Home

Stereotiep gedrag

Stereotiep gedrag Gedrag dat zonder prikkels van buiten tot stand komt. Vaak loos gedrag bij dieren in gevangenschap, b.v. weven bij paarden en ijsberen bij katten en beren. stereotiep. stereotiep bijv.naamw.Uitspraak: [sterejo'tip] die of dat zich steeds op dezelfde manier voordoet Voorbeelden: `stereotiepe schoonheidsidealen`, `Stereotiep gedrag is steeds dezelfde handelingen herhalen.`Synoniemen: vast, karakteristiek © Kernerm... Gevonden op https://www.woorden.org/woord/stereotiep

Stereotiep gedrag - 2 definities - Encycl

 1. Stereotiep gedrag is een manier om met stress om te gaan. Het heeft tot op zekere hoogte een kalmerend effect op het dier tijdens het uitvoeren van het gedrag. Op langere termijn heeft het gedrag echter vaak negatieve effecten. Het dier kan er namelijk gezondheidsklachten door krijgen
 2. Stereotype / stereotiep Wat is het verschil tussen stereotype en stereotiep? Stereotype is een zelfstandig naamwoord, stereotiep/stereotiepe een bijvoeglijk naamwoord. Het bijvoeglijk naamwoord stereotiep betekent 'vast, onveranderlijk, clichématig, geregeld terugkerend'
 3. g in competities, wanneer er een nieuwe eigenaar is of nieuwe woonplaats met een plotseling
 4. Stereotype gedrag is een handeling van een dier, wild of gedomesticeerd, wat vaak voortkomt uit stress en verveling. De dieren maken dan monotone bewegingen. Steeds hetzelfde rondje rennen, het zogenaamde weven (met de kop heen en weer bewegen) en tralies bijten zijn slechts enkele voorbeelden

Stereotiep - 7 definities - Encycl

Mensen met autisme zijn vaak overgevoelig voor prikkels van buitenaf en zijn erg beperkt in hun sociale interacties. Tweederde van de mensen met klassiek autisme heeft een IQ onder het gemiddelde. Bij mensen met autisme is er vaak sprake van stereotiep gedrag Stereotype gedrag is een steeds herhalende, dwangmatige beweging die op het eerste gezicht geen functie lijkt te hebben. Je kunt hierbij denken aan luchtzuigen, kribbebijten, weven, boxwalking en dergelijke. Dieren gaan stereotype gedrag vertonen op het moment dat zij hun natuurlijke gedrag langdurig niet of onvoldoende kunnen uitvoeren Oorzaken van onrustig gedrag. Ook al lijkt het doelloos, vaak is het onrustige gedrag van je naaste wel degelijk een reactie op de omgeving. Ze probeert duidelijk te maken wat ze voelt of nodig heeft, maar kan dat niet onder woorden brengen. Zo kan haar gedrag bijvoorbeeld voortkomen uit werk dat ze vroeger heeft gedaan

Minder onschuldig is stereotyp gedrag dat zich uit in stangbijten of staart- en oorbijten. Dit is vaak te zien bij dieren die zich vervelen, gestresst zijn, te weinig ruimte hebben of te vroeg gespeend zijn. Gerelateerde onderwerpen. Stress bij varkens Een stereotype is een overdreven beeld van een groep mensen dat vaak niet (volledig) overeenkomt met de werkelijkheid. Het is vaak een vooroordeel of negatief denkbeeld en wordt vaak gebruikt als rechtvaardiging van bepaalde discriminerende acties. Het is een voorbeeld van een ecologische fout

