangerschap (Wafz) uit 1984.Voor die tijd was abortus officieel altijd verboden, maar werd het onder bepaalde omstandigheden gedoogd.. In de periode van het eerste kabinet van Van Agt werd een wetsontwerp van de Ruiter en Ginjaar in de Tweede Kamer op 18 december 1980 met de kleinst mogelijke meerderheid goedgekeurd (76 stemmen voor, 74. Zwangere vrouwen hebben weinig interesse in gesubsidieerde NIPT-test . Het aanbieden van de NIPT-test aan zwangere vrouwen, sinds 1 april van dit jaar, heeft nauwelijks geleid tot meer prenatale screenings op onder meer het syndroom van Down. Ongeveer 40 procent van de vrouwen kiest daar nu voor, waar voor april rond de 35 procent zich liet testen

Wat je niet mag weten over NIPT - Stirezo Pro-Lif

NIPT en de TRIDENT studies Meer over NIPT

NIPT wordt uitgevoerd op bloed van de zwangere dat erfelijk materiaal (DNA) bevat van de foetus. Het bloed kan vanaf zwangerschapsweek 10 worden afgenomen. De uitslag komt na ongeveer 2 weken vanaf het moment dat het bloedstaal bij het laboratorium binnen is. De uitslag is geen definitieve uitslag * De NIPT (Niet invasieve prenatale test) kan een aantal ernstige genetische aandoeningen opsporen, waaronder het syndroom van down. Wat is een handicap? Wat is een aanvaardbare reden om abortus te laten uitvoeren? Omdat diagnoses steeds verder gaan moeten we ons ook afvragen wat precies een handicap is Het verbaasd me dat er op Nederlandse forums zo weinig is te vinden over ervaringen met nevenbevindingen van de NIPT test. 1 op de 150 vrouwen die de NIPT test krijgt, een verhoogde kans op een spontane abortus bij een vruchtwaterpunctie. Het zal je maar gebeuren, terwijl de eco's er alle schijn van hebben dat de baby gezond is

Het syndroom van Down en de NIPT | Mamaplaats

NIPT zorgt voor toename abortussen op downkind . 4 minuten leestijd. APELDOORN. De verwachting is dat het aantal abortussen van kinderen met het syndroom van Down zal toenemen naarmate toegang tot de niet-invasieve prenatale test (NIP-test) laagdrempeliger wordt en meer vrouwen zich laten testen Maar bij de NIPT test gaat het om de vraag of een al bestaande zwangerschap voortgezet of afgebroken moet worden. Dat is een enorme keuze en daarvoor moeten we verder kijken dan wat onze intuïtie zegt. Abortus. Om voorbij te gaan aan onze intuïtie kunnen we bijvoorbeeld kijken naar hoe er in het algemeen gekeken wordt naar abortus in Nederland Deze niet-invasieve prenatale test (NIPT) heeft grote voordelen boven de vlokkentest of de vruchtwaterpunctie (allebei met verhoogd risico op spontane abortus) en zal waarschijnlijk ook in Nederland op het repertoire komen. Tenzij de Tweede Kamer een verbod uitvaardigt, maar die kans lijkt klein, omdat die test optioneel en geen verplichting wordt Over ons kind, bevallen van een dood kind, abortus, Het was vreselijk. Mike hield zich sterk, hij probeerde mijn steun te zijn. Zette zijn gevoelens volledig opzij om zich te kunnen focussen op mij en mijn verdriet. Toch had ik nog hoop, er is immers 1% procent kans dat de uitslag van de NIPT niet correct was. En zolang er een kans was, was. Abortus kan blijvende negatieve gevolgen hebben, blijkt uit de documentaire Hush die de christelijke internetzender Family7 zaterdagavond om 20.30 uur uitzendt

Wat is de NIPT? Prenatale en neonatale screeninge

BAARN - Een abortus verhoogt het risico op geestelijke problemen niet, blijkt uit een analyse van 44 onderzoeken door het National Collaborating Centre for Mental Health De NIPT-test bestaat uit bloedonderzoek, waarbij het DNA van de moeder wordt onderzocht. 20 weken echo. Tijdens de 20-weken echo wordt onderzocht of je baby geen lichamelijke afwijkingen heeft. Voorbeelden van lichamelijk afwijkingen die ontdekt kunnen worden zijn: open ruggetje

De NIPT Prenatale en neonatale screeninge

In 2012 werden in ons land nog 53 Down-kindjes geboren, terwijl je er 110 zou verwachten, afgaande op de geboortecijfers. En met de nieuwe doeltreffende bloedtest NIPT (Niet-Invasieve Prenatale Test), zullen de abortus-percentages allicht nog stijgen.Dat het stilaan eenzaam wordt, vrezen de ouders die toch voluit voor een 'ander' kindje gingen 38 Ontwikkeling 2: NIPT Combinatietest Nekplooi 3 mm NIPD 9-14 maternale serumscreening nekplooi 20 wkn 24 wkn abortus-grens 40 wkn conceptie partus vlokkentest diagnostiek vruchtwaterpunctie wk: SEO wk: geavanceerde echoscopi