Bij een gedeelte van de kinderen, die zichzelf verwondden, werd ook stereotiep gedrag gevonden. De piek voor zelfverwondend gedrag ligt echter tussen de 15 en 20 jaar. Vermoedelijk moeten bepaalde gedeelten van hersenen eerst rijp worden om dit gedrag te kunnen vertonen Aangeleerd stereotiep (vaak herhaald, typisch) gedrag dat meestal doelloos is. Onder bepaalde omstandigheden, en kort uitgevoerd, zijn het voor het paard normale handelingen. Wanneer deze handelingen of bewegingen veelvuldig en/of langdurig herhaald worden, zijn het stalondeugden of stereotypen Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'stereotiep', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken stereotiep gedrag - Het doelloos en vormvast bewegingen herhalen bijvoorbeeld ijsberen (steeds heen en weer lopen) of weven (het gewicht steeds op een andere helft zetten waardoor de poten stil blijven staan maar het bovenlichaam heen en weer beweegt)

Tentamen 2018, vragen en antwoorden - HVVP14TVPK2

• Stereotiep gedrag, ijsberen, overmatig likken. Wat zijn kalmeringssignalen? Honden zijn van nature conflictvermijdende dieren. Hondentrainster Turid Rugaas heeft de term kalmerende signalen gegeven aan bepaalde gedragingen die je ziet in stressvolle situaties Vogels vertonen minder dominant en ongewenst gedrag. Dominant en ongewenst gedrag is in het algemeen, net als bij honden en kinderen, een teken dat de vogel niet lekker in het vel zit. Vogels kunnen dagelijks op de hand worden meegenomen worden naar buiten in de tuin, naar het bos enz. enz. Vogels kunnen mee op vakantie, op de boot en op de fiets Stereotiep gedrag bij een paard.Een paard loopt constant en blijkbaar dwangmatig achtjes. De term 'oneindige acht' krijgt zo toch wel een nieuwe betekenis.Zo..

Afwijkend gedrag - Gedrag - Cursus dierenwelzijn - Groen

Herken jij stereotiep gedrag bij paarden? 9 augustus 2019 Sarah Pesie. Soms zie je filmpjes voorbijkomen waarbij een paard alsmaar het heen en weer stapt, zodat het lijkt of het danst. Of filmpjes waarbij het flappert met zijn lippen. Als je niet beter weet, is dat inderdaad heel grappig om te zien Ander stereotiep probleemgedrag is boxlopen, likken, onderlip flapperen, beschadigend gedrag of staart eten. Oorzaak van dit ongewenste gedrag van een paard kan een tekort aan voeding zijn of voeding dat te weinig verspreid over de dag en een gedeelte van de nacht (16 uur!) gegeven wordt. Het paard staat dan te lang zonder voer Stereotypie kan verwijzen naar: . Stereotype, overdreven beeld over een samenleving (vaak) gebaseerd op vooroordelen.; Stereotiep gedrag, het herhalen van nutteloze handelingen.; Stereotypie (druktechniek), procédé waarbij een kopie van een loodzetsel van een pagina werd gemaakt, zodat later van die pagina een nieuw zetsel kon worden gegoten

Autisme Startpagina: als je hierover meer wilt weten!

Chronische stress moet niet onderschat worden. Het kan uiteindelijk gaan leiden tot een stereotype gedrag. Bovendien heeft langdurige stress een negatieve invloed op de weerstand en kan het diverse virussen activeren (FIP, FeLV, FIV, Herpes). Daarnaast komt dwangmatig likken of ander abnormaal gedrag voor Honden kunnen stereotiepe gedrag gaan vertonen. Staartjagen, pluisjes fixeren of voorpoot likken. Dwangmatig gedrag wat vaak niet herkend wordt als verveling. Het wordt zelfs grappig gevonden

uitvoeren van natuurlijk gedrag en het niet uitoefenen van abnormaal gedrag, (2) vrijheid en mogelijkheid tot het maken van keuzes en (3) het behoud van de individuele waardigheid (Wickins-Drazilova, 2006). Het optreden van repetitief gedrag of stereotypieën bij olifanten valt onder de eerste van deze extra parameters stereotiep gedrag stereotiepe figuren Het zelfstandig naamwoord stereotype betekent onder andere 'vaststaand beeld, met name van een bepaald type persoon of een bepaalde (bevolkings)groep' Beperkt, repetitief en stereotiep patroon van gedrag, interesses en activiteiten Deze stoornis komt niet vaak voor en is IQ-gebonden. Dit komt doordat velen laten blijken dat dit een 'ongewenst' sociaal gedrag is dat moet worden onderdrukt Mensen met autisme zijn vaak overgevoelig voor prikkels van buitenaf en zijn erg beperkt in hun sociale interacties. Tweederde van de mensen met klassiek autisme heeft een IQ onder het gemiddelde. Bij mensen met autisme is er vaak sprake van stereotiep gedrag. Oorzaak. De precieze oorzaak van autismespectrumstoornissen is tot nu toe niet bekend

Ruwvoer en zacht hout voldoen aan knaagbehoefte konijnen

Gedrag dat dieren eindeloos herhalen en dat op het eerste gezicht geen enkele functie heeft, noem je stereotiep gedrag. Reflectie In de video heb je gezien dat olifanten in het circus of in een dierentuin stereotiep gedrag kunnen vertonen Stereotiep gedrag wat een paard vertoont als het zich niet lekker voelt, noemen we ook wel stalondeugden. Kenmerkend voor een stalondeugd is dat het stereotiep, dwangmatig en repeterend gedrag is, het verslavend werkt en moeilijk is af te leren

Beperkt en repetitief gedrag, ook bekend als stereotypen, kan een aanwijzing zijn voor de ernst van een autisme spectrum stoornis. De manier waarop het zich uit is afhankelijk van het verstandelijk niveau. Sommige kinderen met autisme, vooral die met een lager IQ Afwijkend gedrag kan ontstaan door een tekort of overmaat aan prikkels. Hamsters gaan dan dingen doen die op het oog helemaal zinloos lijken. Het vertoonde gedrag is dan in principe wel normaal, maar niet in deze specifieke situatie. Bij een tekort aan prikkels gaan hamsters vaak 'stereotiep gedrag' vertonen

Stereotype / stereotiep Onze Taa

Stereotiep gedrag kwam bij de katten maar tijdens zo'n vijf tot tien procent van de tijd voor Hopster verklaart dat uit een gedeeltelijke domesticatie van de grote katten. 'Alleen wilde dieren die zich in gevangenschap redelijk ok voelen brengen succesvol jongen groot', verduidelijkt hij Wat zijn stereotype patronen? Zich herhalende stereotype patronen in het gedrag is een van de drie basiskenmerken van het autisme. De andere twee zijn stoornissen in de communicatie en stoornissen in de sociale interactie Voor een overzicht van de meest relevante autisme-kenmerken, zie hier.. Voor meer over stereotype gedragspatronen, zie hier De Sire-campagne moedigt sekse-stereotiep gedrag aan en daardoor krijgen jongens nóg minder ruimte om zichzelf te zijn. In de 21ste eeuw speelt juist een heel ander probleem dan wat Sire wil. Stereotiep gedrag of herhaling van handelingen, ritueel of dwangmatig gedrag komt veel voor, zoals hoofdwiegen, fladderen met de handen, speelgoedauto's op een rij zetten enz. Vooral mensen met autisme en een verstandelijke handicap kunnen erg dwangmatig vasthouden aan bepaalde gewoontes

Stereotiep gedrag komt bij paarden van alle leeftijden voor. Bij oudere paarden zie je het wel vaker omdat ze nu eenmaal meer hebben meegemaakt. Machteld van Dierendonck is etholoog en gespecialiseerd in het behandelen van gedragsproblemen bij paarden en is erkend door het Europese Veterinair Specialisten College als gedrag- en welzijnsexpert Stereotiep gedrag neemt af bij natuurlijker foerageren. Om aan hun herkauwbehoefte te kunnen voldoen, hebben kalveren ruw, vezelrijk voer nodig zoals gras en hooi - in flinke hoeveelheden. Als ze dit krijgen, neem hun stereotiep gedrag meteen af, zo wees onderzoek uit