D66 — Vrij door het recht op abortus

Afzien van abortus zou financiele consequenties moeten hebben voor de ouders. De Nipt kan potentieel de hele genoom van het ongeboren kind in kaart brengen maar Nederland koos voor een 'targeted approach'. Dat houdt in dat autoriteiten en beleidsmakers de specifieke aandoeningen kiezen die het doel van de NIPT zijn Ondanks felle tegenstand van de machtige katholieke kerk heeft de Argentijnse senaat ingestemd met die abortus legaliseert tot 14 weken in de zwangerschap. Daar was een debat van maar liefst 12 uur voor nodig dat buiten op straat in Buenos Aires live werd gevolgd door voor- en tegenstanders. 38 senatoren stemden voor, 29 tegen en [

Abortus plegen, dat doet een vrouw niet zomaar. Nooit. Maar soms is het beter. Voor de moeder én voor het ongeboren kind. Is dat moeilijk? Ja. Is het moord? Nee. Niemand anders dan een vrouw zelf kan bepalen of zij een kind wil, kan, krijgen. Eigenlijk zou er over het concept van abortus dus niet eens gediscussieerd hoeven worden Kees van der Staaij (SGP) heeft gemengde gevoelens over de NIPT-test. De test is beter en kan een mindere kans op een miskraam geven, maar tegelijkertijd wordt de drempel voor abortus flink verlaagd. Als ouders weten dat hun kindje geboren zal worden met het syndroom van Down, zullen ze misschien sneller overgaan tot het plegen van een abortus Verhalen over abortus. Jaarlijks ondergaan wereldwijd vijftig miljoen vrouwen een abortus. In 2004 werden er in Nederland bijna dertigduizend abortussen uitgevoerd. De legalisering is één van de grote sociale en morele strijdpunten in de tweede helft van de 20ste eeuw geweest. Er is een debat van bijna vijftien jaar aan de abortuswet voorafgegaan Als een vrouw nu ongewenst zwanger is, kan ze legaal abortus laten uitvoeren. Dankzij de abortuswet die in december 1980 - 40 jaar geleden - met een nipte meerderheid werd aangenomen Eveline wil onderzoeken hoe de veelbesproken NIPT-test waarmee het downsyndroom wordt opgespoord nu eigenlijk werkt. Ze merkt hoe gevoelig het ligt als een downer zelf lastige vragen wil stellen

Los van de NIPT-test is abortus een optie die mogelijk moet blijven voor ouders van een ongeboren kind. Abortus wordt meestal toegepast bij onverwachte zwangerschap. Ouders die niet klaar zijn voor een kind, hebben vaak beperkte mogelijkheden om hun kind goed op te voeden. (Te jong, niet meer bij elkaar, geen opleiding afgerond, geen goede baan. De NIPT- test is een veilige en betrouwbare bloedtest bij de zwangere vrouw waarbij de daar aanwezige foetale bloedcellen worden onderzocht op de aanwezigheid van chromosoomafwijkingen waarvan trisomie 21, het syndroom van Down, de bekendste is. Op grond van de uitslag van deze test kan de zwangere kiezen voor een selectieve abortus Positieve NIPT staat niet gelijk aan abortus Brussel Adeline, het dochtertje van Eline Zenner, werd geboren met het syndroom van Down. 'Dat was vlak voor de NIP-test echt doorbrak', zegt Zenner Critici van de NIPT worden door de NOS triomfantelijk met wat cijfers in een hoek gezet. Vrouwen die een vruchtwaterpunctie krijgen zouden namelijk veel vaker (87%) een abortus overwegen dan vrouwen die kiezen voor de NIPT (58%). Daarmee is de NIPT toch zeker een vooruitgang? Niets is minder waar

Bij de NIPT wordt bloed afgenomen bij de zwangere. In een laboratorium wordt het bloed onderzocht op aanwijzingen dat het kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. Bij een afwijkende uitslag is invasief vervolgonderzoek door middel van een vlokkentest of vruchtwaterpunctie nodig om de aandoening te bevestigen Vicki 23/06/2017. Hoi Daantje, Ik heb de nipt test in belgie laten doen voordat het in NL toegestaan was en daar kreeg je het geslacht wel te horen. Ik heb begrepen dat ze dat in NL niet doen maar misschien zijn er uitzonderingen Hoe denkt u over abortus? Vindt u het goed dat onderzoekers medische informatie van u en uw kind verzamelen? Wat kan de uitslag met u doen? De uitslag van de NIPT-test kan grote invloed op u hebben. Of de uitslag nu goed of slecht is: U raakt ongerust: de test geeft aan dat uw kind misschien een aandoening heeft Er lijkt veel steun in de Kamer, maar de tekst zou opnieuw nipt verworpen kunnen worden in de Senaat. De regering heeft er wel een meerderheid, maar de senatoren zijn doorgaans meer conservatief. Volgens de autoriteiten worden elk jaar tussen 370.000 en 520.000 clandestiene abortussen uitgevoerd in Argentinië NIPT vs combinatietest, vlokkentest en vruchtwaterpunctie. Daar bestaan kinderen met Down Syndroom nagenoeg niet meer omdat aanstaande ouders bij afwijkingen voor abortus kiezen. Nu is Down Syndroom voor veel aanstaande Nederlandse ouders geen reden voor een abortus