Stereotiep gedrag: Weven - WU

Stereotiep gedrag heeft altijd een oorzaak. Maar doordat het meestal heel lang duurt voordat een paard stereotiep gedrag gaat uitvoeren, is het soms lastig om de oorzaak te achterhalen. Koop je een paard dat stereotiep gedrag vertoont, dan is het vaak onmogelijk om de oorzaak te achterhalen. Mogelijke oorzaken van stalondeugden zijn: •Stress Stereotiep gedrag Het verwijt van de Partij voor de Dieren dat dieren in gevangenschap stereotiep gedrag gaan vertonen, bestrijdt Huppertz. Dat is een plaatje uit de jaren zestig, van dieren die. Het gedrag van een vis. november 22, 2017 | In Blog, Gedrag, Vis | By Jelle van den Brink. Veel vissen gebruiken andere vissen om vijanden te ontdekken. Zolang bijvoorbeeld schoolvissen onbekommerd in open water rondzwem­men, weten ook andere soorten dat er geen hongerige rover in de buurt is Stereotiep gedrag. Stereotiep gedrag komt vooral voor bij groepsdieren die alleen gehuisvest worden. Bij stereotiep gedrag maakt het diertje steeds dezelfde beweging. Je zult je vast afvragen waarom dit bij huidaandoeningen staat, maar de huid kan kapot gaan als de hamster bij die beweging steeds met de huid langs een voorwerp schuurt

Stereotype gedrag en gedragsverrijkin

Geredde dieren Juni | Stichting AAP

Ongewoon gedrag en interesses - Participate Autism

Stereotiep gedrag. Verrijking en training kan ingezet worden om stereotiep gedrag te verminderen. Stereotiep gedrag is abnormaal gedrag, komt niet in de natuur voor en staat niet (meer) in relatie tot een bepaald doel. IJsberen laten vaak stereotiep gedrag zien in een dierentuin Ook kunnen kinderen situatie-specifieke stress ervaren die bepaald gedesorganiseerd gedrag, zoals stereotiep gedrag, kan veroorzaken, zonder dat de hechting gedesorganiseerd is. Bovendien is er overlap tussen sommige vormen van gedesorganiseerd gedrag, zoals stereotiep gedrag, en gedrag dat veel voorkomt in kinderen met een ontwikkelingsstoornis, zoals een autisme spectrum stoornis gewoonlijk motorisch stereotiep gedrag, zoals fladderen en teenlopen. Objecten worden niet functioneel gebruikt maar stereotiep (vb op een rijtje zetten). Ze zoeken herhaling van sensorische prikkels. Er is weinig exploratie van hun mogelijkheden of hun omgeving. Hoger functionerende en oudere kinderen zullen eerder intellectuele, eenzijdig Stereotiep gedrag maakt een soort van morfine aan, wat de hond een prettig gevoel geeft, het gedrag is dus zeer zelfbelonend voor de hond. Dit komt vaak voor bij honden, die langdurig en alleen vastgebonden zitten in een tuin of in een veels te kleine kennel Iedereen is bekend met stereotype gedrag van hamsters. Helaas begrijpen veel hamstereigenaren niet waarom hun hamster dit gedrag vertoont. Eigenlijk is ieder stereotype gedrag de oorzaak van een onderliggend probleem voor de hamster. Veelal is de grootte of de inrichting van het verblijf de oorzaak van het probleem

Gedrag Platform Verantwoord Huisdierenbezi

Stereotiep gedrag is niet het enige abnormale gedrag dat dieren in gevangenschap vertonen.Het beletten van natuurlijk gedrag kan ook leiden tot automutilatie (zelfbeschadiging); Een bekend voorbeeld zijn vogels die in gevangenschap die hun eigen veren uittrekken. Of tot apathie: een gebrek aan emotie, beweging en motivatie Het zou stereotiep gedrag aanmoedigen, doordat de traditionele norm dat jongens 'stoer' en 'mannelijk' moeten zijn bekrachtigd wordt. Interessant, want reclamemakers liggen om die reden al jaren onder vuur. Door de afbeelding van jongens als stoere ridders en meisjes als schattige prinsessen zouden zij stereotiep gedrag versterken Uit het onderzoek blijkt ook dat mensen met een verstandelijke beperking minder stereotiep gedrag vertonen in een meer huiselijke omgeving, en dat ze meer betrokken zijn bij huishoudelijke taken. De resultaten zijn eind 2020 gepresenteerd aan geïnteresseerden via een online kennissessie van Begeleiding à la carte

pagina 4 van 12 Huisdierwijzer schaap 20.01.2019 2 NATUURLIJK GEDRAG EN BEHOEFTEN Het schaap (Ovis aries) is een gedomesticeerd zoogdier dat al sinds eeuwen gebruikt wordt door de mens, voor wol, melk en vlees. Een vrouwelijk schaap wordt ooi genoemd, een mannelijk dier een ram en een jong een lam Stereotiep gedrag is vaak thema van wetenschappelijke onderzoeken. Dieren die in gevangenschap worden gehouden laten soms bewegingspatronen zien die uit een of meer gedragselementen bestaan die steeds herhaald worden. Dit gedrag hangt meestal af van de omgeving waarin de dieren gehouden worden

Gedragsproblemen bij papegaaiachtige - Pets Plac

LEREN VAN DE DIEREN Stichting Leeuw wil graag alle katachtige roofdieren die bij de opvang binnenkomen een prettig leven geven. Wat dat precies inhoudt, is voor ieder dier anders. Daarom besteedt de stichting veel tijd aan gedragsonderzoek. In het belang van de dieren, probeert Stichting Leeuw zoveel mogelijk de natuu Zoochotic gedrag toont aan dat de dieren verveeld en gefrustreerd zijn in de dierentuinomgeving waarin ze zitten opgesloten. De dierentuinen kunnen misschien wel hun bezoekers voor de gek houden dat dit gedrag normaal is, maar zij kunnen de dieren met de nep-natuur waardoor zij zijn omgeven niet voor het lapje houden Stereotiep gedrag. Het stereotiep gedrag dat kenmerkend is voor autistische kinderen betreft een repetitief gedragspatroon waar sterk aan wordt vastgehouden. Dit betekent in veel gevallen dat het moeilijk is om te accepteren wanneer het voorkeursgedrag wordt onderbroken of verboden Er zijn mensen met opvallende tekortkomingen in de sociale communicatie, maar wiens gedrag niet aan de criteria voor autismespectrumstoornis voldoet. Het gaat hierbij vooral om mensen met een blijvende moeite met het sociale gebruik van verbale en non-verbale communicatie, die geen repetitief of stereotiep gedrag vertonen Stereotiep gedrag: kribbebijten: Auteur(s) Teunissen, L. Titel: Nederlands Hippisch Kenniscentrum: Auteur(s) Nederlands Hippisch Kenniscentrum, Tilburg: Uitgever: Tilburg : Nederlands Hippisch Kenniscentrum: Deel(Jaar)Nummer (2010) Online: full text: Trefwoorden (cab) paarden / diergedrag / stress / dierenwelzijn / africhten van dieren: Rubrieke

Hamsterscaping: benodigdheden en tips! | Dierspecialist Blogs

Wat is autisme? - Hersenstichtin

Stereotyp gedrag Bepaalde houdingen of bewegingen die telkens terugkomen zijn ook kenmerkend voor kinderen met autisme. Ze knippen bijvoorbeeld vaak met hun vingers, fladderen met hun armen of maken heen en weer gaande bewegingen met de romp Wel of niet kunnen uitvoeren van natuurlijk gedrag; beperkingen hierin kunnen leiden tot stereotiep gedrag, verhoogde agressie, en beschadigend gedrag; Positieve (plezier, opwinding) en negatieve (verveling, angst) emoties 1! 1. Inleiding$! Als!dierenniet!de!mogelijkheid wordt!gegeven!om!natuurlijk!gedrag!te!vertonen!raken!zij!gestrest,!dit! leidt!totde!ontwikkeling!van!stereotiep. Een omstreden studie uit 2003 concludeert: hoe groter het natuurlijke leefoppervlak van een soort, hoe groter de problemen met stereotiep gedrag en sterfte van jongen in de dierentuin Vertalingen in context van stereotiep gedrag in Nederlands-Engels van Reverso Context: Maar andere dieren vertonen niet uitsluitend stereotiep gedrag