Abortus bij Downkinderen: 'Vergelijk ons niet met

Ik ben wel voorstander van abortus, maar ik zie een zeer gewenste zwangerschap beëindigen omdat je zwanger bent van een zwaargehandicapt kindje niet als abortus. Plus, als je die nipt laat doen en je een negatieve uitslag krijgt moet je nog allerlei andere testen doen en ben je zo alsnog heel wat weken verder, en dan kun je net zo goed op de 20w echo wachten, waarin ze ook een heleboel kunnen. In landen waar de NIPT-test al langer standaard wordt toegepast is dit effect duidelijk te zien; er worden nog nauwelijks kinderen met Down geboren. Ouders besluiten bijna allemaal tot een abortus als er volgens de test iets met het kindje aan de hand is. Dru Maar omdat de overheid de test adviseert, kan ook snel de suggestie gewekt worden dat abortus een zeer acceptabele oplossing is. Als de zwangeren zelf moet vragen om de NIPT, omdat deze wel beschikbaar is, maar als medische verstrekking, dan is er geen sprake van een overheidsadvies en is er daadwerkelijk keuzevrijheid voor de zwangere Re: NIPT test, pro of con? Maeve schreef: Maar dan heb je het nog steeds over de betere mensen met down. Ik snap wanneer mensen ervoor kiezen om zo'n kindje te laten komen maar ik snap ook heel goed wanneer iemand kiest voor abortus

Het embryo gewikt en gewogen - Actueel - Artsenkrant

Richard en Nancy Schouten lieten een NIPT-test (de Niet Invasieve Prenatale Test) doen. De uitslag was dat hun ongeboren kind ernstig gehandicapt en niet levensvatbaar zou zijn. Nadat ze verder onderzoek lieten doen zagen ze toch af van abortus. Toen hun dochter ter wereld kwam, bleek ze kerngezond. Dat meldt het Algemeen Dagblad NIPT-test toont veel meer dan syndroom van Down, maar dokters weten niet of ze dat aan ouders mogen vertellen. Nochtans is bij een van de aandoeningen abortus mogelijk om medische redenen NIPT standaard aanbieden. Minister Schippers zal binnenkort een besluit nemen of de NIPT aan alle zwangere vrouwen in Nederland aangeboden wordt. Het plan is dan om de NIPT in plaats van de combinatietest aan te bieden. Een voordeel van de NIPT is dat de test al vanaf de tiende zwangerschapsweek uit te voeren is

 • Hohenschwangau Tickets.
 • OTTO TV wandmeubel.
 • Goedkope vis supermarkt.
 • Sportfotografie camera.
 • Mexicaan Zaandam Dam.
 • Warmste plek op aarde.
 • Productverpakking laten maken.
 • Vintage Retro clothing online.
 • 1970 Challenger.
 • Clindamycine blaasontsteking.
 • Background header image html css.
 • Zafzafi Israël.
 • Jahweh Islam.
 • Pro choice pro life.
 • Gps kalibreren Android.
 • Schoonheidssalon Delden.
 • Zoeken Het Nieuwe Instituut.
 • Michelin all season.
 • Cumulatie medisch betekenis.
 • Kensington Beanie.
 • Natuur Suriname wikikids.
 • De Zaak Utrecht.
 • 3 dagen geen alcohol.
 • Afstanden tussen steden Engeland.
 • West end mini golf.
 • Marc Anthony I Need to Know.
 • Tanita weegschaal.
 • Verblijf Hawaii.
 • How pretty am I picture test.
 • Huidatrofie hond.
 • Goedkope all inclusive vakantie Griekenland.
 • Hoe moet je kaarten.
 • Groningen 21 september.
 • DNA modelcars.
 • Gratis eetkamer af te halen.
 • Pfeiffer bleek gezicht.
 • Maximale vrijstelling werkloosheid 58 jaar.
 • Apps verplaatsen naar SD kaart Huawei.
 • Eelt mesje Kruidvat.
 • Orange wc pack ca.
 • Optokinetic nystagmus reflex.