Stereotype gedrag bij een paard - e-quine

Stereotiep gedrag kan worden onderverdeeld in drie stadia met verschillende kenmerken. In het eerste stadium heeft de omgeving nog invloed, terwijl bij het derde stadium het gedrag zelfbelonend is en dus nog maar moeilijk te beïnvloeden is. Stadium 1. Het paard herhaalt het ongewenste gedrag meerdere keren, omdat de oorzaak steeds terugkomt of. Dit stereotiep gedrag bestempelen wetenschappers als 'blindismen'. De precieze oorzaken voor deze verschijnselen zijn niet bekend anno oktober 2020, maar wel zijn enkele theorieën bekend. Het is van belang om het eventueel sociaal onaanvaardbaar gedrag zo snel mogelijk op te pikken en het kind dan op een positieve manier af te leiden en te stimuleren op andere manieren Als rantsoenering noodzakelijk is, vertonen varkens een verhoogde neiging tot foerageren die tot uiting kan komen in verhoogde activiteit en agressie en stereotiep oraal gedrag. Omdat een stimulerend milieu in belangrijke mate bijdraagt tot het welzijn van landbouwhuisdieren, moet voor milieuverrijking worden gezorgd om verveling en stereotiep gedrag tegen te gaan Stereotiep Bewegen - Geen Ordening Uiterste Leeftijd; Kind is niet geïnteresseerd in voorwerpen: 2 jaar: Gebuikt voorwerpen niet goed, stapelt b.v. met autootjes en niet met blokken: 2,5 jaar: Herhaalt steeds dezelfde beweging of hetzelfde bewegingspatroon, zonder variatie aan te brengen: 2,5 jaa Sociaalcommunicatieve beperkingen en stereotiep, repetitief gedrag en specifieke interesses vormen de kernproblemen van autisme. Dit kan zich op verschillende manieren uiten en met een verschillende intensiteit of ernst voorkomen. Wat betekent dat mensen met autisme heel erg van elkaar kunnen verschillen

Basiscursus Autisme | Dwaze ScharelicgPDD-NOS: wat houdt dit precies in? | infobron

Omgaan met rusteloosheid Dementie

Dit uit zich in stereotiep gedrag (o.a. Ijsberen en het wassen van voorwerpen dus niet alleen het wassen van eten). Een wasbeer met veel stress is geen lang leven beschoren. Als eigenaar zul je je dagelijks bezig moeten houden met het voorkomen of doorbreken van dit gedrag. Hoe oud de gemiddelde wasbeer tegenwoordig wordt is onbekend Katatonie is een syndroom wat gekenmerkt wordt door motorische symptomen, inactief gedrag ('terugtrekgedrag'), opwinding en bizar (zich herhalend) gedrag. Katatonie kan optreden bij een aantal psychiatrische en lichamelijke ziekten

Stereotyp gedrag van varkens Levende Hav

Stereotiep gedrag « Gepost op: 14 September 2011, 18:23:55 » Ik werk in het Dolfinarium van Nederland (in Harderwijk) en we krijgen soms vragen waarom de dieren bij een bepaalde gedraging een bepaalde beweging maken Autisme uit zich in eerste instantie het opvallendst in het gedrag. De drie kernproblemen van autisme situeren zich op het gebied van communicatie, op sociaal vlak en in het flexibel denken en handelen. Dit noemt men de triade. In het diagnostisch handboek DSM-5 neemt men de moeilijkheden op vlak van sociale interactie en communicatie samen Herhalend gedrag: tic, dwang of autisme? Maar misschien is de overlap wel een stuk kleiner dan we dachten. Uit recent onderzoek blijkt dat deze hoge percentages bij kinderen voor een belangrijk deel voortkomen uit de moeilijkheid om complexe tics en dwangverschijnselen goed te onderscheiden van symptomen van ASS Stereotiep gedrag bij leeuwen in Blijdor

Stereotype - Wikipedi

Daarbij bestaan er tekortkomingen in de (non-)verbale communicatievaardigheden of is er sprake van stereotiep gedrag en interesse. Mensen met PDD-NOS verschillen onderling sterk. De volgende gedragingen komen veel voor bij mensen met PDD-NOS Je kunt het gedrag turven, dat wil zeggen een streepje zetten achter de beschrijving iedere keer als je het dier dat gedrag ziet vertonen. Na afloop maak je van de waarnemingen een tabel. Zie voorbeeld. waargenomen gedrag: aantal keer dat het dier dit doet in 10. gedrag - gedragsproblemen: acuut . acute gedragsverandering:. Soms heel soms word je ineens geconfronteerd met het verschijnsel dat je papegaai van de ene op de andere dag een totaal ander gedrag vertoont.

Afspuiten? – Sara Kampert Natuurgeneeskundig PaardentherapeutStripheld met een missie: Jommeke | FARO

Stereotiep gedrag heet dat: herhaaldelijk en dwangmatig gedrag zonder duidelijk doel. Dit gedrag wordt als abnormaal gezien omdat het niet bij dieren in het wild voorkomt en wel bij dieren in gevangenschap. Over het algemeen geldt dat dieren die in de natuur lange afstanden afleggen. Hierdoor wordt gestoord en stereotiep gedrag, zoals vacuüm kauwen en stangbijten, in de hand gewerkt. In natuurlijke omstandigheden trekken zeugen samen op en worden innige vriendschappen gevormd. Sociale beperkingen zorgen voor frustratie, stress en afwijkende gedragingen Besproken wordt wat stereotiep gedrag is, wat de oorzaken zijn (een samenspel van genetische aanleg, ervaringen gedurende de opgroeiperiode, complexiteit van de omgeving, stressvolle ervaringen, en algeheel activiteitsniveau van een dier), het verband tussen stereotiep gedrag en andere eigenschappen, en wat stereotiep gedrag zegt over het welzijn van nertsen

 • ANWB Reizen all inclusive.
 • Tim Cook house.
 • H2O afkorting.
 • Gemeente Amsterdam West telefoonnummer.
 • Brocante kast grijs.
 • Meeuwen verjagen vlieger.
 • Kasteel te koop Roemenië.
 • Dancing with the Stars winnaars belgie.
 • Mijn Genealogie Online.
 • 7C model.
 • Mebendazol lintworm.
 • Extra grote mok.
 • Tinder kosten.
 • Philips diffuser kop.
 • Martini Prosecco aanbieding.
 • Sandra Bullock Bryan Randall split.
 • Tapas schaaltjes HEMA.
 • Teckel decoratie.
 • 4 elementen natuur.
 • ABN AMRO 0882262626.
 • Werkt revita shampoo ?.
 • Robert Downey Jr Iron Man.
 • What to text him to make him smile.
 • Lichtvervuiling kaart.
 • Brommer wiel spaken.
 • The Voice inschrijven 2021.
 • Lego new models 2019.
 • Supermarkten IJsland.
 • Agario private server Bots.
 • E34 M5 Specs.
 • Asymmetrisch Kapsel dun haar.
 • Cavia nagels knippen dierenarts kosten.
 • BrainWash Den Haag.
 • Canon image GATEWAY.
 • Camping De Bankenburg.
 • Examenboekje Biologie.
 • Bûche de noell.
 • Percussie betekenis.
 • Opel Astra Helmond.
 • Orkaan Vince.
 • VTM GO.